ทำนายฝัน 'ทำน้ำหก'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำน้ำหก ฝันว่าทำน้ำหกโดยที่แก้วไม่แตก ลูกๆของคุณจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำน้ำหก'

ฝันว่าทำน้ำหกโดยที่แก้วไม่แตก ลูกๆของคุณจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้ไผ่ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตะกร้าหวาย เท้าเจ็บ แจกัน จักรเย็บผ้า ทุเรียน ลายแทง ดักนก คูคลอง แล่นเรือผ่านเกาะ ฝน ได้เป็นเจ้าบ่าว คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ปอ ฝนครึ้ม ถูกตบ รถพยาบาล นกกาเหว่า กินหัวสุกร ฝนตกปอยๆ บริโภคเนื่อสุกร ดวงจันทร์ บ้องไฟ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ตัดเล็บ สายรุ้ง กระติกน้ำร้อน เจ็บปวดตามร่างกาย ผูกปมเชือก เมาสุรา แมลงภู่ กินกล้วย พระอรหันต์ มือ ล็อกประตู ไหว้พระ สารภาพต่อหน้าเพื่อน มีคนนำเงินมาให้ จิ้งจก เพศสัมพันธ์ พ่อหม้าย นาค นอนกรน เว็จ ฆ่าผีเสื้อ น้ำตา ตัวเองมีปีก จดหมาย ตกเหว ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ตัวเองมีผมหงอก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ดับตะเกียง ยิงกา เดินเป็นวงกลม โซ่ตรวน สร้อยคอ คงกระพันชาตรี ครกสาก ชามแตก สัมผัสกรวดทราย ถ้วยรางวัล ไข่ไก่ แมวดำ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ผนัง ชนกระบือ หมีกัด เพชรรัตนราชสุดา เครื่องแบบทหาร ภูเขาไปกำลังระเบิด ปอด ผ้าฝ้าย กรงสัตว์ กระดูกแตก โกนขนหน้าแข้ง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ถูกตำหนิ บันไดกว้างๆ ชักว่าว ขนนกสีดำ แตงโม เดินทาง เห็นคนอื่นถูกประณาม หนีจากถ้ำ ปีนข้ามกำแพง ยิงปืน นองเลือด แขก พูดสนทนา เป็นคนปรุงอาหาร กอด เป่าลูกโป่ง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ถือกรรไกร เรือแล่น กระดาษเปื้อนหมึก หมูกลายเป็นคน หว่านข้าวในนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM