ทำนายฝัน 'ธุรกิจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธุรกิจ ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธุรกิจ'

ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บิลเลียด กระจกหลากสี ดอกบานไม่รู้โรย ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ พรวน ตกบ่อลึก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ฝังทั้งเป็น ขโมย หงอนไก่ นาฬิกาข้อมือเสีย สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ลากเกวียน ข่วน ซื้อของโบราณ บุพการี ปีนเขา บวชชี ตำรวจ กุญแจ ดูละคร นักแสดง ละทิ้งบ้าน พี่น้อง ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ซุกซ่อนของมีค่า กินเนื้อไก่ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ได้เป็นเจ้าสาว ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตะเกียงที่จุดแล้ว งมของในแม่น้ำ งานโกนจุก เลี่ยมฟันทอง นกต่อสู้กัน ฉิ่งฉาบ ถูกตัดขา ไหว้พระราหู ไฟฟ้า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ผ้าพันคอ เครือญาติ เขื่อน ถางหญ้า เสียสติ ตัวเองตายไปแล้ว กระท่อม เครื่องบินบังคับ เสื้อใหม่ ได้เป็นเจ้าบ่าว นํ้าวน อยากมีเงิน บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม สามีนํ้าตาตก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ธรรมจักร สาวไส้ เดินทางไปวัด ตนเองทำความผิด มาลี ถังขยะ กลองโบราณ เดินทางไกล ว่าว ภิกษุณี ได้ยินสุนัขเห่า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น คนหามวอผ่านหน้า คนอื่นทำพลาด ฟาก เขียนหนังสือ นำฟองน้ำมาล้างจาน ทำน้ำหก กัดคน เปลื้องผ้าตัวเอง เรือโยง บ้านตัวเองสวยงาม ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ลุยโคลน เสือกัดตัวเอง แท่น เดินร่วมทางกับโจร แสงสว่าง ซาบซึ้งใจ ดวงอาทิตย์ดับ หน้าต่างพัง ฮ่อยจ๊อ เห็นประตูเมือง ปราศจากอํานาจ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ติดเกาะ นกแสก ลอยกระทง แมวตาย ขวัญ แพทย์ ระเบิด กาบินเข้ามาในบ้าน รังดุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM