ทำนายฝัน 'ทำนาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำนาย ฝันว่าได้ทำนายโชคชะตาราศีให้ผู้ใดผู้หนึ่ง และ ทายถูกต้อง จะมีคนเคารพนับถือ การเงินจะมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำนาย'

ฝันว่าได้ทำนายโชคชะตาราศีให้ผู้ใดผู้หนึ่ง และ ทายถูกต้อง จะมีคนเคารพนับถือ การเงินจะมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ้านาย อาจารย์ พระวิหาร ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ถือกรรไกร กินยา ข่มขืนคนอื่น ลูกประคำ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ตะกวดขึ้นบ้าน เข้ารับการผ่าตัด ถวายพระด้วยดอกบัว โฆษณา นอนกับสาวสวย ลมหายใจมีกลิ่นหอม ขนมปังกรอบ ลายแทง โดนแทง ไก่กกไข่ ฟืน จน มรกต ดัดผม เห็นคนเดินละเมอ วิดน้ำ ฆาตกรรม ฮ่อยจ๊อ ทิวเขา ใบมีดโกน บิณฑบาต ก้อนหินตก ด้วง ร้องเพลง ไหว้พระ เน็ตไอดอล ภิกษุณี หอยที่มีเนื้อเต็ม เกา หวีผม สารภาพต่อหน้าเพื่อน หีบศพ นกนางนวล ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กำแพงเมืองจีน ห้อง พืชผัก ญาติตาย ถาดดอกไม้ จุดไฟ ไข่ไก่ ตาชั่ง ถ่อเรือ เศษอาหาร ฟักทอง ซื้อผ้าขาว กาน้ำ ลำธาร เดินเร็วๆ ให้มีดแก่คนอื่น พูดโทรศัพท์มือถือ กินเนื้อมะพร้าว สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไถ่ถอน เสวียน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ของกำนัล เพื่อนที่จากไปไกล พู่กัน ฌาน ย้อมผม สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ดับเทียน ขอนไม้ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ทหารเข้าบ้าน พรม ช้างตกมัน เครื่องพิมพ์ดีด อุ้มเด็กทารก แต่งงาน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ฝันว่าส่งพัสดุ มงคล ราชสีห์ พร้า ภาพวาด ยักษ์ อุปกรณ์ทำครัว ประดิษฐ์ จีวร ทราย ฟักแฟง เลี่ยมฟันทอง เด็กผู้ชาย เสาตกน้ำมันในบ้าน เห็นประตูเมือง กองไฟ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม คดีฟ้องร้องกัน ปลูกพริก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM