ทำนายฝัน 'ธารน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธารน้ำ ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธารน้ำ'

ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อนปลา ท้องเดิน เลื่อยไม้กระดาน คลอดลูกก่อนกำหนด กรงนก ตีผึ้ง ช้างเหยียบ แต่งงาน งานบวช บ้านตัวเองสวยงาม ความดีความชอบ ขาขาด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ยกทรง ห่านฟ้า ซื้อปลาทอง จับปลาช่อน พระสังฆราช นกต่อสู้กัน ดวงอาทิตย์ขึ้น โคมไฟหรือโคมตะเกียง นั่งบนลังไม้ ทำนาย ช้อนทอง กระทะ ลำคานเสียงฉาบ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ถอยหลัง เจ็บป่วย เท้าเจ็บ เปลี่ยนเสื้อผ้า เอทีเอ็ม กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ พานเงิน เด็กอุ้มปลา ซาวข้าว ซองจดหมายสีชมพู แคร่ ทาขมิ้น ดื่มยาพิษ ก้อนหิน อทิตยาทรกิติคุณ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ขี่ช้าง หนังสือ สายสร้อย เกณฑ์ทหาร กินรีหรือกินนร ปืน จุฬามณี นั่งเรือ เรือแล่น ช้าง กงเกวียน ดื่มน้ำจากแก้ว ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ทาสี ขาหัก ผ้าใบ ทดน้ำ ลูกประคำ จมูก หน้า ทอดทิ้งครอบครัว มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา นอนอยู่บนแผ่นดิน ปลาหมึกหลายตัว เสือกัดตัวเอง ย่างเนื้อ กองกระดูก นาฬิกาข้อมือ พัชรกิติยาภา ฐานทัพทหาร นั่งบนแคร่หาม ฮูก (นกฮูก) ตะเพียน แฝด ถวายกุฏิ ขนม สร้อยทองคำ พนัน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ อิฐ แข่งม้า ตะกวด กิ้งก่า ซีเมนต์ ราวตากผ้า บวงสรวง รักคนต่างชาติ หนี้สิน โครงกระดูก ถูกต่อต่อย หมัดกัด ดอกมะลิ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ หาบอุจจาระกลับบ้าน เป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM