ทำนายฝัน 'ที่พึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ที่พึ่ง ฝันว่าได้ที่พึ่ง คุณจะมีความสุขอย่างยั่งยืน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ที่พึ่ง'

ฝันว่าได้ที่พึ่ง คุณจะมีความสุขอย่างยั่งยืน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปิดร้านค้าขายสินค้า ผจญภัย ได้กลิ่นเครื่องเทศ อ่าง ความมืด เล่น pubg บัตรเครดิต ดูหนัง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ถูกขัง หญิงแปลกหน้า เข้าประตูไม่ได้ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด งานบวช เชือก ขี้เถ้า จูบคนที่อายุมากกว่า งมหาของ ผ้าห่ม คัมภีร์ เดินตากแดด เต้นรำ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เป่าขลุ่ย กอดกะเทย ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ชอล์ก รั้ว หญิง เถาวัลย์ ทางม้าลาย ฮาเร็ม ไหว้เจ้า ขายตู้ ขายโต๊ะ มีดเหน็บที่เอว ถ่ายขี้ เชื้อเชิญ กะละมัง อนุสาวรีย์ ทะเลาะกับเพื่อน จาน ก่อกองทราย ราชา เหี้ย วิชา ทำแท้ง พระวิหาร ตัดนิ้วมือตัวเอง ถูกต่อต่อย ตาลปัตร ฤาษี ชายหนุ่ม ภาชนะแตกร้าว เกือก โต๊ะทำงาน ลอยคอ ผ้าโพกหัว วอ นกพิราบ อาจารย์ ตกใจจนสะดุ้ง จับก้อนกรวด ก้อนทราย แห่กฐิน ท้องเสีย นกขมิ้น ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ดารา แพทย์ ไม้กวาด ตลาด หม้อข้าว หัวหมู หักธนู ลำคลอง ยันต์ จมน้ำ อุ้มลูกหมา อ้อย วิ่ง ภาพวาด เครื่องชั่ง ดนตรี รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ผ้าแพร ดาวตกที่หลังคาบ้าน นกกาเหว่า ธงบนเรือ เงี่ยง ขัง น้ำมัน ส้มตำ กินเนื้อเป็ด ยกโทษ โรงพยาบาล เงินกู้ เสือกัดตัวเอง ตัวเองมีชื่อเสียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM