ทำนายฝัน 'ที่พึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ที่พึ่ง ฝันว่าได้ที่พึ่ง คุณจะมีความสุขอย่างยั่งยืน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ที่พึ่ง'

ฝันว่าได้ที่พึ่ง คุณจะมีความสุขอย่างยั่งยืน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอนฟัน มีดเหน็บที่เอว สละราชสมบัติ ได้ตีกลอง หลงรักสามีคนอื่น รถเข็นศพ นุ่งผ้าสีม่วง ตะโพน ขนตาร่วง โคลน สาดน้ำ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กระต่าย จันทรคราส ดับเทียนชัย ไก่ออกไข่ ถูกปีศาจไล่ งูเขียว ชอล์ก ลูกข่าง ตะกร้อ เสียเงิน กัลยาณิวัฒนา ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ปลวก มโหรี เชือกรัดคอ เที่ยวบ่อนการพนัน ถูกโยนลงทะเล ตกกองไฟ ยางรถ ภาพยนตร์ ขวาน แทะกระดูก เคารพ คำนับ แขกขายโรตี เว็จ ผิวพรรณ สติ ฤกษ์ดี ตกช้าง เดินเป็นวงกลม ขโมยเงิน หายใจอึดอัด จมูก ผจญภัย นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ทำขวดแตก กาน้ำร้อน จับนก ธุลี ผ้าสีขาว นัยน์ตา สัตว์เลี้ยงตาย ตับไต ปลูกกล้วย ซื้อเต่า ลักขโมย ตัวเองเป็นนักโทษ พาน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตีคนอื่นด้วยเชือก ปู บาดเจ็บ ญาณ พระอรหันต์ เรือแล่น อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ยกยอ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ คนเมา เก็บองุ่นรับประทาน เงินหาย เลือกตั้ง ขนคิ้ว บ้านร้าง ปีนข้ามกำแพง ทาเล็บ เจดีย์ทรุดโทรม ไถ่ถอน คนบ้า เห็นเหรียญสตางค์ โฆษก โบสถ์ เห็นประตูเมือง น้ำท่วม กะโหลก นองเลือด กล่าวคำอำลากับใครบางคน ผลักประตู คางคก รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เลื่อยไม้กระดาน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ถังขยะ ญาติตาย เลิกมุ้งขึ้น นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM