ทำนายฝัน 'ทำให้คนอื่นตื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำให้คนอื่นตื่น ฝันว่าได้ทำให้คนอื่นตื่น คุณจะพบเหตุการณ์ดีๆ ชนิดไม่คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำให้คนอื่นตื่น'

ฝันว่าได้ทำให้คนอื่นตื่น คุณจะพบเหตุการณ์ดีๆ ชนิดไม่คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บั้งไฟ เล่นน้ำสงกรานต์ ได้กลิ่นเครื่องเทศ จำปีหรือจำปา นั่งใต้ต้นไทร งมหอย สุริยคราส ช่างแกะสลัก ศีรษะ กาน้ำ สวมเสื้อสีเขียว ขี่วัว ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ดื่มน้ำมะพร้าว ช้อน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ปล่องไฟ ตะกร้าไม้ จมูก ร้องเพลง ฟันหลุด ทอง จับสายสิญจน์ ซ่อมแซมรั้วบ้าน พระนาคปรก จักจั่น เต้านม กินพริก งูกัด ตู้เย็น จับนก ไส้ไหลจากท้อง ถูกโยนลงทะเล เศษอาหาร คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กินเป็ด ทาก ลิฟต์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ นักบุญ ช่างไม้ ตำรา อ่าง ท่องเที่ยวต่างประเทศ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ซาบซึ้งใจ ทวด กินยา เลี้ยงกุมารทอง บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ธนูหัก ไก่กกไข่ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทวิตเตอร์ ถูกกักตัว จักรเย็บผ้า กล่าวคำอำลาญาติ ปลิงดูดเลือด ตกปลา เลื่อย ตัวเลข เอทีเอ็ม จมูกแหว่ง คงกระพันชาตรี นั่งบนแคร่หาม ของหวาน ตั้งท้อง กระจกแตก กิ่งก่าวิ่งไปมา กุมารเทพ ขวด ล้างบ้าน โกนขนหน้าแข้ง ค้อน ออร์แกน เป่าลูกโป่ง ตั้งครรภ์ จองหอง งานฉลอง ถูกล็อตเตอรี่ ถูกทำโทษ ก้างปลาติดคอ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ชักว่าว แฝด เณรหางนาค กุ้งแห้ง กล้วย ปราสาทเล็กๆ แต่งตัว แมลงภู่ เนกไท ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หิ่งห้อย ตะขาบกัด ตัวเองแก่ พระอรหันต์ ฝันว่าส่งพัสดุ ทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM