ทำนายฝัน 'ทูต'

ฝันเห็น ฝันว่า ทูต ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทูต'

ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนป่วยอยู่บนรถ เครื่องแบบตำรวจ เฮลิคอปเตอร์ รถยนต์ ตัวเองมีผมหงอก เรือกำลังจม ฟืน ถูกตัดศีรษะ โดนแทง ทันตแพทย์ เขียด นั่งรถไฟ คนในบ้านทุบตีกัน เก็บกวาดบ้าน ทุ่งนา ฝั่ง พนัน โง่ กระเป๋าเงิน กระรอก ดาดฟ้า ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง พลอยหลากสีสัน ปฏิกูล จำนอง แมลงสาบ เดินทางไกล หญิงชู้ อักษรย่อ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ทำแท้ง สาดน้ำ หมอก มีความปรารถนา ข้าวติดคอ ชักว่าว ตะไกร บันไดกว้างๆ ตอไม้ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เจดีย์ทรุดโทรม แก้วแตก มังกร เดินอยู่ในป่าช้า มีโชคลาภ ถวายข้าวพระ พูดสนทนา กินขนม ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ผ้าโพกหัว อดอยาก ปล่อยเต่า ต้นกัลปพฤกษ์ ถีบจักรเย็บผ้า หย่า ฤาษี เดินบริเวณวัด มรดก โบสีดำ หุ่น รังดุม พระบรมรูป ภาพ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย หลงรักสามีคนอื่น สามีตาย เงินหาย ทูต กำแพงเมือง จรวดไฟ เข้าประตูไม่ได้ ทำร้าย ฝุ่น วิวาท ขี้เถ้า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กระเทย กริช เป็ดว่ายน้ำ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กลด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กลองโบราณ ทะเลาะกับภรรยา กงล้อ กินยา สะอึก ตะขาบกัด มัคคุเทศก์ ดับเทียนชัย ลำคานเสียงฉาบ แม่ เถียงกับคน เป็นบ้า ปลาทอง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น งูรัด โจร ต้นโพธิ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM