ทำนายฝัน 'ธงชัย'

ฝันเห็น ฝันว่า ธงชัย ทำนายว่า จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน ผลงานโดดเด่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ธงชัย'

ทำนายว่า จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน ผลงานโดดเด่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินรอดราวผ้า กฐิน ท้องฟ้าสีแดง ม้า ปลอบโยน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เบาะ อสนีบาต เข่า ฟันบนหัก เป็นใบ้ อากาศทึบมืดมัว ประหารคนรัก แม่ ช่างแกะสลัก เจ้า ปีนป่ายภูเขา ตัดผม นกบิน ภรรยาเปลือยกาย ร้องตะโกน ธุลี คนอื่นทำพลาด ถุงน้ำร้อน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กรง ปอกเปลือกผลไม้ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น คนเกี่ยวข้าว ได้รับของมีค่า ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ลายแทง นกแขกเต้า หญิงแต่งชุดสีขาว เดินอยู่ในสุสาน จับสุกร น้ำมันก๊าด หมู หัตถกรรม เพลิง นอนบนเตียง โอเอซิส หีบปิดอยู่ หัวหมู ปีศาจหลายตน กระบอก พ่อตาย คนตกน้ำกำลังจะจม ลูกเต๋า ดวงตรา ขนกา พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร โต๊ะหมู่บูชา คนตายมาหา รังดุม ทันตแพทย์ กล้องยาสูบ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขวาน ถุงเงิน ถุงทอง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ เหยียบขี้ ช่วย เวียนเทียน ลากฉุด ราชา เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ หนาม นางพยาบาล ปลาทอง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทาขมิ้น ฝั่ง โลกแตก จับผีเสื้อ แม่ชี สุกร แคร่หาม ฝาเรือน ให้รางวัล ฉมวก พาน ดาบ กินไก่ พูดกับกลุ่มชน ชัยชนะ ดอกกุหลาบ จับขโมย หมากฝรั่ง ตะปู กษัตริย์ ขนมปัง ระฆัง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ หน้าต่าง โทรศัพท์มือถือหาย คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เมือง จานชาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น