ทำนายฝัน 'ทำแท้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำแท้ง ฝันถึงการทำแท้ง ความสัมพันธ์ทางเพศของคุณกำลังจะปิดฉากลง แต่หากว่า ฝันว่าทำแท้งได้สำาเร็จ คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำแท้ง'

ฝันถึงการทำแท้ง ความสัมพันธ์ทางเพศของคุณกำลังจะปิดฉากลง แต่หากว่า ฝันว่าทำแท้งได้สำาเร็จ คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตาชั่ง กระดิ่ง แฝด เบาะ ซักผ้า ฝนตกปอยๆ ผมร่วง กำแพง เวที ความรัก กระซิบกับเพื่อน อาเจียน คลื่นน้ำ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ค่ำคืน ปีนป่ายภูเขา กุญแจ ประตูบ้านคนอื่น นาฬิกาข้อมือ หอก ภาษา เชือดคอสุกร นักประพันธ์ พระอรหันต์ ร้องรำทำเพลง คนร้าย ช้างเหยียบ ชะลอม ขลุ่ย เห็นคนโดนแทง คนรักนอกใจ วัวควาย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เพชรพลอย เข้าประตูไม่ได้ กินปลาหมึก กระโดดจากที่สูง กอดภรรยา จอมปลวก มดเต็มบ้านเมือง ฆ่าใครบางคน อาบน้ำในมหาสมุทร ปลิง ตัวเองเป็นโจร จับผีเสื้อ ดิน ซื้อผ้าขาว ขี่ม้า ผดุงครรภ์ ทหารยิงปืนใหญ่ ตกกระ นกแขกเต้า กระทง ขนนกสีขาว ยิงนก เหาะดั้นเมฆ กาบินเข้ามาในบ้าน ถูกด่าทอ โดนแทง กินถั่วต้ม ธารน้ำ สงคราม แม่ ล้างหวี สร้อยคอ สายสร้อย ฉี่รดกำแพง กระท่อมริมทะเล ยอดโดม ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น แมลงสาบ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย โต๊ะหมู่บูชา ได้รับของมีค่า ดวงอาทิตย์มืดมัว คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด หิมะตกอยู่เรื่อยๆ นอกใจแฟน พระวิหาร ถูกข่มขืน ใช้กระเทียมทำอาหาร ดราฟต์ ปลวกขึ้นบ้าน คนตกน้ำกำลังจะจม อุ้มลูกสุนัข นอนกับสาวสวย ขอโทษผู้อื่น เครื่องบิน เจอเงิน กินน้ำผึ้ง สู้กับเหยี่ยว สวมเสื้อขาด แผล หุ่นโชว์เสื้อ ศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สาหร่าย บวงสรวง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM