ทำนายฝัน 'ธุรกิจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธุรกิจ ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธุรกิจ'

ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต่อสู้ ขวดแก้ว ขอโทษผู้อื่น ปอกเปลือกไข่ ได้ยินเสียงกระซิบ คำสัญญา ทุบตีภรรยา ตัวเองเป็นโจร ขอโทษ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ศาล ขนตาร่วง โคไล่ขวิดคน เรือโยง อินทรี เฆี่ยนตีผู้อื่น ผ้าพันแผล เดินขึ้นภูเขา เฟซบุ๊ก ( Facebook ) บุตร ฝาแฝด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ทุ่งนา ธนบัตร ทอดสมอ เบี้ย ห่มผ้า นักบุญ หัวหมู ขี้เกียจ ครอบครัว เหยียบขี้ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป จุดไฟ เงา กอด กุมารเทพ ปลูกพริก ดอกกุหลาบ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ กินข้าว รัศมี มนต์ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ศาลเจ้า แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน สร้อยข้อมือ ฆาตกรรม ข้าว ทหารยิงปืนใหญ่ กีตาร์ กงเกวียน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประตูบ้าน บิน (สูงขึ้น) ฆ่าผีเสื้อ ทะเลาะ ยิงกา โบสีดำ เทวาลัย กุญแจหาย ดิน ม้าสีขาว ก้ามปู เดินเร็วๆ งูจงอาง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ปืน โบว์ดำผูกเสาบ้าน ประตูกำลังถูกไฟไหม ตกน้ำร้อน ภิกษุณี ถังขยะ ตกจากดาดฟ้า ร้องตะโกน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กระรอก ตะกร้าไม้ ทรมานคนอื่น บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น พานเงิน ทำนาได้ผลผลิตดี อุ้มลูกสุนัข แหวน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด สินบน สุริยคราส ผ้าสีขาว ตู้ เก็บมุ้ง ซองบุหรี่ อาบน้ำ ภรรยา ดวงแก้ว เกณฑ์ทหาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จับก้อนหิน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง คนแปลกหน้า ตีฆ้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM