ทำนายฝัน 'ท่าเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่าเรือ ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่าเรือ'

ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทอดสมอ รับประทานเครื่องเทศ กินหอยนางรม ร้านค้า ปราศจากอํานาจ ระฆัง บั้งไฟ ทรมานคนอื่น ป่าไผ่ เสาตกน้ำมันในบ้าน กินพริก ฟันบนหัก ไฮไฟว์ ( hi5 ) โต๊ะหมู่บูชา ออกจากบ้าน โน๊ตบุ๊ก ตู้หนังสือ บวช สร้อยทอง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง แบกหีบ เป็นประจำเดือน ไกด์ เจ้า องค์พระ รักสามีตัวเอง แจกันคู่ กองดิน ไปยังเมืองนรก ดวงดาว ฤดูฝน ปล้น ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า กองกระดูก เลิกมุ้งขึ้น ทูต โกศ กำแพงโบราณ แข็งแรง ทุ่งโล่ง ปัสสาวะรดกำาแพง พูดสนทนา ซ่อน ที่นอน บาดเจ็บ วัวควาย บ้านตัวเอง หีบเปิดอยู่ ความดีความชอบ ผัก ตัวเองเจ็บป่วย จับสุกร ได้ยินเสียงกระซิบ ที่ฝังศพ ตาย ขนมปัง ท้องฟ้าสดใส พระพุทธรูป เห็นกระดุม โบสถ์สกปรกรกรุงรัง พระวรราชาทินัดดามาตุ ผีตายโหง ว่ายน้ำในมหาสมุทร โต๊ะทำงาน มหรสพ ครกสาก มาลี พวงมาลัยดอกไม้สด ทำนาย จานแตก เสือกัดตัวเอง ขุดหาทรัพย์สมบัติ สุสาน ก้ามปู ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ นั่งบนเสื่อ หอก เต่า กล่าวคำอำลากับใครบางคน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น งูเห่า ไก่ออกไข่ คนตกน้ำกำลังจะจม พายเรือกับคนอื่น นอนบนพื้นน้ำ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เข้าไปในโรงพยาบาล กล่าวหา เนกไท หญ้า บาทหลวง ฆ่าหมัด สุนัขหอน สนามหญ้า นักประพันธ์ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ฮูก (นกฮูก) ทำร้าย เครื่องดนตรี ฟ้อนรำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM