ทำนายฝัน 'ทำน้ำหก'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำน้ำหก ฝันว่าทำน้ำหกโดยที่แก้วไม่แตก ลูกๆของคุณจะเสียชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำน้ำหก'

ฝันว่าทำน้ำหกโดยที่แก้วไม่แตก ลูกๆของคุณจะเสียชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองมีผมหงอก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ได้กลิ่นธูป แลบลิ้น คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ฉมวก งวง ความรังเกียจ ฝ่าเท้า ซุกซ่อนของมีค่า ถ่อเรือ สาก เครื่องศาสตราวุธ เชิงเทียน วิ่งจนเหนื่อยหอบ เหรียญ วิชา ทันตแพทย์ ราวตากผ้า ผ้าฝ้าย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า หินก้อนใหญ่ ถูกยิงด้วยธนู ถูกตัดใบหู เม่น ฝาแฝด กัดคน มีคนเกลียด ฝันว่าส่งพัสดุ สร้อยข้อมือ พระวิหาร พวงมาลัยดอกไม้สด เงิน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ดื่มน้ำมะพร้าว เกวียน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ฟันล่างหัก คอบิด หนี้สิน ทัพพี หม้าย กินไก่ เฉาก๊วย เครื่องร่อน มีฤทธิ์ ถูกมัดด้วยเชือก รักคนต่างชาติ ช้างไล่กวด กระต่ายน้อย พร้า เห็นเหรียญสตางค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตกบ่อมีหนอน ถูกล็อตเตอรี่ ลูกข่าง ขัดแย้ง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ฆ่าหมัด กินเป็ด ตะขาบ บ่อน้ำ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เป็ดว่ายน้ำ เอสเอ็มเอส ( SMS ) งวงช้างรัดตัว ไถ่ถอน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถูกทำโทษ พระพุทธรูป ขี่โคเข้าเมือง แคร่ สตางค์ ทำน้ำหก เลื่อยไม้กระดาน ใช้ยาเสพติด ถีบจักรเย็บผ้า กินขนม ช้อนปลา กระโปรงใหม่ บนบาน เดินช้าๆ นายกรัฐมนตรี ตะกร้าไม้ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โจรสลัด สายสนตะพาย ตีฆ้อง ตกปลากับญาติ ธงชัย กังหัน ใส่บาตร โยงเรือ ซุบซิบนินทา น้ำฝน ซอ เล่นไพ่ ชู้รัก โคเข้าบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM