ทำนายฝัน 'ธารน้ำตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ธารน้ำตก ฝันว่าได้เห็นทะเลสาบ แม่น้ำลำคลอง ร่องน้ำ หรือน้ำตก ทำนาย ว่าเป็นฝันดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจได้เดินทางไกล เพื่อท่องเที่ยว หรือหากเจ็บป่วยอยู่ก็กำลังจะหาย หมดเคราะห์ มีโชค ลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธารน้ำตก'

ฝันว่าได้เห็นทะเลสาบ แม่น้ำลำคลอง ร่องน้ำ หรือน้ำตก ทำนาย ว่าเป็นฝันดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจได้เดินทางไกล เพื่อท่องเที่ยว หรือหากเจ็บป่วยอยู่ก็กำลังจะหาย หมดเคราะห์ มีโชค ลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ปฏิเสธหมายเรียกประชุม หญิงแต่งชุดสีแดง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กินไก่ เพลิง คนร้าย ถูกข่มขืน ธนาคาร เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฆ่าตัวตาย กินถั่วต้ม สวมเสื้อขาด ร่มหัก โบสถ์ นก นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กาน้ำร้อน กล้องยาสูบ นอนในมุ้ง แผ่นดินแยกออกจากกัน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เสื้อใหม่ เศร้าโศก รักเพื่อน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ บุคคลที่มีชื่อเสียง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เรือโยง ตัวเองเป็นโจร กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า แสงสว่าง เมายา จันทรคราส หีบศพ สุนัขหอน กระเป๋า ทอดสมอ ผลักของหนัก ครกสาก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ป่าไผ่ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ไล่จับผีเสื้อ เกลียดคนต่างชาติ กล้วยเน่า ถูกประณาม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก แมลงภู่ เงินโบราณ นาฬิกา อ่างล้างหน้า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต นำเที่ยว ภูเขา อนุสาวรีย์ เครื่องบูชา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก พูดคุยกับเจ้านาย คนมีดวงตาสีดำ ขี่ราชสีห์ เต้าฮวย เซิ้ง ตัดผมใหม่ ปลูก ฟัน เห็นที่นารกร้าง ตะปู ธำมรงค์ ทารก ดื่มน้ำชา แข็งแรง เพื่อนที่ตายไปแล้ว รถพยาบาล ค่ำมืด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) บูชา ตามทวงหนี้ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ประกันตัว ทุบตีภรรยา ป่าช้า ยิงปืน ไข่เป็ด กังวล มองนํ้าตกกับคนรัก ดื่ม ยุ้งข้าว ทำขวดแตก เข่า ขี่สัตว์ ร่วมงานทอดกฐิน เห็นกระดุม ซ่อง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง บ้านเก่า ภาพวาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM