ทำนายฝัน 'ท่อน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่อน้ำ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่อน้ำ'

คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มาเฟีย เพื่อนที่ตายไปแล้ว จานชาม เงา ซื้อผ้าขาว หมอดูดูลายมือ ทอง ฝันว่าส่งพัสดุ คนตายในบ้าน ปากเจ็บ ฝนตกปอยๆ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ทารกดูดนมคุณ มีผู้นำม้ามาให้ ผ่าท้อง จับขโมย เข่า แสง โรงแรม เจว็ด ถูกมัดด้วยเชือก น้ำฝน อ่างล้างหน้า ตีคนอื่นด้วยเชือก กินข้าวบนใบบัว ดินสอ โต๊ะรับประทานอาหาร หัวหมู เห็นปีศาจกินคน อนุสาวรีย์ ฝ่าเท้า โครงกระดูกสัตว์ ถุงเท้า ฝักดาบ คนรักหรือคู่รัก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ลม ฆ่าผึ้ง กระเป๋าเดินทาง ฆ่านกกระจิบ ตาลปัตร กังวล ได้ฟังเรื่องตลก หญิงแปลกหน้า ผ้าไตรจีวร นั่งบนเสื่อ หนอน สถานี รักตัวเอง แว่นตาเลนส์ใส กุ้งมังกร การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ถูกตบ ปีนข้ามกำแพง ตำหนัก ถ่ายอุจจาระ ละลาย งานบวช เห็นกระดุม แลบลิ้น จับนก ถาดดอกไม้ ปอด ขึ้นศาล น้ำพุที่พุ่งสูง กระจอก ไพ่ ยิงกา เกาทัณฑ์ ฝนตกหนัก เบาะ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น แสตมป์ เล่นน้ำสงกรานต์ นักประพันธ์ เต้าฮวย ตลาด บ้านตัวเองสวยงาม ดู pornhub หวีผม ถัง กินโรตี ฝี ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คนขี้โม้ แข็งแรง ขันตักน้ำ เลิกมุ้งขึ้น ช้าง สะอึก เลือกผัก ขโมยขึ้นบ้าน วันเกิด ฮิปโปโปเตมัส ขอทาน สวมเสื้อสีเขียว อาจารย์ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ต้นไม้เหี่ยวเฉา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM