ทำนายฝัน 'ธงบนบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ธงบนบ้าน ฝันเห็นธงสะบัดบนบ้าน ศัตรูจะแพ้ภัยตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธงบนบ้าน'

ฝันเห็นธงสะบัดบนบ้าน ศัตรูจะแพ้ภัยตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกอินทรี จองหอง เหยียบขี้ ฝังทั้งเป็น ฆ่าเสือ เลื่อย ช้องผม อาเจียนเป็นหนอง ราหู ฏีกา มีคนนำเงินมาให้ เจ้าเมือง บริโภคเนื่อสุกร สวมแหวน ขายไม้กระดาน พระราชวัง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ม่าน มุ้งขาด หน้าอก ซ่อน ฉัน ( กิน ) ปลาฉลาม มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ปีก หนังสือ ยกโทษให้ใครบางคน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไม้ขีดไฟ ปากเหม็น สมโภช นั่งเรือ ฟังเทศน์ฟังธรรม ข้อเท้าเจ็บ เป็นบ้า กำไลข้อมือ ไหว้เจ้า จับกุ้ง เห็นผี พระสถูป กระสุนปืน ความมืด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม จดหมาย หย่า ตาลปัตร หมี ไก่ คนฆ่าสัตว์ ฟืน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กระดาษสีขาว ตัวเองเป็นชู้ ทำน้ำหก โซ่ ขับรถยนต์ แกงการู ศีล สุกรตายเอง คุก ตะราง กระหายน้ำ พลับพลา บ้านมีช่องโหว่ กุญแจหาย ขัดแย้ง สัปเหร่อ พี่น้องทุบตีกัน เทศน์ กะเหรี่ยงคอยาว ธรรมจักร ใบไม้ ไข่มุก ข่วน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ยา กางเขน (นก) เปลือย ปลาทอง มีดเหน็บที่เอว สามีตาย พระบรมรูป ตกใจเพราะเห็นผี คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ พังพอน แว่นตาเลนส์ใส ยิงกา คนร้องไห้ กระดุมหาย ผู้ชายมีผมน้อย สีฟ้า ฝนตกหนัก กล่าวหา กระต่ายน้อย ถนน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ถูกกรรโชกทรัพย์ ยกทรง แชมพู ชักว่าว กล้องถ่ายรูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM