ทำนายฝัน 'ทำนาเกี่ยวข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำนาเกี่ยวข้าว ทำนายว่าให้บริจาคทรัพย์เป็นทานแล้วสิ่ง ร้ายจะกลายเป็นดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ทำนาเกี่ยวข้าว'

ทำนายว่าให้บริจาคทรัพย์เป็นทานแล้วสิ่ง ร้ายจะกลายเป็นดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อนุสาวรีย์ เสื่อขาด สุนัขคาบหม้อ ตักบาตร ตกลงไปในบ่อ กล่าวคำอำลาญาติ ค่ำคืน สุกร ได้รับเงินบริจาค โกหก กาบินเข้ามาในบ้าน ฟันดาบ เป็นแม่ยาย หลงป่า ขาหัก ทีปังกรรัศมีโชติ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด แต่งงาน ยุ้งข้าว บาดเจ็บ ใช้กระเทียมทำอาหาร ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ดัดผม เถียงกับคน ปลาหลีฮื้อ เจ็บปวด ปลิง ยอดตึกสูงทรงกลม เสือตาย ถ่ายอุจจาระ ดื่มน้ำจากแก้ว นกพิราบ เดินเร็วๆ ลูกแก้ว แสตมป์ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ฝ่าเท้า ปาก ไว้หนวดยาว คนรับใช้ ได้ยินเสียงกบ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ทำนาได้ผลผลิตดี นาค เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง โต๊ะ นั่งรถ ฆ่าไก่ นอนบนพื้นน้ำ ฟังเทศน์ฟังธรรม เห็นเหรียญสตางค์ คนมีดวงตาสีดำ ไหว้พระราหู ตำรา โอเอซิส ตีงู ไปยังเมืองนรก เตาไฟ ตกปลากับญาติ ซุกซ่อนของมีค่า ไกด์ ตู้กับข้าว ผ้าห่มหนาๆ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ยอดโดม สติ ไม้กวาด ตัดต้นไม้ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ปากเจ็บ กุญแจหาย โล่ ของโบราณ รัฐประหาร การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ปัดกวาดฝุ่น หมู เครื่องจักรไม่ทำงาน กินกล้วย ตัดผม สวมเสื้อสีเหลือง งานแต่งงาน ซาวข้าว หุ่นโชว์เสื้อ ปอกเปลือกผลไม้ รีดนมโค เชือดคอสุกร ทำนาย ธนบัตร ยานพาหนะ ไล่จับผีเสื้อ กุ้ง พระบรมรูป ขับรถยนต์ กุ้งแห้ง กินเฉาก๊วย จอกใส่เหล้า มาลัยดอกไม้ ตอไม้ แฟนนอกใจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น