ทำนายฝัน 'ธงสามเหลี่ยม'

ฝันเห็น ฝันว่า ธงสามเหลี่ยม ผันเห็นธงสามเหลี่ยม ที่แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ โบกสะพัดปลิวไสวอยู่ ณ. สถานที่ใดๆ ก็ตาม คุณจะได้รับชัยชนะโดยเฉพาะด้านคดีความ ชนะศัตรูคู่แข่งอย่างเรื่องสามกัก ที่มักจะมีธงประจำตัว หรือประจำทัพนำหน้าขบวน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธงสามเหลี่ยม'

ผันเห็นธงสามเหลี่ยม ที่แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ โบกสะพัดปลิวไสวอยู่ ณ. สถานที่ใดๆ ก็ตาม คุณจะได้รับชัยชนะโดยเฉพาะด้านคดีความ ชนะศัตรูคู่แข่งอย่างเรื่องสามกัก ที่มักจะมีธงประจำตัว หรือประจำทัพนำหน้าขบวน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกเค้าแมวหรือนกฮูก นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ฝน กินผลมะม่วงเปรี้ยว ไลน์ ( LINE ) ถูกทำโทษ โทรศัพท์มือถือหาย ไม้ขีดไฟ รดน้ำต้นไม้ บรรพบุรุษ มาลี แก้วแตก เรือล่ม กลืนดวงอาทิตย์ พูดคุยกับเจ้านาย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ทั่ง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ลมพายุ เครื่องเรือน เดินทางไปมหาสมุทร เดินขึ้นภูเขา กระดาษสีขาว สวมมงกุฎ ขบวนแห่ สุกรตายเอง ออกจากบ้าน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ภาชนะแตกร้าว ตกปลากับญาติ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ท้องฟ้าสีแดง ถูกน้ำร้อนลวก พังประตู ดับกองไฟ แผนผัง ทาสี ย้อมผม ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สวมเสื้อสีเขียว ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทุบตีภรรยา ล้างบ้าน ผจญภัย ศิลปิน เรือ ขวาน ตุ้มหูหาย คุก ตะราง กินยา จับกระต่าย หน้าต่างพัง ขายตู้ ขายโต๊ะ ความรังเกียจ นกกำลังจิกกัน ช้างตกมัน ชกคนที่จมูก กระซิบ พลอยหลากสีสัน ป้อมปราการ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย แขนขาด ถ้ำ สงฆ์ ถวายของแด่พระสงฆ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุดไฟแล้วดับ ปลิง เดินขึ้นที่สูง ควันไฟ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง นํ้าพุที่พุ่งสูง ตัดผมตัวเอง สร้อยทอง จีวร คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ขับรถยนต์ คลอดลูกก่อนกำหนด ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ จมูก นาฬิกาข้อมือเสีย ส้วม บอลลูน โต๊ะทำงาน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เกาหัว น้ำมันก๊าด กำลังจะไปตาย เปิดผนึกซองจดหมาย ทอดทิ้งลูกๆ ภาพยนตร์ โน๊ตบุ๊ก เหยียบขี้ อากาศบริสุทธิ์ วงกต มุดรั้วลวดหนาม ล่องแพ กกลูก มุดใต้ถุน เห็นคนโดนแทง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM