ทำนายฝัน 'ท่าเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ท่าเรือ ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ท่าเรือ'

ฝันเห็นท่าเรือ คุณจะเพลิดเพลินมากกับชีวิตที่เรียบง่ายในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝา อาคันตุกะ คราส ลูกกระพรวน คลอดลูก ปล่อยนกกระเรียน ท้องฟ้าสีแดง หญิงแต่งชุดสีขาว อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ค้าขายต่างเมือง จักรพรรดิ ตกใจจนสะดุ้ง พาน ปีนข้ามกำแพง ปลูกบ้าน บัวหลวง จมูกหาย ตะขาบกัด บัว มีหางงอก พระพรหม กระดูกแตก เหาะ พริกไทย เจอเงิน ยาพิษ ต้นไม้แห้ง มีฤทธิ์ ไถ่ถอน เป็นประจำเดือน ขอบฟ้า สวรรค์ นอนบนที่นอน กระซิบกับเพื่อน ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตกใจเพราะเห็นผี ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ต่อสู้กับเด็ก กระบือ จับปลาช่อน ภรรยาเอาน้ำมาให้ มรกต หินก้อนใหญ่ เสื่อขาด เขี้ยวสัตว์ ฝูงกบ จำนวนมาก ลำคานเสียงฉาบ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ซองจดหมายสีฟ้า งูขดเป็นวงกลม ลากสัตว์ ต่อสู้กับคนร้าย โครงกระดูกสัตว์ ตกช้าง สวมแหวน ซองจดหมายสีแดง ตะกร้าไม้ ดื่มน้ำชา ก้างปลา โอลิมปิก ขุด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ หมาคาบหม้อ ตกกองไฟ หูแหว่ง ฟักแฟง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เดินสะดุดหกล้ม กังหัน หญิงแต่งชุดสีดำ นาฬิกาข้อมือ แขน ผม เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เห็นประตูปิด ซื้อกระดุม บาดแผล ต่อสู้ คงกระพันชาตรี แจกันคู่ ครก แฝด กางเขน คนตายในบ้าน ดวงอาทิตย์ดับ ร่างกายตัวเอง มีคนนำเงินมาให้ บ้านพัง ถีบจักรเย็บผ้า โรงพยาบาล ทีปังกรรัศมีโชติ เหงื่อ เทียนไข อยากมีเงิน กระโดดจากที่สูง หนอนไต่ตามร่างกาย งู นกเค้าแมวหรือนกฮูก คนขี้โม้ น้ำพุขนาดใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM