ทำนายฝัน 'ท่าเทียบเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่าเทียบเรือ ฝันว่าได้เห็นท่าเทียบเรือ และตนเองอยู่ที่ท่าเทียบเรือ ทำนาย ว่าจะพบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่าเทียบเรือ'

ฝันว่าได้เห็นท่าเทียบเรือ และตนเองอยู่ที่ท่าเทียบเรือ ทำนาย ว่าจะพบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลี้ยงกุมารทอง ตราสัง หิ่งห้อย พระเจ้า ซื้อปลาหมึก จราจรที่สับสนวุ่นวาย เงาะ ทำโรตี ปู กรอด้าย แมวสีสวาท กุญแจ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ดวงอาทิตย์มืดมัว หัวไก่ ถอยหลัง ปล่อยนกกระเรียน ปีนข้ามกำแพง เลือดออกทางทวาร เปรต เครื่องลายคราม แผนผัง บรรจุของลงหีบ หมาหอน นั่งอยู่ในกองขี้ กระป๋องนม นํ้าพุที่พุ่งสูง แม่มด ปฏิกูล ลุยไฟ หญิงแต่งชุดสีขาว ตกบ่อลึก ธำมรงค์ น้ำฝน เพื่อนที่ตายไปแล้ว กฐิน โบสถ์ หญิง จรวด กวางดำ เจดีย์ ร่วมงานทอดกฐิน เสี้ยนตำเท้า อสนีบาต มุ้งหมอน ซาวข้าว ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ยิงธนู วิชา นอนบนเสื่อ ฮก ลก ซิ่ว มีคนนำเงินมาให้ เดินขึ้นที่สูง ขึ้นบันได ขึ้นเขา น้ำล้นเขื่อน น้ำตา คนแคระ ถูกตบ ได้เป็นเจ้าสาว ตักน้ำ คบคนพาล ภรรยาสวมเสื้อแพร เฆี่ยนตีผู้อื่น ล้างเท้าตัวเอง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ยอดโดม ลูกๆ ทำความผิด หนอนไต่ตามร่างกาย เมฆบังแสงอาทิตย์ กีตาร์ ไล่จับผีเสื้อ พระพุทธรูป ห่มผ้า ธงบนเรือ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ฆ่าตัวตาย ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย โสมสวลี คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เลี้ยง วิดน้ำ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ออร์แกน กังวล สูบบุหรี่ ทับทิม ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด เด็ดพริกออกจากต้นพริก พระพรหม ดาดฟ้า งวง รักสามีตัวเอง นอนเล่นกลางดิน สวมเสื้อสีดำ หมากัด มีด โน๊ตบุ๊ก ถูกข่มขืน ช้องผม ตกทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM