ทำนายฝัน 'ทูต'

ฝันเห็น ฝันว่า ทูต ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทูต'

ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อีกา แขนถูกตัด นกบิน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขื่อคา สุกรกลายเป็นคน วาฬ ผม กินเกินขนาด ลิง มะพร้าว ถ้วยรางวัล เดินไปบนเนินเขา กีฬา แจวเรือ หาบขี้กลับบ้าน ฉัน ( กิน ) หวีผม นกกำลังจิกกัน ยื้อแย่ง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ใยแมงมุม งูรัด หงอนไก่ ตะกร้าไม้ ทะเบียนบ้าน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น องค์พระ กำแพง คดีฟ้องร้องกัน อาบน้ำในมหาสมุทร กวาง ทะเลาะกับแม่ยาย ก้างปลาติดคอ เมฆสีดำ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กินรีหรือกินนร คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ประกาศข่าวการตาย แบกเสา ฌาน บ้านใหม่ เห็นรองเท้าเก่า แม่ นางฟ้า สู้กับเหยี่ยว นั่งรถไฟ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ก้น ขโมย เจดีย์ทรุดโทรม น้อยหน่า หญิงแต่งชุดสีฟ้า ข่าวร้าย ปล่อยสัตว์ ปฏิเสธการดื่มเหล้า เดินขึ้นภูเขา ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เด็กพิการ เปลือย มีคนขอโทษ นกแสก ปอกเปลือกไข่ ไฟไหม้ผม สงคราม แมงมุม เลือกตั้ง ถวาย ซื้อกระโปรง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ตัดเล็บ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เฒ่าแก่ เครา กำแพงเมืองจีน ขี้เกียจ นั่งบนหลังนกกระเรียน ตัวเองเป็นกรรมกร ฉิ่ง ผ้าเช็ดตัว ขาด้วน ฆ่าหมี วิชา ของหาย จับเงิน ช่างเงินทอง กระดาษทิชชู ล้มลงไปในหลุมลึก ตู้เซฟ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ฝุ่นฟุ้งกระจาย เด็กผู้ชายสู้กัน แก้วแตก ไฟไหม้บ้าน กุมารทอง ขโมยอาหาร เอทีเอ็ม ถ้ำ ภาพวาด พนมมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM