ทำนายฝัน 'นกขมิ้น'

ฝันเห็น ฝันว่า นกขมิ้น ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกขมิ้น'

ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูกขาด ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน โครงกระดูกมนุษย์ ตรอกซอกซอย สามเณร โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ผ้าขาว งู ขี้เกียจ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลือกผัก ถูกมัดด้วยเชือก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ต้นไม้ ลูกจันทร์ ผ้าพันแผล ขลุ่ย ฮัจญ์ ฉีกจดหมายรัก เทียนชัย อสนีบาต ผูกปมเชือก ถอยหลัง หน้าต่างพัง หูขาด มีดหาย ผักกาด ไม้เท้า น้ำหอม เผาไม้กระดาน ไอ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ กระดานดำว่างเปล่า ขวาน เห็นผี เวทีมวย ตะเกียง ศัสตราวุธ คนแฝดตัวติดกัน เจ็บป่วย ตีคนอื่นด้วยเชือก ไข่เป็ด เสื่อไม้ไผ่ ตำรา ควันไฟ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย แม่นํ้า กระทง เปิดผนึกซองจดหมาย อาบน้ำในอ่าง ช่างเงินทอง มุ้งหมอน เดินตากแดด เขากวาง งานวัด เงี่ยง เสี้ยนหนาม ขนมชั้นหลากสี ผึ้งบินรอบรังของมัน นกยูงรำแพน ขี่วัว แล้ว ตกวัว ทำขวัญ ปากเปื่อย กระโปรงใหม่ กินน้ำผึ้ง ทับทิม จมูกของตัวเองยาวใหญ่ แข่งม้า ปฏิเสธหมายเรียกประชุม จน วิทยุ สนามกีฬา โอ่ง ร้องไห้ มุ้งขาด ถูกทำโทษ ต่อ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ทำน้ำหก ไหล่ ตัวเองเป็นกรรมกร กระดุมหาย ถลกหนังสัตว์ ล้มเหลว ห่านฟ้า ฆ่ากระต่าย แจกัน ลากฉุด ภรรยาตาย ทิวเขา ชงชาถวายเจ้าที่ กระซิบ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ขวด กินโรตี โจร คนแคระ นกขมิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM