ทำนายฝัน 'นกกำลังจิกกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า นกกำลังจิกกัน ฝันเห็นนกกำลังจิกกัน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นกกำลังจิกกัน'

ฝันเห็นนกกำลังจิกกัน คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตกลงไปในบ่อ ทางรถไฟ งาช้าง สบู่ ไส้เดือน สุนัขเข้ามาเลีย ยิ้ม ล้มเหลว บรรจุของลงหีบ พลักก้อนหิน ไทร ไปยังเมืองนรก นํ้าพุที่พุ่งสูง ปล่อยปลาดุก โคเข้าบ้าน ขี้ น้ำผึ้ง เมฆหมอก ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เปิดร้านค้าขายสินค้า ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เต้นรำ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เดินอยู่ในความมืด ขี่เสือ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ฮ่อยจ๊อ แสดงละคร งานบวช น้ำมันก๊าด คนตกน้ำกำลังจะจม ยกยอ จมูกขาด นองเลือด คนถูกฉีดยา ภาพวาด ทาเล็บ ขวัญ สวมเสื้อขาด มีคนนำเงินมาให้ ถ่ายขี้ กงเต๊ก เจ็บป่วย พระนาคปรก กุฏิพระ นก เพชรพลอย ถวายพระด้วยดอกบัว คนแต่งชุดสีดำล้วน ตัวเองมีชื่อเสียง พระปรางค์ ขิม ลอยคอ ดีใจ งูเผือก ส้วม ถูกตัดศีรษะ หงส์ หน้าไม้ เลื่อย อมตะ นาข้าวรกร้าง น้ำพุขนาดใหญ่ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย แสตมป์ เวทีมวย เมฆกลางแดด ตู้รับจดหมาย ฉี่รดกำแพง ปลา ถาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ส่งจดหมายพร้อมเช็ค บวชชี ม้า ทูตชาวต่างชาติ กล้วย แท่น กระถาง สร้อยข้อมือ นกอยู่ในรัง แบกเสา เรียก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ สละราชสมบัติ ตาย แมงป่อง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เดินทางก่อนกำหนด กินข้าวบนใบบัว กระซิบ รถเมล์ ปราศจากอํานาจ แมวข่วน กลด นกนางนวลโผบิน เข้าประตูไม่ได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM