ทำนายฝัน 'ทาแป้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ทาแป้ง ฝันว่าได้ทาแป้งหน้าตัวเองจนขาวโพลนเป็นนวลผ่อง ทำนาย ว่าเป็นฝันดี จะมีข่าวดี หรือจะมีโชคเล็กน้อยจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทาแป้ง'

ฝันว่าได้ทาแป้งหน้าตัวเองจนขาวโพลนเป็นนวลผ่อง ทำนาย ว่าเป็นฝันดี จะมีข่าวดี หรือจะมีโชคเล็กน้อยจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สร้อยข้อมือ ฉากกั้น กินเนื้อมนุษย์ แขน เห็นตากระจกสีขาว นกนางแอ่น ฮ่อยจ๊อ ฆ่าเต่า ผู้หญิงถือมีด เต้นรำ เกวียน มนต์ ไฟไหม้ มะนาว น้ำพุ ตาข่าย โกรธ ฆ่าตัวตาย ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เห็นกล้วย จักรยาน จันทรคราส ท่าเทียบเรือ ต่างหู ตบมือ กรงนก เฉาก๊วย เกา หนี้สิน ขิม ถ้ำมืด สุนัขเข้ามาเลีย กินเนื้อคนอื่น ได้ยินเสียงกลอง ตะกร้าพลาสติก หมัดกัด เสื่อขาด ซุง พลอยหลากสีสัน ดื่มน้ำ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน แต่งงานก่อนกำหนด นอนกับนางงาม ไปยังเมืองนรก มรดก ล้มเหลว ทาส สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสื้อขนสัตว์ เงินโบราณ ฝ่าเท้า รังไก่ ซ้อมรบ ปล่องเมรุ กระเทย ให้ความกรุณา ยิ้ม สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชอล์ก ตั๊กแตน ชายชู้ กินผลไม้ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ทำให้คนอื่นตกใจ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ตาชั่ง จับสุกร ต่อสู้กับเด็ก เล่นฟุตบอล เปลี่ยนมุ้งใหม่ กฐิน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด พังประตู กุญแจ เลิกกับแฟน เล่นตะกร้อ เครื่องบินตก ตาบอด เหยียบขี้ แท่น นุ่งผ้าขาว นั่งใต้ต้นไทร เก็บองุ่นรับประทาน ถูกตบ เครื่องปั้นดินเผา ได้ยินเสียงกบ มีด นักบุญ งมหาของ เจอเงิน ระย้า ตักน้ำราดตนเอง แมวออกลูก คิ้วตัวเองดกดำ ได้ยินสุนัขเห่า แดด ขอนไม้ ประเจียด เช็คเด้ง ดวงตรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM