ทำนายฝัน 'ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย คุณจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียของรัก หรือคนในครอบครัวล้มป่วย ช่วงนี้ควรไปทำบุญปล่อยสัตว์ หรือเข้าวัดไปกวาดลานวัดขัดห้องน้ำภายในวัดให้สะอาด เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ปัดกวาดความทุกข์ให้ห่างไกล และดูแลห้องพระ หิ้งพระให้สะอาด ทำความสะอาดบ้านเรือน และดูแลความสะอาดไปถึงศาลพระภูมิเจ้าที่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียของรัก หรือคนในครอบครัวล้มป่วย ช่วงนี้ควรไปทำบุญปล่อยสัตว์ หรือเข้าวัดไปกวาดลานวัดขัดห้องน้ำภายในวัดให้สะอาด เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ปัดกวาดความทุกข์ให้ห่างไกล และดูแลห้องพระ หิ้งพระให้สะอาด ทำความสะอาดบ้านเรือน และดูแลความสะอาดไปถึงศาลพระภูมิเจ้าที่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จรเข้กัด กอดผู้ชาย บันไดกว้างๆ หงอนไก่ ภรรยาหนี กินกล้วย คลอดลูกก่อนกำหนด สร้าง ดิน ฆ่าโค ค่ำคืน ถูกลูกปลุกให้ตื่น กระดาษเช็ดมือ ญาติ นอนบนกองฟาง ฝุ่นเข้าตา แตร กรงนก แขนหัก ร่างกายตัวเอง เล่นไพ่ พระพุทธบาท ตอไม้ นางฟ้า ตกงาน จมูกแหว่ง นกร้อง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กระโดดจากที่สูง ปัสสาวะรดที่นอน น้ำพริก ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา รถไฟ รถเข็นศพ เปื้อน ถูกข่มขืน ถางหญ้า ข่าวร้าย ตกกระ ขัน ช้างไล่กวด กล้วยไม้ ตัดผม กินพริก ถูกประณาม จับ ได้ลาภ เมฆสีขาว เมฆบังแสงอาทิตย์ ไต่เขา น้ำตา กินอาหารเจ ชักลาก หุงข้าว สวมมงกุฎ โทรศัพท์ ทำนบ เศษอาหาร อยู่ห่างไกลจากครอบครัว สีแดงชาด สารภาพต่อหน้าเพื่อน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ถูกแทง เทศน์ แคร่ มุ้งขาด นักบวช ฉ้อโกง หญิงชู้ ไฟฟ้า วิ่งหนีผู้ร้าย กระดิ่ง ผู้หญิงหัวล้าน ถูกคู่รักกักตัว ตีแมลงวันตาย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ประตูบ้าน กอไผ่ ดื่มยาพิษ ภรรยามีครรภ์ ปล่อยเต่า กระจาด เกลือ ถั่วลิสง หมาก มดเต็มบ้านเมือง ข้าวเปลือก ซื้อเต่า เขียนหนังสือ บ้านเก่า เดินชนผนัง หัวหมู ศัตรู นุ่น กางมุ้ง ดำน้ำ กรง นกยูงรำแพน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM