ทำนายฝัน 'ธุรกิจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธุรกิจ ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธุรกิจ'

ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินน้ำผึ้ง กางเขน (นก) นอนกับสาวสวย ฆ่าเป็ด ทำนาย ไหว้เจ้า ท่าเรือ ตลับแป้งทาหน้า ลำคลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กินผลไม้ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ประกาศข่าวการตาย เดินทางไปมหาสมุทร แคร่หาม รักสามีตัวเอง กระจาด เป็นคนผอมบาง แมลงปอ จมูก ลากเกวียน สถานีขนส่ง ปัสสาวะ ได้กลิ่นธูป ด้วง ความลับ ได้กลิ่นของบูดเน่า ช่างเงินทอง ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ จรวดไฟ แฟนนอกใจ นกต่อสู้กัน เคี้ยวดิน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กระบี่ นกอยู่ในรัง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ นอนกลางวัน ช้างไล่กวด คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เรือกำลังจม ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน หินก้อนใหญ่ ฝนตกระหว่างเดินทาง ฉาบแตก กรวยกรอกน้ำมัน กินรีหรือกินนร ดื่มกาแฟ กีตาร์ ดอกซ่อนกลิ่น พิมพ์ ปัสสาวะรดที่นอน ถูกด่าทอ ขัน นายกรัฐมนตรี เดินไปตามท้องถนน ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ปอด ไกด์ แผ่นดินไหว ปอ ครัว ภาพวาด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ผัก นิล บ้านเก่า ขโมยทรัพย์สมบัติ สูบ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เดินเล่นบนหาดทราย ระเบิด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง แว่นตาเลนส์สีดำ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ได้ยินเสียงดนตรีไทย คบไฟ ซองจดหมายสีขาว รีดนมโค ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นอนบนเสื่อ พืชผัก แขนถูกตัด เหยี่ยว อมตะ เครื่องบิน ฉลาม จิ้งหรีด ความดีความชอบ กระต่ายน้อย จูบ นรก สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถางหญ้า ป้อมปราการ ตนเองทำความผิด ฝาด สารภาพต่อหน้าเพื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM