ทำนายฝัน 'ทำลายโซ่ตรวน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำลายโซ่ตรวน ฝันว่าคุณทำลายโซ่ตรวน คุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการทางสังคม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำลายโซ่ตรวน'

ฝันว่าคุณทำลายโซ่ตรวน คุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการทางสังคม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลาหมึก กงเต๊ก ขอโทษผู้อื่น นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ที่ฝังศพ มุ้งขาด สุนัขหอน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา กำลังขับรถ ฤาษี ขึ้นต้นไม้ เห็นกระดุม นำเที่ยว ช่างไม้ ใช้ยาเสพติด นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ขี่ราชสีห์ คันศรหรือคันธนู ความมืด กุมารทอง นํ้าพุที่พุ่งสูง ข่มขืนคนอื่น ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เกิดความรู้สึกผิด แฟนนอกใจ เป็นประจำเดือน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ดับไฟ เห็นกองไม้กระดาน ครัว กิ้งก่า ย่างเนื้อ ผัดหน้า ถุงใส่เงิน กระจาด เล่น pubg ถูกตัดศีรษะ กำลังจะไปตาย ไม้พลอง ยกของ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ผมถูกตัดให้สั้น ตัวเองมีปีก สะพายย่าม ตกจากเครื่องบิน หวีไม้ มีดหาย ชายหนุ่ม แจวเรือ ขันตักน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขโมยขึ้นบ้าน รัฐประหาร จอกใส่เหล้า ตาข่าย ฆ่าไก่ จับขโมย ฟ้าที่สดใส ชุดว่ายน้ำ ปิดผนึกซองจดหมาย โจรสลัด เที่ยวชมงานรื่นเริง แมวดำ พานทอง พูดสนทนา กะปิ เดินทางกลางทะเลทราย ปลาทอง ลา ( สัตว์ ) ปลาหลีฮื้อ ตกงาน กระดาษสีขาว ตะไกร นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ฝน ใยแมงมุม ไก่แจ้ ซ่อง ตกใจเพราะเห็นผี ภาชนะ กวาด นกกางเขน เครื่องดนตรี กินถั่วต้ม ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด โดนดึงผม ถูกกรรโชกทรัพย์ ครกสาก มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ คูคลอง ถั่วงอก กินโรตี สุนัขคาบหม้อ ดื่มน้ำมะพร้าว กรงนก ลอยคอ ปฏิกูล แมวตาย ผ้าใบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM