ทำนายฝัน 'ท่อน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่อน้ำ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่อน้ำ'

คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝนตกปอยๆ กิ้งกือ กินนก บ้านมีช่องโหว่ ปิดผนึกซองจดหมาย นกยูงรำแพน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ขอบฟ้า สวมใส่ชุดว่ายน้ำ จมูก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ทำให้คนอื่นตื่น สายสร้อย ใส่บาตร เงาตัวเองในกระจก ธุลี หมากรุก เล่นน้ำสงกรานต์ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เพชรพลอย บันไดกว้างๆ คนรักหรือคู่รัก ทวด ปั่นด้าย หมัดกัด กำลังขับรถ แมวสีขาว หมีกัด มุดใต้ถุน ซื้อขาย อาบน้ำในมหาสมุทร กระดาษเช็ดมือ ตกหน้าผา เดินช้าๆ ดื่มน้ำ ทิชชู ฟ้าร้อง พนัน พวงมาลา นั่งรถหรู จับขโมย กระเป๋า ได้รับเงินบริจาค ไปยังเมืองนรก เด็กผู้ชาย กบ รุ้งกินน้ำ กุ้งมังกร ได้ใบสั่งจากตำรวจ เจ้าที่ กระซิบกับเพื่อน ศาล ถังน้ำ เดินร่วมทางกับโจร ถาดอาหาร สวมแหวน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เครื่องชั่ง แม่นํ้า ตกทุกข์ได้ยาก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เลือกผัก ถูกพายุพัดพาไปไกล จลาจล กอดภรรยา มดเต็มบ้านเมือง เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ฆ่าเสือ จดหมาย เดินทางไปมหาสมุทร วิ่งจนเหนื่อยหอบ ได้ยินเสียงกลอง ตะขาบกัด ฆ่าสุนัขบ้า คูคลอง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ยักษ์ เงินกู้ ทะเลาะ นกต่อสู้กัน พระพุทธรูป ต้นกัลปพฤกษ์ น้ำตา เสี้ยนตำเท้า กระดาษทิชชู ภาพยนตร์ โต้เถียง ถอนผมหงอก กินผัก รถไฟฟ้า ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตอไม้ ปราสาท กุฏิพระ มะนาว คอมพิวเตอร์ แร้งกินซากศพ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ของกำนัล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM