ทำนายฝัน 'ทุเรียน'

ฝันเห็น ฝันว่า ทุเรียน ฝันเห็นทุเรียนหรือว่าได้กินเนื้อทุเรียน ทำนายว่าเป็นฝันดี เพราะ จะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีคดีความก็ จะชนะ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทุเรียน'

ฝันเห็นทุเรียนหรือว่าได้กินเนื้อทุเรียน ทำนายว่าเป็นฝันดี เพราะ จะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีคดีความก็ จะชนะ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เชือก โล่รางวัล เห็นเหรียญสตางค์ บั้งไฟ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ตรอมใจ ตัดผมใหม่ สร้อยข้อมีชำรุด กวางดำ กลอง ไฟ หิมพานต์ (ป่า) แสง บุญ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ยิงปืน ล้างหน้าตัวเอง แท่น กินหอยนางรม ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ชักลาก ผู้หญิงหัวล้าน ประกายไฟ นาก งูกัด เดินไปตามท้องถนน บดเมล็ดกาแฟ ถูกประณาม ดวงอาทิตย์ตก ตุ้มหูหาย นกกระเรียน ถูกน้ำร้อนลวก ดาวอับแสง กอดผู้หญิง อยู่ในกระท่อม แตกร้าว ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ไว้ทุกข์ เถาวัลย์ กอดผู้ชาย ทาส อนุสาวรีย์ ถ้วยรางวัล กอดกะเทย เกิดความรู้สึกผิด ตัวเองถูกประหาร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ธง ล้างหวี หีบเปิดอยู่ แผ่นดิน ดิน สุนัข เขากวาง ปลูกพริก ตกเลือด กุมารทอง ลวดหนาม ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กรวยกรอกน้ำมัน เขียนหนังสือ กุ้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ้อย ไถ่ถอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอบฟ้า ป่าเขา สิริภาจุกาภรณ์ นั่งรถ เสือ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จับหนอน ดอกราตรี ราวตากผ้า วัง ของเน่าเสีย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ตัวเองเป็นชู้ โฉนดที่ดิน กวนอิม ถ้ำมืด กีฬา ช้างไล่กวด ปล่อยปลาดุก ตัวเองถูกฉีดยา เกิดสงคราม นุ่งโจงกระเบน กระจาด จอมปลวก เดินขึ้นที่สูง หมากฝรั่ง ฉ้อโกง จูบคนรัก ปัดกวาดฝุ่น ขวดเหล้า แผ่นดินไหว คนแฝดตัวติดกัน นาฬิกาข้อมือเสีย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM