ทำนายฝัน 'ท่าเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่าเรือ ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่าเรือ'

ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ที่นอน สวดมนต์ ผมถูกตัดให้สั้น ถั่วฝักยาว โกศ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ระบำ ไส้เดือน ถัง อาคันตุกะ พูดกับกลุ่มชน บ้านคนอื่น กล่าวคำอำลาญาติ ศีรษะมีเหา กาบินเข้ามาในบ้าน บิน (สูงขึ้น) กงสุล มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ขี่ม้า สวรรค์ แร้ง จมน้ำ จมูกหาย หม้อ หลงป่า นายกรัฐมนตรี ข้าวสาร นอนบนที่นอน กินอุจจาระ ศาลพระภูมิ เครื่องแบบตำรวจ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว กระโปรงใหม่ ทำอะไรแปลกๆ สวน พระแก้วมรกต ชามแตก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง อาบน้ำในทะเล จับปลาตะเพียน กินพริก เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ญาติมิตร ขนมอร่อย รักสามีตัวเอง ตาชั่ง ถ่ายอุจจาระ เดินช้าๆ แมงป่อง ตัวเองมีชื่อเสียง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เดินตากแดด ทางรถไฟ ฆ่าศัตรู ตะขาบ ตกบ่อมีหนอน ความลับ ฝุ่นฟุ้งกระจาย สร้อยทองคำ ประกาศนียบัตร เลิกมุ้งขึ้น บังสูรย์ ได้ยินเสียงดนตรีไทย นอนกรน ก้ามกุ้ง เน็ตไอดอล คนแคระ งาช้างวางคู่กัน พิมเสน อดอยาก เห็นเหรียญสตางค์ ประหารคนรัก ผัก เห็นประตูปิด ลายแทง สุนัขคาบหม้อ น้ำแข็ง รดน้ำ ดื่มน้ำหวาน คนฆ่าสัตว์ ร้องเพลง เที่ยวซ่อง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ม้า เดินทาง เป็นคนผอมบาง กระจอก ถุงมือ รังไก่ ฝังศพคนที่รู้จัก ขนทรายเข้าวัด กรงนก กองกระดูก นาข้าวรกร้าง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปล้นสะดม ตัดหัว ข้อเท้าแพลง ธรรมจักร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM