ทำนายฝัน 'ทำแท้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำแท้ง ฝันถึงการทำแท้ง ความสัมพันธ์ทางเพศของคุณกำลังจะปิดฉากลง แต่หากว่า ฝันว่าทำแท้งได้สำาเร็จ คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำแท้ง'

ฝันถึงการทำแท้ง ความสัมพันธ์ทางเพศของคุณกำลังจะปิดฉากลง แต่หากว่า ฝันว่าทำแท้งได้สำาเร็จ คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง สงคราม หมูกลายเป็นคน ไม้กวาด ฝุ่น ภิกษุ มีดหาย ฉลาด นางเงือก กลัว ดาว นำฟองน้ำมาล้างจาน เสื้อผ้า เรือน เสาตกน้ำมันในบ้าน ตะไบเหล็ก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ตรอกซอกซอย เด็กพิการ เซรุ่ม กระบอก ตลับแป้งทาหน้า ลูกปัด คนป่วยอยู่บนรถ นกคุ่ม ตัวเองร่ำรวย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ทะเลที่เงียบสงบ หีบปิดอยู่ ยกทรง ช่วยคน หน้าต่าง ถุงเงิน ถุงทอง ตะกวด น้ำมัน เดินทางกลางทะเลทราย ดาวตกจากท้องฟ้า กางเขน โรคร้าย ขี่ม้า แกะสลักรูปปั้น เนื้อหนัง รดน้ำ ตาหลายคู่ อยู่ในอาการเร่งรีบ คลอดลูก ซื้อปลาทอง กระดานดำมีข้อความ โต้เถียง ฟืน เหาะดั้นเมฆ ตกปลากับคนรัก เถียงกับคน ต้นกัลปพฤกษ์ กล่าวคำอำลากับใครบางคน กล่องดนตรี กรรมกร ความรักระหว่างคน 3 คน ล้างหวี มุดใต้ถุน สวมชุดเจ้าสาว ขนตา เลือกผัก เสี้ยนตำเท้า จิ้งจก ได้รับของมีค่า หนีจากถ้ำ เมฆบังแสงอาทิตย์ แตงโม ซาบซึ้งใจ บนบาน ปล่อยออกจากคุก ฮอกกี้ ซื้อไม้กระดาน วงกต ประกายไฟ ขาขาด นำเที่ยว บ้านไฟไหม้ แขนถูกตัด ใยแมงมุม อ่าง เสื้อขนสัตว์ ยาพิษ ฆ่าโค เดินช้าๆ จับเงิน ขบวนแห่ โบดำผูกคอตนเอง เกาหัว ทำขวัญ ความรัก กรวยกรอกน้ำ เด็กนอนบนเตียง ชู้รัก คำนับ บัตรเชิญ ฝา ขี่สุกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM