ทำนายฝัน 'ธงบนบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ธงบนบ้าน ฝันเห็นธงสะบัดบนบ้าน ศัตรูจะแพ้ภัยตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ธงบนบ้าน'

ฝันเห็นธงสะบัดบนบ้าน ศัตรูจะแพ้ภัยตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คบคนพาล นกแร้ง ตะกวด ศัตรู หินก้อนใหญ่ กินกระต่าย ศาลา หนังสือ จับเงิน ตู้นิรภัย ฤาษี จับลูกเสือ เห็นรองเท้าเก่า ถูกต่อต่อย ลิง พานเงิน พลอยหลากสีสัน กุหลาบ ถางหญ้า กระโดด ถุงเท้า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก อุ้มลูกหมา กอไผ่ ฟ้าที่สดใส ทันตแพทย์ ทูต นุ่งผ้าสีชมพู บัว ถูกโจรชิงทรัพย์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก สุสาน ทำแว่นตาแตก ผมถูกตัดให้สั้น นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เอามีดฟันเท้าตัวเอง ย้อมผม กระดุมหาย ไม้กวาด ผมร่วง เดินเร็วๆ เปลือก ทาส แก้ว กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ช่างเหล็ก คนในบ้านทุบตีกัน กริช ภาชนะ เศษอาหาร ช่างตัดผม ล้มเหลว อ่าง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว เครื่องบินบังคับ ได้เป็นเจ้าสาว แมลงปีกแข็ง พูดคุยกับโจร เผาขยะ ล้างหน้าตัวเอง ร้องเพลง ล้างเท้า เคารพ คำนับ ถ้ำ ดับเทียนชัย ลากสัตว์ งานบวชเณร ถั่ว นอนบนฟูก สมอเรือ ทหาร ชักลาก ยันต์ ตู้ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง สลัก ซาวข้าว จราจรที่สับสนวุ่นวาย เสือกัดตัวเอง ปีศาจหลายตน เห็นคนเปิดประตู ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ปอกเปลือกผลไม้ ลวดหนาม ตอไม้ ร้องไห้ พนมมือ ตุ๊กแก คูคลอง ดวงอาทิตย์ขึ้น ซื้อปลาหมึก ถ้ำมืด โทษ ท้องฟ้าสีแดง นกร้อง ขี่วัว ดับตะเกียง นั่งเรือ ถูกฉ้อโกง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น