ทำนายฝัน 'นกกำลังจิกกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า นกกำลังจิกกัน ฝันเห็นนกกำลังจิกกัน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกกำลังจิกกัน'

ฝันเห็นนกกำลังจิกกัน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บิน (ตกลง) ญาติตาย พืชผัก กินก้อนดิน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กุญแจ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า บอลลูน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ตุ้มหู เงาะป่า ห่าน รางรถไฟ ไส้ไหลจากท้อง ยากจน กระเป๋าเดินทาง ลูกกระพรวน ตกปลากับญาติ ฆ่าผีเสื้อ ถางหญ้า ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ถูกมัดด้วยเชือก ปราศจากอํานาจ ที่ฝังศพ สุนัขเข้ามาเลีย ขอบฟ้า ภาวนา ถีบจักรเย็บผ้า กอดผู้ชาย หุ่น ธรณีสูบ ยมทูต ขาเป๋ เดินละเมอ ตัวเองกลายเป็นนก เกาะ ช้อนทอง เมฆสีเลือด โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ตั๊กแตน คนตายมาหา ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เดินไปตามท้องถนน จูบคนที่อายุมากกว่า ได้รับของมีค่า ถูกพายุพัดพาไปไกล ทอดผ้าป่า เห็นตากระจกสีขาว ดวงอาทิตย์ตก ดนตรี น้ำท่วม ตีคนอื่นด้วยเชือก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ แก้ว กษัตริย์ กินปลาหมึก ขโมยทรัพย์สมบัติ ไก่ฟ้า พิมพ์ โกนขนหน้าแข้ง กระต่ายหลายตัววิ่ง ได้รับเงินบริจาค การทำผิดพลาด ตู้เหล็กใส่เอกสาร พลอยหลากสีสัน แพทย์ พานทอง เหาะดั้นเมฆ งูเขียว นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ฆ่าหมี กระทง ยุ้งข้าว ขึ้นบันได ขึ้นเขา สาวไส้ ลากฉุด ป่าไผ่ มองดูเหว หวีผม หญิงแต่งชุดสีแดง ข้อมือหัก เรือน ลากรถบรรทุก แผ่นดิน สีแดงชาด นกบิน นั่งใต้ต้นไทร ซองจดหมายสีฟ้า หลุม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เท้าด้วน กล้วยเน่า หญิงชู้ ชกต่อย ล่าสัตว์ เฆี่ยน ปลวก ลับ ฉลาด แมลงสาบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM