ทำนายฝัน 'ท่อนซุง'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่อนซุง คุณมีเกณฑ์การเดินทางไกล หรือได้โยกย้ายหน้าที่การงาน แต่ ได้โชคในการเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่อนซุง'

คุณมีเกณฑ์การเดินทางไกล หรือได้โยกย้ายหน้าที่การงาน แต่ ได้โชคในการเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลับ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว คนร้องไห้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ธนูหัก ตะเกียงที่จุดแล้ว เดินอยู่ในป่า กระบือ ได้กลิ่นธูป เห็นที่นารกร้าง มหรสพ ลายนิ้วมือ ผู้หญิงพายเรือ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ปัสสาวะรดที่นอน กินหัวสุกร ฮิปโปโปเตมัส งมหอย ตกปลา กระบอกสูบลม เปลี่ยนเสื้อผ้า ธงสามเหลี่ยม เด็กอุ้มปลา สายสะพาย กระดิ่ง หินก้อนใหญ่ ฟัน กลองโบราณ ดอกซ่อนกลิ่น ครัว แข็งแรง ตะโพน ถูกหวายรัด แมลงปีกแข็ง ฮาเร็ม ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ตบมือ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กรรไกร เด็ดพริกออกจากต้นพริก ยารักษาโรค ฟันปลอม สถานี ฟ้าร้อง ค่ำคืน ตำหนัก โสมสวลี ถูกตบ ซื้อกระดุม สิริภาจุกาภรณ์ โคมไฟหรือโคมตะเกียง กระซิบ ตะไคร้ ค่ำมืด สละราชสมบัติ ปอก นั่งจับเจ่า อาบน้ำในทะเล จานชาม ถุงน้ำร้อน ปฏิกูล ผ้าเช็ดตัว ดูละคร เดินอยู่ในป่าช้า สามเณร โจรสลัด กินเนื้อหมู เป็นบ้า ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เถ้าแก่ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กำแพงเมืองจีน ไฟไหม้ปราสาท ประกันตัว ศาลา สาวไส้ นั่งรถหรู ผู้ชายผมยาว โทรศัพท์ น้ำพุสวยงาม ปล่อยนกกระเรียน รถไฟฟ้า คบบัณฑิต น้ำพริก ทางรถไฟ ว่ายน้ำ ถวายกุฏิ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กระดานดำมีข้อความ กล้องถ่ายรูป งานพิธีต่างๆ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ถูกด่าทอ กระติกน้ำร้อน ผลจันทร์ ( พืช ) ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย เจ้าสาว มัจฉา เครื่องจักรทำงานได้ดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM