ทำนายฝัน 'ธุรกิจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธุรกิจ ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ธุรกิจ'

ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สายสะพาย ถ่ายรูป อยู่ในถ้ำ แล่นเรือผ่านเกาะ เจ็บป่วย โทรศัพท์มือถือหาย จอก ถูกตบ นอนในมุ้ง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก การผ่าตัด กรน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ว่าว แมวข่วน ใช้กระเทียมทำอาหาร รถไฟ ขี่กระบือ นั่งรถหรู ตกต้นไม้ กล้วยเน่า มังกร ทอดสมอ ตู้นิรภัย โจรปล้นบ้าน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดินร่วมทางกับโจร ฝังทั้งเป็น ยิ้ม กระทะ องค์พระ โค่นต้นไม้แก่ ร่ม ถางหญ้า ไซเรน ชลธาร ทำขวัญ อทิตยาทรกิติคุณ เสื้อผ้า ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตกเหว สิริภาจุกาภรณ์ ดวงตรา น้ำตา ตาหลายคู่ หวีผม เกาะ เห็นกระดุม หมอดูดูลายมือ ซื้อไม้กระดาน รักภรรยาตัวเอง โรงพยาบาล ผ้าแพร วิ่งออกกำลังกาย ฟุตบอล ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ภรรยาออกจากบ้าน ลวดหนาม มือ ถวายกุฏิ ไฟนรก เดินไปบนเนินเขา บูชา ตัวเองเป็นโจร กัดลิ้นตัวเองขาด ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ หาบขี้กลับบ้าน ผู้หญิงชักมีด หน้าไม้ งูเผือก เด็กนอนบนเตียง พ่อหม้าย ฌาน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เครื่องชั่ง พาน ภรรยาหนี ประโคม วัง เฒ่าแก่ ฉี่รดกำแพง ดอกราตรี ทะเลาะกับภรรยา นั่งเรือข้ามแม่น้ำ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน โฉนดที่ดิน กระดาษสี บ้านคนอื่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประกาศการแต่งงานของตนเอง ตั๊กแตน วิดน้ำ ดับเทียน สุกรตายเอง เฮลิคอปเตอร์ ถูกกักตัว เซิ้งบั้งไฟ งาช้าง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กระแต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM