ทำนายฝัน 'ท่องเที่ยวต่างประเทศ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่องเที่ยวต่างประเทศ คุณจะได้รับความสุขใจ หรืออาจจะต้องเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่องเที่ยวต่างประเทศ'

คุณจะได้รับความสุขใจ หรืออาจจะต้องเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โยคี กอไผ่ หลงป่า รักเพื่อน จับลูกเสือ ไม้กวาด เฒ่าหัวงู เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ภรรยาออกจากบ้าน เสี้ยนหนาม ตกใจ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน มงคล ผ้าห่ม ความรังเกียจ ฐานทัพทหาร ป่วย ทิวเขา ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ถูกยิงด้วยธนู กัลปพฤกษ์ ศัสตราวุธ ดมกลิ่นดอกไม้ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ลวดหนาม ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กินนก สังกะสี ขึ้นบันได ขึ้นเขา เมฆหมอก ศิลปิน ย่างเนื้อ ขอทาน ไหว้พระราหู หักธนู เช็ค ( Cheque ) แมลง ท้องฟ้าสดใส เถียงกับคน พัชรกิติยาภา ขโมยอาหาร เก็บเกี่ยวข้าวในนา ระดู ตะกวด ความผิด ไก่ จูบ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เรือ สร้าง ตู้ไปรษณีย์ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ปืน เจ็บปวด อรุณ ผึ้งบินรอบรังของมัน ตกบ่ออุจจาระ แขนหัก ฮก ลก ซิ่ว กินเนื้อเป็ด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถูกตะปูตำเท้า ใช้กระเทียมทำอาหาร ซองจดหมายสีชมพู ปล่องเมรุ กำแพง ศีรษะล้าน เข็มแทง มีด งมหอย ห่าน ไหล่เจ็บ ดอกซ่อนกลิ่น ปลูก กาน้ำร้อน ฉัน ( กิน ) หมูกลายเป็นคน หญิงเปลือยกาย ผู้หญิงหัวล้าน โต้เถียง บุคคล ดื่ม ขวด ถูกวิ่งราวทรัพย์ ปะชุน เมฆสีแดง ถ้วยรางวัล นักบิน สิริภาจุกาภรณ์ คนขี้โม้ ฟองสบู่ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย หมอดูดูลายมือ กิ้งกือ ดอกมะลิ ตกบ่อลึก ปอกเปลือกผลไม้ นอนบนที่นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM