ทำนายฝัน 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กางเขน ขนกา เสื้อครุย เสือกัดตัวเอง ลุยไฟ ตั้งท้อง มองนํ้าตกตามลำพัง น้ำลาย ถูกด่าทอ แผ่นดิน ปลวกขึ้นบ้าน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เป็นแม่ยาย ปลูก กล้องยาสูบ เจดีย์ โคกินหญ้า ร่วมงานทอดกฐิน ซุบซิบนินทา ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ สายนาฬิกาข้อมือขาด ปากเปื่อย เลี้ยง กงเต๊ก เด็กผู้ชาย ชักว่าว คนร้าย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไม้พลอง กระโดดจากหน้าต่าง กระบอก หลงป่า ฆ่าตัวตาย บันได พลับพลา ไม้เท้า กวาด หม้าย จับกระต่าย ถูกตัดใบหู ขันตักน้ำ เสือ ต้นกัลปพฤกษ์ กรวยกรอกน้ำมัน สวมเสื้อสีเขียว เพื่อนที่จากไปไกล ชักลาก วอ ก้อนหินตก ผึ้งมากมาย หนอนไต่ตามร่างกาย ดับไฟ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ โคเข้าบ้าน ลูกแก้ว กินข้าวบนใบบัว กรน ฝาแฝด กรงนก เดินรอดราวผ้า มารดา โกรธ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ทอดผ้าป่า ชอล์ก คนในบ้านทุบตีกัน ถูกหนูกัด บุตร แว่นตาเลนส์ใส เปลี่ยนมุ้งใหม่ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เอามีดฟันเท้าตัวเอง เมฆกลางแดด เมฆบังแสงอาทิตย์ หนี้สิน เห็นกระดุม ไกด์ งมหาของ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ภรรยาเปลือยกาย กำแพงโบราณ ยุง ธงสามเหลี่ยม หีบสมบัติ หีบปิดอยู่ เต่า เก็บเกี่ยวข้าวในนา ตกเลือด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ งอบ วัวควาย ชามแตก ถูกกักตัว นอน ช่วย กินหอยนางรม ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น แข็งแรง กินข้าว ผู้หญิงชักมีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM