ทำนายฝัน 'ท่าเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่าเรือ ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่าเรือ'

ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสาตกน้ำมันในบ้าน อาบน้ำในอ่าง ช่วย ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) สีดำ เดินชนผนัง คนรักนอกใจ ไม้ไผ่ ไอศกรีม ใช้ยาเสพติด นกกระจอก กิ่งก่าวิ่งไปมา เบาะ อู่เรือ ตัดเล็บ ตู้นิรภัย ความลับ มีความปรารถนา ฉางข้าว เดินบริเวณวัด ฆ่าศัตรู ทอผ้า ซองจดหมาย ช่างเหล็ก ถูกแทง นั่งบนเตียง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ล็อกประตู ปลาฉลาม ปลูกต้นไม้ เครื่องดักนก ทุบตีภรรยา มหาสมุทรมีพายุ ข้อเท้าเจ็บ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กล่าวหา ซี่โครงหัก นำตาข่ายไปดักสัตว์ ถูกขัง รูปภาพของเครือญาติ กังหัน ของที่ระลึก ม้าสีขาว แผนผัง จักจั่น โกศ สามีนํ้าตาตก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เครื่องแบบทหาร ต่อสู้กับเด็ก ถูกหนูกัด ไต่เขา นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ขึ้นศาล เครื่องลายคราม ขนทรายเข้าวัด บาดแผล นกกระจิบ กระจาบ นกร้อง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กล่องดนตรี ไล่จับผีเสื้อ แพรพรรณ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ป่า เฉาก๊วย เสื่อไม้ไผ่ นำอุจจาระกลับบ้าน ถั่ว ผดุงครรภ์ ตะเกียงที่จุดแล้ว มีหลายหู ฟันบนตนเองหัก ตกใจเพราะเห็นผี หลงทาง เมาเหล้า คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ร้านค้า ติดเกาะ ถือกรรไกร กินเนื้อหมู โซ่ตรวน ของหาย เครื่องแบบตำรวจ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กำแพงเมืองจีน ช่างไม้ ถูกฟันคอขาด พระราชินี ปีนป่ายภูเขา ตะกวด สร้อยข้อมีชำรุด ฆ่าเต่า จันทรคราส ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ใส่บาตร กระติกน้ำร้อน แมวสีสวาท น้ำเหลือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM