ทำนายฝัน 'ทำลายโซ่ตรวน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำลายโซ่ตรวน ฝันว่าคุณทำลายโซ่ตรวน คุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการทางสังคม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำลายโซ่ตรวน'

ฝันว่าคุณทำลายโซ่ตรวน คุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการทางสังคม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภิกษุณี ช้อนเงิน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) พระอาทิตย์ กิ๊บติดผม สวดมนต์ เห็นกองไม้กระดาน ภาพ สำลี ก้างปลา เชือก เดินไปตามท้องถนน กก ตำรวจตั้งด่าน เดินทาง น้ำตก ขัดแย้ง ตรอมใจ ควาย หวีหัก ดึงเชือก ได้กลิ่นธูป แขนหัก เรือ ทันตแพทย์ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน คิ้วตัวเองดกดำ ใบไม้ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี จุดดอกไม้ไฟ ปากเหม็น จับนก แร้งกินซากศพ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตัดต้นไม้ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง สบู่ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย รูปภาพของเครือญาติ เกิดความรู้สึกผิด ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ประกาศข่าวการเกิด หมูกลายเป็นคน ขวดแก้ว ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กุ้ง เจดีย์ ม้านั่ง ดื่มน้ำหวาน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เป็นใบ้ กลัว แฉลบ นุ่น ต้นกก ตะกวดขึ้นบ้าน ฟ้ายามเมฆครึ้ม เดินละเมอ กินโดนัท ขบวนแห่ศพ กระท่อมริมทะเล แผ่นดิน ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ค้าขายต่างเมือง มีหางงอก หาบอุจจาระกลับบ้าน ระเบิด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ข้าวเปลือก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ภรรยาหนี ตัดเล็บ คลอดลูก กอไผ่ กกลูก บันไดสูง กระทะ เกวียน สวมรองเท้าใหม่ งา ถอนผมหงอก เป็ด ทิวเขา ตัดผม ได้ยินเสียงกระซิบ ถ้ำ เดินอยู่กลางทุ่งนา ตัวเองถูกประหาร ตะปู ฝนหยุดตก ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กองทัพ กล้วยแขก ปากเน่า นํ้าพุขนาดใหญ่ จับก้อนหิน กินเกินขนาด คนมุงซื้อขาย รถบรรทุกศพ เมฆสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM