ทำนายฝัน 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ'

ฝันว่าทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เตรียมพบกับอันตลาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รังดุม ขันตักน้ำ กินผัก หวีไม้ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา โกนขนหน้าแข้ง ตั้งท้อง เขื่อนแตก ปาก ถูกจับ ชู้รัก สามีนํ้าตาตก คนมีดวงตาสีดำ ของขวัญ โยงเรือ ราหู เลี้ยงกระต่าย มีฤทธิ์ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ประหารคนรัก เห็นผี ถูกกรรโชกทรัพย์ มีคนขอโทษ เสื้อขนสัตว์ จองจำ กลอง ไฟฟ้า ผ้าไตรจีวร หญิงแต่งชุดสีแดง นกเค้าแมวหรือนกฮูก ร่ม ตัวเองถูกฉีดยา หีบปิดอยู่ ตกเลือด งูเผือก พญานาค อยากตาย ดอกซ่อนกลิ่น นกนางแอ่น ฝูงกบ จำนวนมาก กุหลาบ เบี้ย งวง แว่นตาเลนส์สีดำ แคร่หาม ซุง ขนมปังกรอบ ถ้วยรางวัล ปัสสาวะรดกำาแพง ปลวก บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เขื่อน ผมร่วง แมลงภู่ ทำนาย ประเทียบ อาวุธ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ตั้งครรภ์ แจกัน ตกจากเครื่องบิน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ รีดนมโค อีเมล ( Email ) กอดผู้ชาย ปืน งา หอก เต่าทอง เสื้อกันฝน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เป็นใบ้ อาเจียน จานชาม ใส่ต่างหู เปลวไฟ ปีศาจหลายตน กิ้งกือ น้อยหน่า ถ่ายรูป ล้างหน้าตัวเอง มีหางงอก เครื่องครัว ฟัน ได้กลิ่นเครื่องเทศ ปฏิมา ตำรวจตั้งด่าน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กวางดำ งูเขียว อักษรย่อ ถัง บ่อน้ำใหญ่ ถุงเงิน ถุงทอง ตัวเงินตัวทอง ตู้กับข้าว แทะกระดูก พระปรางค์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM