ทำนายฝัน 'ท่าเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่าเรือ ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่าเรือ'

ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ช้อนเปื้อน ถุงเท้า โกศ ถางหญ้า ก้อนหินตก รากไม้ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ซื้อไม้กระดาน น้ำมันก๊าด ย้อมผม ช้อนเงิน เสื้อเปื้อนเลือด กรรมกร ขนมปังกรอบ หม้าย จองจำ แสงนีออน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ทำให้คนอื่นตกใจ ศาลา ขนกา เดินร่วมทางกับโจร สวมเสื้อสีขาว เก็บมุ้ง รางรถไฟ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด เมฆสีขาว อ่าง ฐานพระพุทธรูป ตู้ไปรษณีย์ ขอนไม้ พระนาคปรก เดินหลงไปในป่าละเมาะ บริโภค ปี่ คนตกน้ำกำลังจะจม แมงป่อง โอเอซิส ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ติดคุก หิมพานต์ (ป่า) ตู้ กินโรตี เฉาก๊วย โฆษณา ดวงอาทิตย์มืดมัว เรือ กัดคน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ธำมรงค์ ถูกโยนลงทะเล กอดรัด ช้างเหยียบ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ตีงู นกคุ่ม มะลิ เห็นตากระจกสีขาว ดับไฟ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ตักบาตร ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ค่ำมืด กลองโบราณ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ภูเขาไฟ คนกำลังจะตาย ฆ่าเต่า หมาคาบหม้อ ฝันว่าส่งพัสดุ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ปีก นำฟองน้ำมาล้างจาน งานฉลอง สงคราม ถูกตัดใบหู แบกเสา ประตูกำลังถูกไฟไหม กระบอกสูบลม ตกใจเพราะเห็นผี ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก นรก ทั่ง ปลาทองที่ตายแล้ว อาบน้ำ โสมสวลี ทะเลาะกับภรรยา ดึงเชือก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด นม หนังสือ กุ้งทะเล ปราสาทเก่าแก่ ยารักษาโรค นุ่งชุดแดง คอบิด จุดดอกไม้ไฟ ทองคำก้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM