ทำนายฝัน 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันดาบ ไต่ลวด นรก เครื่องแบบทหาร ทางรถไฟ กีฬา เผาศพ แผนผัง นกแสก ปั่นด้าย ธงสามเหลี่ยม บดเมล็ดกาแฟ ตักทรายเข้าบ้าน แสงบนท้องฟ้า ฝ่าเท้า กล้วยเน่า ตัดผม แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน หิมพานต์ (ป่า) โถแป้ง งมของ สีดำ นั่งบนแคร่หาม เป็นบ้า ทะเลาะกับภรรยา พายเรือกับคนอื่น ยานพาหนะ ประเจียด ฟ้อนรำ คลอดบุตร จับนก หีบปิดอยู่ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ จมูกแหว่ง กำไลข้อมือ เสื้อขนสัตว์ เต้าฮวย ถวายกุฏิ ละลาย หน้าไม้ ขี่วัว แล้ว ตกวัว การสร้างโบสถ์ บ้านตัวเอง นอนบนพื้นน้ำ โค่นต้นไม้แก่ ประกาศข่าวการเกิด สำลี ฉิ่ง ภาวนา กอดกะเทย แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เทศน์ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง พวงมาลัย เพื่อนที่ตายไปแล้ว ล็อกประตู ปีก กินเนื้อวัว เห็นปีศาจกินคน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เดินเร็วๆ กะเหรี่ยง คนขาพิการ ทิชชู คดข้าวเย็นกิน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ครุฑ ดับเทียนชัย เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ชนะ ฝนตั้งเค้า เซิ้งบั้งไฟ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) งานบวช กัดลิ้น จับกระต่าย บวชพระ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กินเนื้อมะพร้าว นั่งเรือ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เกาหัว ดัดผม ชฎา เครื่องบิน ครู ฉีกกระดาษ รีดนมโค ฉลาด นกเขา เครา ทำให้คนอื่นตื่น สระผม ได้ยินเสียงดนตรีไทย แสตมป์ ดวงอาทิตย์ตก เลิกกับแฟน ล้างเท้าตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM