ทำนายฝัน 'ทำร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำร้าย ฝันว่าถูกตี หรือถูกทำาร้าย คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำร้าย'

ฝันว่าถูกตี หรือถูกทำาร้าย คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักชาติ เพื่อน เห็นประตูบ้านตัวเอง โครงกระดูกสัตว์ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กระต่ายขูดมะพร้าว หนอน น้ำฝน ถั่ว นำฟองน้ำมาล้างจาน โยคี มีเขาบนหัว เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ กระสือ ดึงเชือก ป่าไผ่ บัญชี เก็บดอกบัว เล่นน้ำสงกรานต์ หญิง บริโภคเนื่อสุกร กุ้งยักษ์ พนมมือ บูชา ปริญญาบัตร เดินทาง เถียงกับคน ขอบคุณ ขัดแย้ง ทำให้คนอื่นตกใจ ไม้กางเขน ย้ายบ้าน แต่งงาน ความลับ ถอยหลัง หัตถกรรม การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กำแพงเมืองจีน ฟันปลอม คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ดื่มน้ำมะพร้าว ร่ม สัปเหร่อ ดวงดาว โคเข้าบ้าน ล้างบ้าน ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน หมากรุก ถูกน้ำร้อนลวก ผ้าห่ม ทารก ฝาเรือน กินข้าว ถูกฆ่า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เหงื่อ ตีงู มรกต เพื่อนอยู่ห่างไกล ฉลาม สังกะสี สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เชิงเทียน งูใหญ่ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ไม้ไผ่ ฝนตกหนัก กระจาด ได้ฟังเรื่องตลก ถูกฝังทั้งเป็น อาบน้ำในอ่าง กรอบรูป สลัก เล่นน้ำฝน นุ่น แป้ง ยุง ผิงไฟ เดินกะโผลกกะเผลก น้ำตก แส้ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บุคคลที่เป็นคนร้าย พลอยหลากสีสัน ยกยอ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กอดกะเทย ดื่มน้ำชา ปัสสาวะรดกำาแพง กัดลิ้นตัวเองขาด เลิกมุ้งขึ้น ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ลูกจัน นั่งเรือ หวีหัก ยิ้ม เป็นคนปรุงอาหาร ประเจียด ม่านกั้นกำบังสายตา น้ำพริก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM