ทำนายฝัน 'ทำขวัญ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำขวัญ ฝันว่าอยู่ในงานทำขวัญ หรือมีผู้ใหญ่ทำขวัญผูกข้อมือให้ ทำนาย ว่าเป็นฝันดี จะหายเจ็บป่วย ร่างกายแข็งแรงขึ้น และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ทำขวัญ'

ฝันว่าอยู่ในงานทำขวัญ หรือมีผู้ใหญ่ทำขวัญผูกข้อมือให้ ทำนาย ว่าเป็นฝันดี จะหายเจ็บป่วย ร่างกายแข็งแรงขึ้น และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกประคำ ข้อมือหัก อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา อุจจาระ ลิฟต์ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ปล่อยออกจากคุก ผลักของหนัก นาข้าวรกร้าง ถูกทรมาน นาค บอลลูนตก มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า แสง ฟันโยก นักเรียน โต้เถียง จับผีเสื้อ ตามทวงหนี้ ปีนข้ามกำแพง พระแก้วมรกต แหวนหาย ร่มกางอยู่ ฝี ขโมยขึ้นบ้าน ลำน้ำ แต่งงานก่อนกำหนด ผ้าเช็ดตัว งมของในลำคลอง คนมีดวงตาสีดำ นอนบนฟูก ล้างบ้าน ยมทูต ฤกษ์ไม่ดี พลับพลา ไฟไหม้ป่า ปีศาจที่มีเขาและหาง น้ำพุขนาดใหญ่ กระต่ายวิ่ง ชะนี รูปภาพของเครือญาติ ได้ฟังเรื่องตลก พระอาทิตย์ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กินผัก นกเขา ดึงเชือก ไถ่ถอน ผ้าฝ้าย ลาภ จำเลย พระวรราชาทินัดดามาตุ เบี้ย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ปอกเปลือกผลไม้ บุญ กล้วย ผ้าไตรจีวร ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง พานเงิน ปลอกหมอน จราจรที่สับสนวุ่นวาย โต๊ะ จับปิ้ง ถูกตะปูตำเท้า ผมร่วง กวนอิม รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ พระพิฆเณศ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ฟันงอกขึ้นมาใหม่ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น พายเรือ แส้ เรือ ติดคุก ทำนาไม่ได้ผลดี นิล มรดก เดินทางไปมหาสมุทร ช่างเหล็ก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ฝุ่นฟุ้งกระจาย กกไข่ ทิวเขา ภรรยาเสียชีวิต บูชา สร้อยทองคำ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เลือกผัก นกต่อสู้กัน ปรบมือ นกนางนวล หอยที่มีเนื้อเต็ม แม่ โกหก จมูกขาด เครื่องแบบตำรวจ ล่าสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM