ทำนายฝัน 'ทำให้คนอื่นตื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ทำให้คนอื่นตื่น ฝันว่าได้ทำให้คนอื่นตื่น คุณจะพบเหตุการณ์ดีๆ ชนิดไม่คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทำให้คนอื่นตื่น'

ฝันว่าได้ทำให้คนอื่นตื่น คุณจะพบเหตุการณ์ดีๆ ชนิดไม่คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มยาพิษ ทอดแห ถวายพระด้วยดอกบัว สถานีขนส่ง เครื่องพิมพ์ดีด โกนหนวด ฌาปนกิจ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน บอลลูนตก ท่อน้ำ ตู้ไปรษณีย์ ถูกพายุพัดพาไปไกล ได้พูดคุยกับเพื่อน กรวดทราย หมาหอน ถุงเงิน-ถุงทอง นัยน์ตา พานทอง กุญแจหาย บิลเลียด พานเงิน โครงกระดูก ถังน้ำ ก้ามกุ้ง งม หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เป็นบ้า ไฟไหม้ เพชรนิลจินดา ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กินเฉาก๊วย ประโคม ขอบคุณ ถูกสัตว์กัด นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ฉี่รดกำแพง ได้ใบสั่งจากตำรวจ คนมีดวงตาสีดำ นาฬิกาปลุก เว็จ จำเลย พระโพธิสัตว์ ได้ยินเสียงกระซิบ จอก บัวขาว บอลลูน นกยูง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ดื่มนม แช่ง แคร่ ถอดเสื้อ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ฟืน ผักกาด อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ดอกไม้ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ค้าขายต่างเมือง กลืนเมฆ ผนัง แล่นเรือผ่านเกาะ ตะกร้าไม้ นกพิราบ อยู่ในกระท่อม ตบแต่ง เครื่องแบบทหาร ไทร ศิลปิน รักคนต่างชาติ กอดภรรยา พลอยหลากสีสัน จมูกแหว่ง ความดีความชอบ คนบ้า ศีรษะล้าน ตกลงไปในบ่อ คนกำลังจะตาย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เจ็บปวด กระเป๋าเงิน วิทยา ศีล วงกบ ภรรยา เป็นใบ้ ไส้ไหลจากท้อง ถั่วฝักยาว ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง แมวออกลูก อ่าง ผ้าแพร แลบลิ้น ถั่วงอก ถูกโกง เปื้อน เลี้ยงกุมารทอง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ล่าสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM