ทำนายฝัน 'ทำตัวเองบาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำตัวเองบาดเจ็บ ฝันว่าทำตัวเองบาดเจ็บ คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำตัวเองบาดเจ็บ'

ฝันว่าทำตัวเองบาดเจ็บ คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ขี่นางโค บ้านร้าง ขนมจีน ทันตแพทย์ ยางรถ สาก ตรอกซอกซอย ไฟนรก ปลิง ทะเลาะกับภรรยา สายสร้อย ตาข่าย ชาวประมง เลื่อย ความดีความชอบ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย รถเมล์ โคลน คอกหมู ภูเขาไปกำลังระเบิด เลือดออกเต็มตัว ผ้าเช็ดหน้า ฆ่าเต่า พระธาตุ รับประทานเครื่องเทศ เห็นคนเดินละเมอ เห็นบ่อร้าง ช้างตกมัน กอดรัด ถูกต่อต่อย หนามตำ แท่น ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ตกช้าง ถอดเครื่องประดับ ไทร สร้อย ชนกระบือ เพื่อนที่จากไปไกล จำเลย ยกทรง โล่ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว สิริภาจุกาภรณ์ สบู่ เบ็ดตกปลา ครกสาก เศรษฐี โจรปล้นบ้าน ระดู ธนูหัก ฟ้าร้อง แจวเรือ ช่วย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ โค่นต้นไม้แก่ ตัวเองถูกธรณีสูบ ขนนกสีขาว อาบน้ำ จับหนอน เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ตีคนอื่นด้วยเชือก เจดีย์ ขาเป๋ ลับมีด กระแต ถังน้ำ ลูกจัน ทางม้าลาย แขก โลกแตก แต่งงานก่อนกำหนด อรุณ ปากเน่า ร้องไห้ เหรียญ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เช็คเด้ง เซียมซี ปัสสาวะรดกำาแพง เข่า กินองุ่น โบดำผูกเสาบ้าน ส้วม จรเข้กัด นั่งรถหรู จอมปลวกกลางถนน กระทะ งอบ สะพายย่าม ชกคนที่จมูก พระเจ้า สุกรกลายเป็นคน มือ จุดดอกไม้ไฟ ตกบ่ออุจจาระ ตีแมลงวันตาย เคี้ยวดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM