ทำนายฝัน 'ธุรกิจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธุรกิจ ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธุรกิจ'

ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำนาย จอกใส่เหล้า ถ้ำ ชกต่อย แมวออกลูก คนแก่ สัปทน เชี่ยนหมาก คนป่วยอยู่บนรถ หมอดูดูลายมือ ถูกเสือกัด ฉี่รดที่นอน พรวน ถือไต้ หรือ คบไฟ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ปลาทองที่ตายแล้ว เดินอยู่ในความมืด ลักขโมย คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง นั่งบนเตียง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตัวเองกลายเป็นนก เรือกำลังจม เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ กำแพงเมืองจีน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ดื่มน้ำจากแก้ว น้ำพุที่พุ่งสูง กำแพงโบราณ คนหามวอผ่านหน้า ฉมวก กินอาหารเจ ย้ายบ้าน ตัวเองตายไปแล้ว ปราสาทเก่าแก่ บวชภิกสุนี ขอโทษผู้อื่น เถาวัลย์ กังวล คนตาย ดูหนัง อยู่ในกระท่อม ล้างเท้า กระบือ ไม้พลอง องค์กฐิน เพชรพลอย หว่านข้าวในนา คลื่นน้ำ มารดา บัวสีขาว ตัวเองเป็นคนวิกลจริต บุพการี กาน้ำ เจว็ด ปีนรั้ว หมีทำร้าย หัวไก่ เพื่อนตาย ตาลปัตร เครื่องปั้นดินเผา การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ฟุตบอล ชามแตก เงินโบราณ เรือล่ม เลื่อย เดินรอดราวผ้า จับปลา ครกสาก ผ้าขาว เทียนชัย งูจงอาง เครื่องศาสตราวุธ โจรปล้นบ้าน ขี้เถ้า ตกปลากับคนรัก ไฟไหม้ในท้องฟ้า งาช้างวางคู่กัน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น โต๊ะ นักบุญ ช่างตัดผม ใส่บาตร ผ้าโพกหัว กระต่ายน้อย ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ หมากฝรั่ง ลายนิ้วมือ วงกต เจ้า จักรพรรดิ ทอง ถุงน้ำร้อน กัดลิ้น เสือตาย แดด บั้งไฟ ทั่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM