ทำนายฝัน 'นกกำลังจิกกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า นกกำลังจิกกัน ฝันเห็นนกกำลังจิกกัน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกกำลังจิกกัน'

ฝันเห็นนกกำลังจิกกัน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ประดิษฐ์ สายสะพาย ลิง ตักบาตร บวช ดื่มสุรา ถ้วยกาแฟ ย่างเนื้อ กินอุจจาระ เห็นกองไม้กระดาน ผ้าพันแผล คนตายมาหา บันได เก็บผลมะม่วง ตัดผมสั้น เด็ก กระดานดำมีข้อความ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง แข่งวิ่ง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ นางฟ้า ผู้ชายมีผมน้อย ล้างบ้าน เด็กทารก ตำหนัก ถากไม้ รถบรรทุกศพ โต๊ะหมู่บูชา สุนัขหอน ถีบจักรเย็บผ้า งมของในลำคลอง ทีปังกรรัศมีโชติ ปลวกขึ้นบ้าน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ คนบ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี คนถูกฉีดยา เปลวไฟ มารดา หวีเสนียด งูเผือก ธารน้ำตก บูชา ฮาเร็ม เฒ่าแก่ ตกกล้า ตัดผมตัวเอง เซิ้งบั้งไฟ ทะเลทราย ของโบราณ งานพิธีต่างๆ ให้ความกรุณา เรือแล่น กินเนื้อคนอื่น นกกระเรียน หิมะตกในฤดูร้อน ลาวาภูเขาไฟ กอดอก นั่งเล่น บ่อน้ำใหญ่ ชนไก่ นำพัดมาโบกตามร่างกาย เอทีเอ็ม สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ไม้ขีดไฟ นั่งรถ เจอเงิน พังพอน เล่นตะกร้อ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ดาดฟ้า ดึงเชือก ได้เสื่อใหม่ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ฝาหม้อตกลงพื้น เจ็บปวดตามร่างกาย ต้นไม้แห้ง ทาก พญาอินทรี ไม้เท้า ปราสาท ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฐานพระพุทธรูป ทุ่งนา ฟันดาบ กระท่อมในป่า ไฟ ได้เข้าร่วมในสงคราม รังดุม คนอื่นทำพลาด ขวดเหล้า ภรรยาเอาน้ำมาให้ ดับไฟ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เว็จ เสื้อผ้า มวย ผัก ทาส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM