ทำนายฝัน 'ธงบนเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธงบนเรือ ฝันเห็น ธงบนเรือ จะได้เดินทางโดยเรือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธงบนเรือ'

ฝันเห็น ธงบนเรือ จะได้เดินทางโดยเรือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บูชา สูบบุหรี่ เที่ยวชมงานรื่นเริง ฤดูฝน แทะกระดูก พระราชินี สร้อยข้อมือ ก้ามปู เข้าไปในโรงพยาบาล ปลาฉลาม คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง พระพิฆเณศ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ดูซีรี่ย์ กระบอก ชกต่อย กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เข้ารับการผ่าตัด ตกหลังม้า นอนบนพื้นน้ำ ฮูก (นกฮูก) รับประทานอาหาร กษัตริย์ บิน (ตกลง) จิ้งจก จมูกแหว่ง เป็ด บ้านคนอื่น ฝนตกระหว่างเดินทาง เห็นประตูปิด ไทร เที่ยวบ่อนการพนัน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ขี่เสือ แจกัน ปิดผนึกซองจดหมาย ได้ยินเสียงกระซิบ เป็นบ้า นอนในเรือ เต้าฮวย ทหารยิงปืนใหญ่ กระเป๋าเงิน รีดนมโค โบสถ์ เห็นเหรียญสตางค์ พริกไทย โต๊ะรับประทานอาหาร เกาหัว รักชาติ ขวดเหล้า ชะนี รถเมล์ หญิงแต่งชุดสีเขียว กระโปรงเก่า พูดสนทนา วิ่งหนีผู้ร้าย กล่าวคำอำลาญาติ สร้อยคอ ค้างคาว โบดำผูกคอตนเอง หายใจอึดอัด ถั่วฝักยาว จำปีหรือจำปา กล้วยเน่า ผู้คุมนักโทษ ทารกดูดนมคุณ อาเจียน ยกโทษ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม แก้ว ได้สวมแว่นตาดำ ขัดแย้ง อยากตาย ชู้รัก เจ้านาย จราจรที่สับสนวุ่นวาย นอนกรน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด สุสาน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง หวีเสนียด จูบคนรัก ซื้อไม้กระดาน ซองจดหมายสีขาว นางกวัก หมากฝรั่ง นํ้าวน ชัยชนะ สร้อย ดอกมะลิ กำไลข้อมือ เหาะดั้นเมฆ ได้รับรางวัล ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ถูกเรียกตัวมาประชุม ผลจันทร์ ( พืช ) จูบคนที่อายุมากกว่า บ้านไฟไหม้ มีคนสวมแหวนให้ กินกระต่าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM