ทำนายฝัน 'ธารน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธารน้ำ ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธารน้ำ'

ฝันเห็นธารน้ำใส คุณจะได้เดินทางไปในที่ใกล้ ไกล อย่างมีความสุข ความเจ็บไข้ไม่สบาย จะทุเลาเบาบางและหายในที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสื้อผ้า นัยน์ตา กุ้งทะเล สัตว์เลี้ยงตาย เสื่อไม้ไผ่ ระย้า เลี้ยงกระต่าย ตัดนิ้วมือตัวเอง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด แล่นเรือผ่านเกาะ ทำกาแฟหก ถาด กินหอยนางรม กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เลือดออกเต็มตัว ฉี่รดที่นอน เชิงตะกอน ได้ยินเสียงปืน ทุบตีภรรยา ตั๊กแตน เครื่องขยายเสียง ขนมเข่ง ขนนกสีดำ ทำตัวเองบาดเจ็บ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ก้างปลาติดคอ ตัวเองร่ำรวย ฮา ซุง กินหัวสุกร รักภรรยาตัวเอง ถูกตัดใบหู กระจก กินเนื้อหมู กระทะ ไหว้พระ สตางค์ มะพร้าว เทศน์ เครื่องแบบทหาร รังไก่ อาบน้ำในอ่าง ถวายพระด้วยดอกบัว บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น แหวนทอง กล้วยไม้ โคกินหญ้า ผู้ชายผมยาว เขียด ลูกประคำ นางกวัก กอดตุ๊กตา แป้งผัดหน้า โบสีดำ อุจจาระ ล่าสัตว์ แสงนีออน ตัวเงินตัวทอง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ดื่มนม หนอนไต่ตามร่างกาย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เป็ด คนบ้า ประกาศการแต่งงานของตนเอง กินพริก กล้องถ่ายรูป โสมสวลี นุ่งผ้าใหม่ เดือน สุสาน ทำโรตี สินบน ทอดทิ้งครอบครัว กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ดื่มสุรา ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ขวัญ เห็นประตูบ้านตัวเอง ทะเลาะ ช่วย นักสืบ หญิงแต่งชุดสีฟ้า กินอุจจาระ กินเนื้อคนอื่น โจรสลัด แมลงสาบ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ลาภ หมี ภูเขา ปล้น ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เสาตกน้ำมันในบ้าน คู คลอง ตกทุกข์ได้ยาก ตรอมใจ คนตายในบ้าน ผู้ถือศีล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM