ทำนายฝัน 'นกขมิ้น'

ฝันเห็น ฝันว่า นกขมิ้น ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกขมิ้น'

ฝันเห็นนกขมิ้น ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโชค ลาภหรือของกำนัลจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูกหาย เงา นองเลือด นั่งบนเตียง กีตาร์ เห็นกองไม้กระดาน ขี่ควาย วัง ผม ผัดหน้า สายรุ้ง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ตะกร้าไม้ ติดเกาะ ดื่มน้ำหวาน ฟันบนตนเองหัก โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ปล่อยปลาดุก เอทีเอ็ม ก่อสร้าง ยิ้ม วัวควาย แสงนีออน ลายมือ ด้วง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ประหารคนรัก เจอเงิน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ สวมแหวน พร้า เลือกผัก เถ้าแก่ กระถางสามขา เล่นตะกร้อ ลากสัตว์ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา หน้าต่าง บุคคลที่เป็นคนร้าย ประกาศข่าวการตาย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ฉางข้าว สวมเสื้อสีเหลือง ดวงอาทิตย์ขึ้น ผ้าขี้ริ้ว ลูกเห็บ นอนโรงพยาบาล ทั่ง โทษ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา พายเรือ เส้นด้าย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ อยู่ในกระท่อม มงคล กองทัพ เครื่องบูชา กระท่อมร้าง คอกหมู รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ธง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) การรับรางวัล สัปเหร่อ เที่ยวบ่อนการพนัน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ตัวเองบ้า ขี่ม้า อยากมีเงิน คนร้าย สูบบุหรี่ แขนถูกตัด ตำหนัก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กระท่อม งูรัด จักรพรรดิ พระจันทร์ บ้านใหม่ บ้องไฟ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เถียงกับคน จับกุ้ง กรง โต้เถียง น้ำฝน เดินบริเวณวัด ผิวหนัง ขี้ พนมมือ ธูปเทียน โครงกระดูก คราด โคไล่ขวิดคน โจรสลัด มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง จับสุกร เมฆบังแสงอาทิตย์ แสงสว่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM