ทำนายฝัน 'นกคุ่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า นกคุ่ม คุณจะได้ข่าวร้าย หรือมีปากเสียงกับคู่ครอง หากฝันว่าล่าหรือกินเนื้อนกลุ่มชีวิตจะมีความสุขยิ่งขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกคุ่ม'

คุณจะได้ข่าวร้าย หรือมีปากเสียงกับคู่ครอง หากฝันว่าล่าหรือกินเนื้อนกลุ่มชีวิตจะมีความสุขยิ่งขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูเลื้อย จูบคนที่อายุมากกว่า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ หว่านข้าวในนา บังสูรย์ เพชรรัตนราชสุดา ฤาษี แฟนนอกใจ กษัตริย์ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ตรอมใจ ซ่อง จับลูกเสือ ลม วงกต โครงกระดูกสัตว์ อาบน้ำ ถูกฟันคอขาด ปฏิเสธหมายเรียกประชุม กระต่ายขูดมะพร้าว เส้นด้าย นำอุจจาระกลับบ้าน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม มีคนขอโทษ สุกรกลายเป็นคน นอนเล่นกลางดิน คนกำลังถ่ายรูป นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย โรงพยาบาล ท่องเที่ยวในสวน บวชภิกสุนี เฒ่าแก่ หมากัด จิ้งเหลน ฝนตั้งเค้า โยงเรือ ถูกผีหลอก กระดาษสี ขวดน้ำ คบคนพาล ปริญญาบัตร แตกร้าว จิ้งจก ไต่ลวด ต้นโพธิ์ มุ้งหมอน กินองุ่น เจ้านาย นอนกลางวัน ฉีกกระดาษ ชงชาถวายเจ้าที่ นกกางเขน อาหารบูดเน่า ขายไม้กระดาน เดินทาง ถล่ม ปฏิทิน ภรรยาออกจากบ้าน นักบิน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ สมุด เด็กพิการ แว่นตาเลนส์สีดำ จานแตก นกนางแอ่น ลุยไฟ งานพิธีต่างๆ แมลงปอ เก้าอี้ เสี้ยนหนาม ปลาทองที่ตายแล้ว หน้า เงินหาย ตาชั่ง ผิงไฟ ซื้อผ้าขาว ผ้าพันคอ ถูกล็อตเตอรี่ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หลุม ตลาด ละลาย ฟองสบู่ เลือกผัก พระจันทร์เดือนหงาย สาหร่าย กินเนื้อย่าง ฉัน ( กิน ) ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ความรัก แกงการู หาบขี้กลับบ้าน งวงช้างรัดตัว ครกสาก จับกระต่าย ขี่เสือ ยิงกา เพื่อนอยู่ห่างไกล ไม้เท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM