ทำนายฝัน 'ทำนาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำนาย ฝันว่าได้ทำนายโชคชะตาราศีให้ผู้ใดผู้หนึ่ง และ ทายถูกต้อง จะมีคนเคารพนับถือ การเงินจะมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำนาย'

ฝันว่าได้ทำนายโชคชะตาราศีให้ผู้ใดผู้หนึ่ง และ ทายถูกต้อง จะมีคนเคารพนับถือ การเงินจะมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้ชายตบผู้หญิง แช่ง ต้องโทษ คลอดบุตร ไอศกรีม พระสังฆราช หักธนู แผ่นดินไหว ส้มตำ บิณฑบาต เสื้อขนสัตว์ เกาทัณฑ์ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เลือดออกทางช่องคลอด สวมรองเท้าใหม่ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ทางรถไฟ พระจันทร์เดือนหงาย ศัตรู ไฝ ดำน้ำ ไม้พลอง เป่าขลุ่ย ตัวเองมีผมหงอก อยากมีเงิน โกรธ เห็นผี ถั่วงอก ขาด้วน วงกต บวชภิกสุนี เกาหัว เครื่องชั่ง คนกำลังจะตาย วัวควาย ถลกหนังสัตว์ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น จับกระต่าย ฆ่าหมัด โค่นต้นไม้แก่ พรวน ทุ่งโล่ง หญิงทุบตีกัน เปลี่ยนมุ้งใหม่ ทำตัวเองบาดเจ็บ สติ ขี้ กัดลิ้นตัวเองขาด กรวยกรอกน้ำ ไว้ทุกข์ ยากจน ทรัพย์สมบัติ มะพร้าว เห็นประตูปิด สังกะสี กะโหลก ความร่าเริง กระสุนปืน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ลับ ซื้อกระโปรง มีคนเกลียด ไก่ฟ้า ลักขโมย คนขาพิการ เมายา สวมแหวน ปลูก ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เรือจอด ชายชู้ ตาข่าย ลา ( สัตว์ ) เด็กทารก คดข้าวเย็นกิน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น แผนผัง ผิวพรรณ กา นุ่งผ้าขาว หมีทำร้าย ทำบุญ ฟันบนหัก ฟ้อนรำ ตำรวจ คิ้วตัวเองดกดำ ค้อน กอด เรียก กำแพง ต่างหู เรือกำลังจม ประกันตัว ตะเกียง เดินทางในป่ารก เก็บผลมะม่วง ผ้าขาว ถั่วลิสง ไส้ไหลจากท้อง กระต่ายหลายตัววิ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM