ทำนายฝัน 'ธุรกิจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ธุรกิจ ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ธุรกิจ'

ฝันถึงธุรกิจของตนเอง ให้ระวังว่าจะมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกใจ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ขอบฟ้า เล่นน้ำฝน ขุด กระสุนปืน ทำแท้ง ขายไม้กระดาน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน มือตัวเอง ตกต้นไม้ ค้นหา ขนมอร่อย ลำธาร สามเณร คำสัญญา กินสายบัว เป็ด ถูกเรียกตัวมาประชุม กบฎ ยานพาหนะ ปลาทองที่ตายแล้ว นั่งบนเตียง ถ้วยกาแฟ กล้วยแขก กล่าวคำอำลากับใครบางคน หน้าต่าง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เก็บองุ่นรับประทาน ทำนาไม่ได้ผลดี สมอเรือ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว คนรักนอกใจ หน้า งูเห่า ไฟไหม้ต้นไม้ นาเกลือ ภาชนะแตกร้าว ฆ้อง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ หน่อไม้ ตุ๊กแก ซ่อน เลื่อยไม้กระดาน ไต่เขา ผม ปอด ขนม มีหลายหู กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ผ้าสีขาว ใส่บาตร ภรรยา ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เท้าด้วน พลักก้อนหิน นกกาเหว่า โพธิ์ ใช้ผ้าคลุมหัว ของโบราณ ตัดหนวดตัวเอง ปฏิเสธการดื่มเหล้า สีฟ้า ได้เป็นเจ้าสาว กล้วยแฝด รถเข็นศพ ชกต่อย ประตูที่ปิดตาย ถูกฉ้อโกง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ยักษ์ ของเล่น ละทิ้งครอบครัว ธนบัตร แบกเสา นั่งจับเจ่า น้ำแข็ง ฤกษ์ดี เด็กอุ้มปลา คนขี้โม้ กลืนดวงอาทิตย์ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กกลูก เล่น pubg คู คลอง ภูเขาไฟ ข่าวร้าย ย่างเนื้อ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา สร้อยข้อมีชำรุด ปั่นด้าย กุมารเทพ ฝังศพคนที่รู้จัก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ถูกทรมาน ครู ผิงไฟ กระจก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM