ทำนายฝัน 'นกกระจอก'

ฝันเห็น ฝันว่า นกกระจอก ฝันเห็นนกกระจอก ทำนายว่าข้าวของจะเสียหาย จะต้องได้รับ ความเดือดร้อนจากผู้มีอายุน้อยกว่า ถูกนินทาว่าร้ายด้วยเรื่องเล็กน้อย ไม่เป็นเรื่อง หรืออาจมีโชคเล็กๆ น้อยๆ นิดหน่อยเท่านั้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกกระจอก'

ฝันเห็นนกกระจอก ทำนายว่าข้าวของจะเสียหาย จะต้องได้รับ ความเดือดร้อนจากผู้มีอายุน้อยกว่า ถูกนินทาว่าร้ายด้วยเรื่องเล็กน้อย ไม่เป็นเรื่อง หรืออาจมีโชคเล็กๆ น้อยๆ นิดหน่อยเท่านั้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มโหรี พ่อหม้าย ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา เดินอยู่กลางทุ่งนา นอกใจแฟน นกแสก ระดู งาช้าง มาลัย สมโภช เก้าอี้ บิน (ตกลง) เสือ กระจกแตก วิมาน ดื่มน้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เต้นรำ ตบแต่ง หมาตาย ขี้เกียจ หญิงชู้ ถูกยิงด้วยธนู กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เฆี่ยนตีผู้อื่น เชือก นำอุจจาระกลับบ้าน กระจกหลากสี เต่าทอง จมูกแหว่ง สร้อยทอง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น สีบรอนซ์ ทะเล กินลิ้น ปี่ มวย ร้องไห้ ซักผ้า เครื่องครัว แมงป่อง เพื่อนที่ตายไปแล้ว อยู่ในกระท่อม เห็นบ่อร้าง สวดมนต์ ปลาฉลาม สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เมฆสีดำ สังกะสี ล้มลงไปในหลุมลึก จักรพรรดิ ผนัง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ดราฟต์ บ้านตัวเอง เท้าเจ็บ เต้าฮวย พระพุทธบาท ทดน้ำ มดหรือแมลง เดินหลงไปในป่าละเมาะ ตุ๊กตา พูดคุยกับเจ้านาย มงคล ฝา ครัว ภรรยาสวมเสื้อแพร ทารกดูดนมคุณ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ปากกา ย่าง ใส่ต่างหู จับหมู เปรต เศร้าโศก หนาม โครงกระดูกสัตว์ เพื่อนอยู่ห่างไกล แทง มีผู้นำม้ามาให้ ยื้อแย่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กินน้ำผึ้ง โรงพยาบาล ถาด กำไลข้อเท้า หนอนไต่ตามร่างกาย จำปีหรือจำปา ดาดฟ้า ขวดเหล้า จับสุกร กระดาษสีขาว แสงสว่าง เห็นตัวเองในกระจก บดเมล็ดกาแฟ เสือตาย เครื่องจักรไม่ทำงาน ผู้หญิงโพกผ้า เรือนแพ ปล่อยนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM