ทำนายฝัน 'ที่ฝังศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า ที่ฝังศพ ฝันเห็นที่ฝังศพ หรือตนเองเดินเข้าไปในที่ฝังศพ ทำนายว่าเป็น ฝันดี จะมีโชคลาภจากแดนไกล จะมีความสุขในครอบครัว มีผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ที่ฝังศพ'

ฝันเห็นที่ฝังศพ หรือตนเองเดินเข้าไปในที่ฝังศพ ทำนายว่าเป็น ฝันดี จะมีโชคลาภจากแดนไกล จะมีความสุขในครอบครัว มีผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คบไฟ สะอึก เปลื้องผ้าตัวเอง ยานพาหนะ ตะกร้าไม้ ปราสาท ปั่นด้าย ลับ กระดาษทิชชู นกกระจิบ กระจาบ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน มัคคุเทศก์ ภูเขาไฟ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ไทร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กินพระจันทร์ คบคนพาล ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กระโดด นั่งอยู่ในกองอุจจาระ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน คนแฝดตัวติดกัน สวมเสื้อขาด กวาง ลูกประคำ จักรพรรดิ แก่นจันทร์ ดักนก สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ่างน้ำ บวงสรวง ซาบซึ้งใจ ฝาเรือน ช่วยคน ค้าขายต่างเมือง ไถ่ถอน แทง กุ้ง กก ศาล หนู นกร้อง ตาย อุ้มเด็กทารก ประเทียบ ผ่าท้อง ตำรวจ ศพ งูใหญ่ ขนคิ้ว ประกาศนียบัตร เข่า ปล่อยสัตว์ นกนางนวล กงเต๊ก กระต่ายหลายตัววิ่ง ลอยคอ เดินทางก่อนกำหนด จอมปลวก เวที สบู่ ถูกตี เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ถุงมือ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก จรวดไฟ อาบน้ำในทะเล ต้นไม้ กกกอด นัยน์ตา ถูกล็อตเตอรี่ ชาวประมง ถูกจี้ ขนมชั้นหลากสี ตะไบเหล็ก เต่า ถาดดอกไม้ รถบรรทุกศพ เห็นตัวเองในกระจก ดื่มน้ำจากแก้ว เดินเร็วๆ กระทะ ไฟไหม้ผม ขี่ควาย เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ปราสาทเก่าแก่ ถ้ำมืด หญิงชู้ ฟ้าผ่า รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ กอดกะเทย ตัวเองกลายเป็นนก ชายชู้ ทอดทิ้งคนรัก จันทร์เพ็ญ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM