ทำนายฝัน 'ทูต'

ฝันเห็น ฝันว่า ทูต ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ทูต'

ฝันเห็นทูต หรือ พูดคุยกับราชทูต คุณจะได้ที่พึ่ง หรือ จะมีญาติผู้ใหญ่มาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ฆ่าไก่ หลงทาง เดินสะดุดหกล้ม ลายแทง ปลอกหมอน ช่วยคน ธงสามเหลี่ยม ตะไกร ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า น้ำตา ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เห็นผี ขาเป๋ แมงป่อง ถูกเฉือนเนื้อ พรวนดิน เด็กทารก อุ้มลูกหมา บ้านเก่า หมอก ข้าวสาร ฆ่าเต่า มาเฟีย เป่าลูกโป่ง แสงสว่าง พระพุทธเจ้า ฌาปนกิจ รถพยาบาล นอนเล่นกลางดิน ถูกด่าทอ เกลียดคนอื่น ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ท่อนซุง ขี่วัว ล่าสัตว์ ไมโครโฟน ริมฝีปาก งานฉลอง ลำธาร พริกไทย เครื่องชั่ง กระดิ่ง ดวงอาทิตย์มืดมัว กินโทสต์ ศาลพระภูมิ ขวานหัก สายรุ้ง ด้วง เพื่อน มะลิ พระเจ้า องค์พระ กกไข่ เปลือก ลูกข่าง เต้นรำ นำอุจจาระกลับบ้าน ฟันปลอม ข้าวเปลือก นํ้าพุที่พุ่งสูง เฆี่ยน รักตัวเอง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ได้รับต่างหู ยกของ คนขี้โม้ พัด เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ฟองสบู่ เดินทางไปมหาสมุทร ปากเจ็บ คอบิด พายุ รถไฟ รังนก ภูเขา ชนะ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ไก่กกไข่ สวน ซองจดหมายสีขาว ผ่าท้อง หวีหัก หนี้สิน มีดเหน็บที่เอว หมูตาย แมวสีขาว โฆษก พวงมาลัย หัวหมู ยารักษาโรค คนมีดวงตาสีดำ ที่นอน การสร้างโบสถ์ ทำให้คนอื่นตกใจ กงจักร กระเป๋าเงิน กินถั่วต้ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM