ทำนายฝัน 'ทำร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำร้าย ฝันว่าถูกตี หรือถูกทำาร้าย คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำร้าย'

ฝันว่าถูกตี หรือถูกทำาร้าย คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน งานโกนจุก ล้างภาชนะเครื่องใช้ ไปยังเมืองนรก ครีบปลา นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กระท่อม กระจอก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แหวนหาย ตะกวด โดด หญิง กระบี่ ฟันปลอม แสตมป์ สิริภาจุกาภรณ์ ข่าวดี แม่นํ้า งา พระสงฆ์ เรือน ต้นไม้แห้ง ทะเลที่เงียบสงบ ประตูกำลังถูกไฟไหม หว่านข้าวในนา ดำน้ำ กงเกวียน ภรรยาตาย สวมชุดเจ้าสาว ได้รับต่างหู ปั่นด้าย ประกาศข่าวการตาย บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เหยียบขี้ ล้างเท้าตัวเอง ข้อเท้าแพลง ฐานทัพทหาร เล่นเกมส์ สินบน ชงชาถวายเจ้าที่ หมาคาบหม้อ แผ่นดินไหว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ปม ตะกวดขึ้นบ้าน หนอน ฝนตกปอยๆ ประกาศนียบัตร ร่องน้ำ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ อนุสาวรีย์ พลักก้อนหิน ชัยชนะ เจ็บปวดตามร่างกาย มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน มีคนนำเงินมาให้ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ล้างบ้าน ดาวตกที่หลังคาบ้าน ถั่วฝักยาว สีฟ้า ฟาก พระจันทร์ ส่องกระจก คำสัญญา เท้าด้วน สัตว์เลี้ยงตาย เครื่องพิมพ์ดีด กระดิ่ง ตีฆ้อง นกเขา สุนัข โกรธ จับขโมย ฝักดาบ สตรี มาเฟีย นางกวัก คนอื่นทำพลาด ฉ้อโกง ขายตู้ ขายโต๊ะ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ กินอาหาร หลุมอสรพิษ เครื่องบูชา ได้รับของที่ระลึกจากญาติ คนมุงซื้อขาย ดับไฟ ฟักทอง เดินอยู่ในป่าช้า พัด ตัดนิ้วมือตัวเอง ผึ้ง กินถั่วต้ม ธรณีสูบ แมวสีขาว ตะไบเหล็ก บ้านร้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM