ทำนายฝัน 'ธารน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธารน้ำ ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธารน้ำ'

ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดม นองเลือด บ้านใหม่ ได้เป็นเจ้าสาว เต้นรำ เสื่อขาด ปิดผนึกซองจดหมาย ถุงเงิน ถุงทอง ตะกร้าหวาย ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ รุ้งกินน้ำ นอนกรน บ้านเก่า เก็บผลมะม่วง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ล้มลงไปในหลุมลึก บ้า นาฬิกา งวง หลงป่า ไฟไหม้ปราสาท พระวรราชาทินัดดามาตุ ดอกบานไม่รู้โรย นาฬิกาข้อมือ งง ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทองคำก้อน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ขี้ ม้าสีดำ ไก่ เสื้อเปื้อนเลือด สัปเหร่อ เกลือ หัวล้าน สินบน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ อาบน้ำ จับปลาช่อน กินผลไม้แฝด ตำรา นั่งบนอาสนะสงฆ์ นิล นั่งจับเจ่า เห็นเหรียญสตางค์ ร้องตะโกน ลมพายุ เมือง เดินทางไปมหาสมุทร จับลูกเสือ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี หิมะเกาะบนกิ่งไม้ แกะสลักรูปปั้น ดราฟต์ ตู้นิรภัย ฉลองพระบาท โขลงช้าง ช่างเหล็ก มีคนขอโทษ ฉาบ ปากกา กินอาหารเจ ถูกกักตัว ธงสามเหลี่ยม นอนกับสาวสวย ตกทะเล คนร้องไห้ กระโดดจากหน้าต่าง ต่อ ถูกพายุพัดพาไปไกล กินไก่ ผู้หญิงพายเรือ แหวนทอง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ข่มขืนคนอื่น สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) มาลัยดอกไม้ ถอดเสื้อ เลื่อยไม้กระดาน ทีปังกรรัศมีโชติ ช่างไม้ ทวด ช่างปั้น กินหมูกะทะ ทันตแพทย์ เสวียน เงินกู้ ทำนบ ขนตา ตกบ่อลึก ผจญภัย ฆ่าหมัด ตารอบตัว จูบคนรัก นำตาข่ายไปดักสัตว์ สมอเรือ ลากสัตว์ นกนางแอ่น คลื่นน้ำ บุพการี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM