ทำนายฝัน 'ธนบัตร'

ฝันเห็น ฝันว่า ธนบัตร ฝันเห็นธนบัตรหรือได้รับธนบัตร ทำนายว่าจะต้องเสียเงินในเรื่อง บางเรื่อง และมีโอกาสเป็นหนี้สินมากขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธนบัตร'

ฝันเห็นธนบัตรหรือได้รับธนบัตร ทำนายว่าจะต้องเสียเงินในเรื่อง บางเรื่อง และมีโอกาสเป็นหนี้สินมากขึ้น ช่วงนี้มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาหนี ถอดเครื่องประดับ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง กุ้งมังกร ญาติ เงาะป่า ฟูก เป่าลูกโป่ง มองนํ้าตกตามลำพัง โดนดึงผม แร้งเกาะหลังคาบ้าน ต้นไม้ ซ่อนหา แกะสลักรูปปั้น เพศสัมพันธ์ เดินทาง โดด ล่องแพ โต๊ะ ดีใจ เตียง ปีนเขา หวีไม้ รักภรรยาตัวเอง น้ำเต้า กอดภรรยา ขวาน ประตู แดด ของที่ระลึก ฝา ถูกคนเตะ โพธิ์ ฝนหยุดตก ชะนี นั่งจับเจ่า ทอดผ้าป่า ตู้อาหาร ปล่องไฟ ศาล ปราสาทเก่าแก่ สิงโต เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ช่างเงินทอง ก้ามปู กก ลา ( สัตว์ ) หมาคาบหม้อ ขัน เอามีดฟันเท้าตัวเอง ต่อสู้กับเด็ก ทำขวดแตก พระจันทร์ กินดิน ชามแตก ญาติกำลังจะตาย เครื่องแต่งกาย ทาส ตะขาบกัด ลอย กินกล้วย ตกบ่อมีหนอน ได้ยินเสียงกลอง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ แหวนแต่งงาน เวียนเทียน แตงโม ไฟไหม้ปราสาท กางมุ้ง ความรังเกียจ ตะโพน มุดรั้วลวดหนาม ตกกองไฟ กินข้าว ปราศจากอํานาจ กินเนื้อหมู โทรศัพท์ กินกระต่าย รองเท้า เห็นกระดุม รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ นาข้าวรกร้าง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ งาช้างวางคู่กัน ตกบ่อลึก วิ่งออกกำลังกาย ฟ้ายามเมฆครึ้ม ฤดูฝน เครือญาติ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น กางร่ม ข่าวลือ ปล่อยเต่า ซี่โครงหัก ขนตา เดินหลงไปในป่าละเมาะ ฆ่าหมี ประกาศนียบัตร รังไก่ หมากรุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM