ทำนายฝัน 'ธารน้ำตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ธารน้ำตก ฝันว่าได้เห็นทะเลสาบ แม่น้ำลำคลอง ร่องน้ำ หรือน้ำตก ทำนาย ว่าเป็นฝันดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจได้เดินทางไกล เพื่อท่องเที่ยว หรือหากเจ็บป่วยอยู่ก็กำลังจะหาย หมดเคราะห์ มีโชค ลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธารน้ำตก'

ฝันว่าได้เห็นทะเลสาบ แม่น้ำลำคลอง ร่องน้ำ หรือน้ำตก ทำนาย ว่าเป็นฝันดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจได้เดินทางไกล เพื่อท่องเที่ยว หรือหากเจ็บป่วยอยู่ก็กำลังจะหาย หมดเคราะห์ มีโชค ลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เชือกรัดคอ ถั่วลิสง ผ้าใบ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า หุงข้าว วิ่งจนเหนื่อยหอบ หมี หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ไอศกรีม ตะกร้าไม้ ปัสสาวะ ดมกลิ่นดอกไม้ กินอาหารเจ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ บุคคลที่มีชื่อเสียง ยมทูต กุ้งทะเล อยู่ในกระท่อม ถูกจี้ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ขวาน น้ำตา ครัว วัง อักษรย่อ สนามหญ้า ธนูหัก กริช กางร่ม พระเจ้าแผ่นดิน ก้ามปู ตามทวงหนี้ ถูกทำโทษ เดินตากแดด ขี่หมู ยกโทษ ชายชู้ มีด จำเลย เปิดเผยความลับกับเพื่อน เคารพ คำนับ เครื่องศาสตราวุธ นอน ดื่มน้ำฝน ทำอะไรแปลกๆ ถูกด่าทอ โรงแรม เป็ดไก่ วัด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ส้วม เป็นบ้า เว็จ คนรักได้รับบาดเจ็บ พรม ข้อเท้าเจ็บ ชลธาร ถูกข่มขืน ดอกซ่อนกลิ่น ทะเลที่เงียบสงบ ราชา ฉี่รดที่นอน ขี่โคเข้าเมือง ยกโทษให้ใครบางคน กำลังขับรถ สำลี ประโคม ฤกษ์ดี สิงโต ฆาตกร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ยาพิษ ขนมปังกรอบ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย หน้า แร้งเกาะหลังคาบ้าน คนกำลังจะตาย ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย นุ่งผ้าสีแดง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถือกรรไกร ระบำ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ งานศพ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ขนมจีน มีคนเกลียด สมโภช ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน กบ มาลัยดอกไม้ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ รูปภาพของเครือญาติ พระพิฆเณศ ปากเปื่อย เหงื่อ กินเนื้อย่าง ผู้หญิงโพกผ้า ตัวเองร่ำรวย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM