ทำนายฝัน 'ทูต'

ฝันเห็น ฝันว่า ทูต ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทูต'

ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะโพน ขนมปังกรอบ กระโปรง บัวหลวง กลองโบราณ กระทะ กำไลข้อมือ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา คนกำลังเปลื้องผ้า ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ทำแว่นตาแตก อวัยวะเพศ สิริภาจุกาภรณ์ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ตู้ไปรษณีย์ ยิงกา ตัวเองเจ็บป่วย ยกทรง รถเข็นศพ ขวดแก้ว กระดาษข่อย ผู้ชายมีผมน้อย มดเต็มบ้านเมือง กิ้งก่า ทำลายโซ่ตรวน ทำนาย โต๊ะหมู่บูชา มุดรั้วลวดหนาม ฮูก (นกฮูก) ฆ่าตัวตาย ตัดผมตัวเอง แจกัน ฉีกจดหมายรัก ปากเน่า โต๊ะรับประทานอาหาร แมวออกลูก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ โง่ แดด ถูกทำโทษ หมาหอน พลอยหลากสีสัน กอดภรรยา พลักก้อนหิน ได้ยินเสียงกบ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กระบอกสูบลม ชัยชนะ กุ้งทะเล โรคเรื้อน มาลัยดอกไม้ กินคอลลาเจน สุกรกลายเป็นคน สตางค์ ดราฟต์ นายกรัฐมนตรี มีคนขอโทษ ญาตินํ้าตาตก แหวนแต่งงาน เรือนแพ อาวุธ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ขี่ช้าง ขอบฟ้า สกปรก โสมสวลี สามีนํ้าตาตก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ท้องฟ้าสดใส เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ นกขมิ้น ร่ม ผึ้งบินรอบรังของมัน ขบวนแห่ หักธนู นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เถ้าแก่ ชายหนุ่ม ถีบจักรยาน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก หัตถกรรม สร้างบ้าน ซ่อนหา ฉีกกระดาษ ศิลา คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง วิมาน ได้ยินเสียงกลอง เงาะ สถานี ญาติเสียชีวิต ฟันดาบ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ทำขวดแตก เพชรพลอย ลากรถบรรทุก ปีศาจ เต้าหู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM