ทำนายฝัน 'ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย คุณจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียของรัก หรือคนในครอบครัวล้มป่วย ช่วงนี้ควรไปทำบุญปล่อยสัตว์ หรือเข้าวัดไปกวาดลานวัดขัดห้องน้ำภายในวัดให้สะอาด เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ปัดกวาดความทุกข์ให้ห่างไกล และดูแลห้องพระ หิ้งพระให้สะอาด ทำความสะอาดบ้านเรือน และดูแลความสะอาดไปถึงศาลพระภูมิเจ้าที่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย'

คุณจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียของรัก หรือคนในครอบครัวล้มป่วย ช่วงนี้ควรไปทำบุญปล่อยสัตว์ หรือเข้าวัดไปกวาดลานวัดขัดห้องน้ำภายในวัดให้สะอาด เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ปัดกวาดความทุกข์ให้ห่างไกล และดูแลห้องพระ หิ้งพระให้สะอาด ทำความสะอาดบ้านเรือน และดูแลความสะอาดไปถึงศาลพระภูมิเจ้าที่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฤกษ์ไม่ดี ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ นํ้าพุที่พุ่งสูง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง งูจงอาง เกลียดคนต่างชาติ ย้อมผม ขา มีหลายหู จับปลาตะเพียน ดึงเชือก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถลกหนังสัตว์ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เชี่ยนหมาก ขี่โคอศุภราช ซองจดหมายสีขาว ซื้อผ้าขาว เขื่อนแตก รวงข้าว แชมพู เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ จีวร เสื้อผ้า เพศสัมพันธ์ ภาพยนตร์ พ่อหม้าย อ้อย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กระต่าย ปราสาทเล็กๆ ขนมจีน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ตัวเองเป็นชู้ กล้วยเน่า กำแพงโบราณ ข่าวดี ขนมอร่อย ตัวเองมีชื่อเสียง กินนก แฮนด์บอล บุตร ลายมือ เงินโบราณ ซองจดหมายสีชมพู เฮลิคอปเตอร์ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เบี้ย จับ โทรศัพท์มือถือหาย ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า รัศมี ทางรถไฟ มุดรั้วลวดหนาม ตีงู เรียก ฝาหม้อ รักสามีตัวเอง แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน แคร่ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตกกองไฟ เนกไท ห่วงเหล็ก เป่าลูกโป่ง โครงกระดูกสัตว์ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา แก่นจันทร์ บิน (ตกลง) เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ปากกา ราชสีห์ อุปกรณ์ทำครัว เล่นไพ่ บนบาน นอนกับนางงาม นั่งรถ จำนอง ไฮไฟว์ ( hi5 ) นอนบนพื้นน้ำ เห็นกระดุม สัตว์เลี้ยงตาย วงล้อกำลังหมุน ฝักดาบ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ศพ กระแต ล่าสัตว์ ร้านค้า แม่มด กงสุล หัวเราะ มัจฉา กินเนื้อหมู ไทร ฉี่รดกำแพง อยู่ในกระท่อม ค่ำคืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM