ทำนายฝัน 'ท่าเทียบเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่าเทียบเรือ ฝันว่าได้เห็นท่าเทียบเรือ และตนเองอยู่ที่ท่าเทียบเรือ ทำนาย ว่าจะพบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่าเทียบเรือ'

ฝันว่าได้เห็นท่าเทียบเรือ และตนเองอยู่ที่ท่าเทียบเรือ ทำนาย ว่าจะพบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินอยู่กลางทุ่งนา กบ งง โขลงช้าง เสี้ยนหนาม ต้นไม้เหี่ยวเฉา ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แมงมุม ต่อสู้กับคนร้าย งวง เห็นคนอื่นถูกประณาม ลมพายุ ได้ลาภ ถุงใส่เงิน พายุ ธนูหลายดอก ร้องตะโกน ธรณีสูบ งูกินสัตว์ ข้าวสาร ดวงดาว ฆ่างู ถูกตบ นุ่งผ้าขาด เจ็บปวด ครุฑ ของขวัญ เสื้อกันฝน ตู้เย็น ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ฝั่ง เสื่อขาด คนหามวอผ่านหน้า ทำให้คนอื่นตื่น เป่าแตร แขนขาด ผิวหนัง เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด แพทย์ ฆ่านกกระจิบ ฐานทัพทหาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ป่า ตกกล้า ฟูก จอบหรือเสียม เป่าลูกโป่ง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ทหาร ได้กลิ่นธูป บ้านตัวเองสวยงาม ซุกซ่อนตัว ปล้นสะดม มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กระดาษทิชชู เห็นคนเดินละเมอ กระจก ดอกบานไม่รู้โรย บ้านพัง ฮา ยารักษาโรค ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ฉี่ ชายหนุ่ม ขึ้นบันได ขึ้นเขา โคมไฟหรือโคมตะเกียง ปากเจ็บ โสมสวลี แก้ผ้า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ช้อนทอง แฝด นาข้าวรกร้าง บ้านคนอื่น ผู้ถือศีล มรดก สะอึก โฆษก กินกระต่าย แมลงวัน เงินโบราณ นกกางเขน พระ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว เมาเหล้า ยิงธนู ได้ฟังเรื่องตลก เครื่องแบบทหาร ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ตัดผมตัวเอง แฮนด์บอล กินคอลลาเจน นกต่อสู้กัน หน้าต่างพัง ชนกระบือ กินรีหรือกินนร ซ่อนหา กรง เพื่อนอยู่ห่างไกล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM