ทำนายฝัน 'นกขมิ้น'

ฝันเห็น ฝันว่า นกขมิ้น ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกขมิ้น'

ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกฉ้อโกง ก่อสร้าง นั่งรถ งูกัด ถัง มดเต็มบ้านเมือง เดินอยู่ในสุสาน ภาพวาด ฝนหยุดตก เดินกะโผลกกะเผลก ช่างปั้น มองนํ้าตกตามลำพัง ของลับ นำเที่ยว รีดนมโค นักบุญ ปีนข้ามกำแพง ญาติมิตร ขี่ราชสีห์ ตำรา กระถาง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว หิ้วกระเป๋า แสงสว่าง ลำธาร มีผู้นำม้ามาให้ ชกคนที่จมูก ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ วิ่ง เซิ้ง นั่งบนหลังนกกระเรียน ตะเกียง จรวดไฟ องค์พระ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง มวยผม สวมเสื้อสีขาว แมงมุม ตู้หนังสือ ทะเลาะกับแม่ยาย เดินชนผนัง ถ้วยชาม ฝน ม้าสีดำ ตะขาบกัด โซ่ตรวน ป่าช้า แก่นจันทร์ เจ็บปวด ฉลองพระบาท ฝาด ม้า เด็กผู้ชาย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เดินทางไกล เดินทางไปทิศตะวันออก แพทย์ ฝีขึ้นตามร่างกาย ไวโอลิน กล้วยแขก เรือ ฆ่าผีเสื้อ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ผนังบ้าน ปอก คนมีดวงตาสีดำ เขียนหนังสือ ใบไม้ เนื้อหนัง ถูกตัดมือ บุคคลที่มีชื่อเสียง เห็นคนโดนแทง ขนมชั้นหลากสี เดินทาง ข้าวสาร พระพุทธเจ้า ภรรยาออกจากบ้าน กระดานดำมีข้อความ ภาชนะแตกร้าว บังสูรย์ หิมะตกถูกตัว พ่อหม้าย ของหวาน นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ บวชพระ มีดเหน็บที่เอว ภรรยามีครรภ์ หมาเลียขา จรเข้กัด นางเงือก ขึ้นศาล ตู้อาหาร หน้าอก สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) อิฐ กิ้งกือ โกนผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM