ทำนายฝัน 'ธารน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธารน้ำ ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ธารน้ำ'

ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อีกา ผู้หญิงชักมีด ระฆัง ปลาหมึกหลายตัว ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ความลับ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กระโดดจากที่สูง ลาภ ทวด ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ตาลปัตร ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เลี่ยมฟันทอง เอสเอ็มเอส ( SMS ) กวาด มุดรั้วลวดหนาม ตกหน้าผา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ค่ำคืน กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ภรรยาหนี ฝาด พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง โต๊ะ ปม แมลงปีกแข็ง แมว ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เด็กอุ้มปลา ขนมชั้นหลากสี จับสุกร ข่าวดีจากลูก ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า กีฬา เงาตัวเองในกระจก นั่งบนเสื่อ ป่วย นั่งอยู่ในกองขี้ อ่างน้ำ งานวัด งมหาของ ช้อนทอง เสื้อผ้า ได้สวมแว่นตาดำ ผนัง แข่งวิ่ง ถูก แตน-ต่อ ต่อย หักธนู โซ่ ตัวเองมีผมหงอก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เครื่องครัว ความรังเกียจ น้ำลาย ปัดกวาดฝุ่น ผัดหน้า นักประพันธ์ ศาลเจ้า ไก่แจ้ ฝังทั้งเป็น ถวายข้าวพระ เป็นไข้ งูจงอางไล่ กระท่อมริมทะเล ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ผ้าสีขาว ดัดผม ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน หูเจ็บ หัตถกรรม พระวิหาร โบว์ดำผูกคอ อาบน้ำ ตลับแป้งทาหน้า คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กองดิน ทอดสมอ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ประเทียบ ถวาย อีเมล ( Email ) กระดุมหาย ดับไฟ ลิ้นแข็ง เห็นไม้กระดาน พรม ยักษ์ ดวงดาว สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ผม รักคนต่างชาติ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จับหนอน งูกินสัตว์ กำแพงเมือง มหาสมุทรมีพายุ ถั่วงอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM