ทำนายฝัน 'ท่อน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่อน้ำ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ท่อน้ำ'

คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท้องเดิน อยากมีเงิน กินผัก ของลับ ล้างเท้าตัวเอง กระท่อมริมทะเล ฟันดาบ ปีนเขา งาช้างวางคู่กัน กกลูก ฝน นอนกลางวัน ข้อมือหัก ช้างเหยียบ นกนางแอ่น มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กุ้ง เต้าหู้ บรรพบุรุษ ได้รับของมีค่า ถูก แตน-ต่อ ต่อย ของขวัญ เข้าประตูไม่ได้ พายเรือ พระปรางค์ ธนูหัก จีวร ถั่วลิสง ปล้นสะดม ชอล์ก ชุดว่ายน้ำ ฆ่าควาย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ จุดไฟแล้วดับ ทรัพย์สมบัติ ราวตากผ้า ถุงเงิน ถุงทอง ตะไกร ผ้าขี้ริ้ว ขี่ม้า แล้ว ตกม้า สัปเหร่อ อทิตยาทรกิติคุณ บันไดเลื่อน ถูกตะปูตำเท้า นอนในมุ้ง สาดน้ำ เนกไท กุมารเทพ ยิงธนู ฝาหม้อ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน แมลงปอ โดด ชักลาก กุญแจ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ โกรธ ต่อสู้ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง มดเต็มบ้านเมือง สารภี ปวดท้อง ขโมยขึ้นบ้าน พืชผัก แมลงภู่ โลกแตก พระราชินี เดินทางไปทิศตะวันออก นักเรียน จับเงิน ต้นกัลปพฤกษ์ ม้าเตะ เกลือ จับหมู เด็กผู้ชาย ได้ยินเสียงกระดิ่ง รับประทานเครื่องเทศ เงินโบราณ นั่งบนอาสนะสงฆ์ เข็มเย็บผ้า ศัตรู ตกจากดาดฟ้า คนแก่ รังไก่ จรเข้กัด บั้งไฟ นกกางเขน อาคันตุกะ ตะเกียงที่จุดแล้ว กวาง ถีบจักรยาน ไข่เป็ด ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตลาด โทรศัพท์มือถือหาย ประกายไฟ พระพิฆเณศ ถูกสุนัขเห่า ไถนา ขี่ราชสีห์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM