ทำนายฝัน 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บริโภค เห็นผี มีหางงอก อาบน้ำในมหาสมุทร ครกสาก ฆ่าเสือ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หูเจ็บ งูขดเป็นวงกลม ปลูกพริก แคร่ มีขาเดียว บาทหลวง เพื่อน ปีศาจที่มีเขาและหาง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด รากไม้ ปลาหลีฮื้อ ภรรยานอกใจ สายรุ้ง ว่ายน้ำ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ทำแท้ง ถูกต่อต่อย จันทร์เพ็ญ ต้นไม้แห้ง ผักที่ยังคงปลูกในดิน นกยูง มีด บวช ฝนตกหนัก สุกรตายเอง ได้พูดคุยกับเพื่อน ช่างเงินทอง ไถ่ถอน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน บวชภิกสุนี ศาลพระภูมิ เดินอยู่ในสุสาน ขวดแก้ว เลือดไหล ไก่ชน ฉุด ชนะ หิมะตกในฤดูร้อน ฝนหยุดตก ดวงอาทิตย์ทรงกลด ท่าเรือ สุกรกลายเป็นคน ช้อนปลา ข่าวดี เกิดสงคราม น้ำพุ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เงาะ ถุงเงิน-ถุงทอง ร่ม ของที่ระลึก ฆ่าสุนัขบ้า พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ยิงปืน ปัสสาวะ กินกล้วย ประเทียบ จับหนอน นุ่งผ้าขาด ภิกษุณี ปลาเงินปลาทอง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ชฎา นกอยู่ในรัง บิน (ตกลง) นกเกาะหลังงู ฟันล่างหัก ประกาศนียบัตร กินก้างปลา ดับกองไฟ รถเมล์ กระดิ่ง หนามตำ ขี่โคอศุภราช เดือน เที่ยวซ่อง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ฝันว่าส่งพัสดุ กระซิบกับเพื่อน พู่กัน แขกขายโรตี ทอผ้า น้ำมัน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ถอดเครื่องประดับ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล นำอุจจาระกลับบ้าน เดินเร็วๆ ไฟนรก แมวข่วน ตะกร้าพลาสติก ถูกด่าทอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM