ทำนายฝัน 'ท่อน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่อน้ำ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่อน้ำ'

คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟไหม้ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า เชิงตะกอน เด็กผู้ชายสู้กัน ดื่มน้ำหวาน ดราฟต์ มองนํ้าตกกับคนรัก ขบวนแห่ แว่นตาเลนส์ใส กินหัวสุกร นัยน์ตา กินเฉาก๊วย ฟ้าผ่า ถูกเฉือนเนื้อ ได้รับรางวัล ตัวเองเป็นกรรมกร ดื่มสุรา สวมเสื้อขาด จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กิ่งก่าวิ่งไปมา ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กุ้ง จับปลาช่อน พระพุทธเจ้า ตัวเองถูกฉีดยา งูกินสัตว์ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ข่าวดีจากลูก จอกใส่เหล้า ให้มีดแก่คนอื่น หูแหว่ง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ผ้าสีดำ คลื่นน้ำ ชายชู้ กษัตริย์เสด็จมาหา ขวัญ ดอกซ่อนกลิ่น เหี้ย ของหวาน ถุงเงิน ถุงทอง ตัดนิ้วมือตัวเอง ไวโอลิน ถั่ว ขนมจีน ถางหญ้า สมุด หญ้า พิมเสน ขวานหัก ตัดผมใหม่ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ซื้อปลาหมึก คราส ไฟไหม้ป่า ถ้ำ ก้อนหิน กระต่าย ช้างไล่กวด นักแสดง กระบือ บ่อน้ำใหญ่ เสาเรือน แขนถูกตัด ร่วมงานทอดกฐิน หาบขี้กลับบ้าน บังสูรย์ สร้อยทองคำ ได้ยินเสียงกระดิ่ง นาเกลือ เปลวไฟ โน๊ตบุ๊ก บูชา ก้ามกุ้ง ค้นหา ยุง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กินหมูกะทะ ติดคุก นกต่อสู้กัน บ้านตัวเองสวยงาม บริโภค สะอึก ตัวเองถูกธรณีสูบ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ โรงพยาบาล บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เต้านม หมีกัด จระเข้ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เมายา ไอศกรีม เด็กพิการ น้ำแข็ง เครื่องดักนก เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จันทร์เพ็ญ วิ่งจนเหนื่อยหอบ มีโชคลาภ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM