ทำนายฝัน 'ธงบนเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธงบนเรือ ฝันเห็น ธงบนเรือ จะได้เดินทางโดยเรือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธงบนเรือ'

ฝันเห็น ธงบนเรือ จะได้เดินทางโดยเรือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไหล่ หยก เงินหาย ธนูหัก สุกรตายเอง ท้องเดิน แต่งตัว เดินเร็วๆ ของหวาน ตรอมใจ ขึ้นศาล พริก ได้เป็นเจ้าสาว แขกขายโรตี นุ่งผ้าสีแดง กอดรัด ประเทียบ เดินบริเวณวัด ตำรา ซองจดหมายสีชมพู ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ รับประทานเครื่องเทศ ฆ่าวัว ทุ่งนา งูจงอาง ฟาก ร่างกายตัวเอง หวีหัก ช่างเหล็ก งู รักกับนักบินหญิง นกเกาะหลังงู ครอบครัว มดเต็มบ้านเมือง บัว สตางค์ แกะเปลือกหอยรับประทาน ตุ้มหู ก่อสร้าง นอนบนฟูก กำไลข้อเท้า แฝด กระดาษสีขาว นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ดาว เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เดินถอยหลัง ฝนตกระหว่างเดินทาง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เสื้อกันฝน ไมโครโฟน เลือดออกทางช่องคลอด ดูซีรี่ย์ เด็ดพริกออกจากต้นพริก บ่อน้ำใหญ่ ปากเหม็น เกือก นาฬิกา เดินอยู่ในสุสาน ธงสามเหลี่ยม ศีรษะล้าน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เพื่อนตาย บังสูรย์ สวมเสื้อสีดำ ถูกทำโทษ สุกรกลายเป็นคน ตกใจจนสะดุ้ง คนขาพิการ ผู้หญิงพายเรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ น้ำพุที่พุ่งสูง สีบรอนซ์ เหยียบอุจจาระ รูปภาพของเครือญาติ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน บุคคลที่เป็นคนร้าย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตะปู งูเขียว สูบ รักสามีตัวเอง แสตมป์ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ กินดิน แจกันคู่ ลับ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ขมิ้น คงกระพันชาตรี สาวไส้ เงื่อน กินโดนัท กระท่อมในป่า สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ล่องแพ จับนก โรคเรื้อน เช็ค ( Cheque )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM