ทำนายฝัน 'นกขมิ้น'

ฝันเห็น ฝันว่า นกขมิ้น ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกขมิ้น'

ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนูหัก ตกช้าง น้ำมัน ชี กรรไกร เว็จ พูดคุยกับเจ้านาย แทะกระดูก ฤกษ์ไม่ดี จอบหรือเสียม เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป หิ้วกระเป๋า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หวีไม้ ตกใจจนสะดุ้ง เหี้ย ตุ๊กแก เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เล่าเรื่องตลก ดอกบานไม่รู้โรย งวง ฉิ่งฉาบ กินลูกอม ใบลาน ฉิ่ง ไหล่เจ็บ โง่ ตอไม้ โกนหนวด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นักร้อง กินลิ้น เสื้อใหม่ ป่าไผ่ รักภรรยาตัวเอง มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน จิ้งจก นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย จับกุ้ง กินเนื้อมนุษย์ ฆาตกร คำนับ บันไดเลื่อน ปรบมือ พ่อตาย สิงโต ลมหายใจมีกลิ่นหอม ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด มงกุฎ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ น้ำล้นเขื่อน ทาขมิ้น ผักกาด ฮาเร็ม บันไดกว้างๆ เห็นปีศาจกินคน บุคคลที่มีชื่อเสียง กรน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ขุด ถาดอาหาร หีบเปิดอยู่ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี น้อยหน่า แหวนหาย กงสุล งูเห่า จูบสัตว์เลี้ยง มาเฟีย ลูกปัด พระจันทร์เดือนหงาย กำนัน ค้อน ถูกตบ ขวาน คบไฟ เล่นเกมส์ แกะ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เณรหน้าไฟ ฮัจญ์ ขนมปังกรอบ ถูกน้ำร้อนลวก ปีก ถนน แร้ง ถุงใส่เงิน ปีนป่ายภูเขา โซ่ตรวน เจ้าเมือง ฆาตกรรม มองดูเหว ปล่องไฟ สิริภาจุกาภรณ์ ตาบอด ดารา สาวไส้ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ชนกระบือ ตกจากเครื่องบิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM