ทำนายฝัน 'นกนางนวลโผบิน'

ฝันเห็น ฝันว่า นกนางนวลโผบิน ฝันเห็นนกนางนวลโผบิน คุณกำลังจะได้เดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกนางนวลโผบิน'

ฝันเห็นนกนางนวลโผบิน คุณกำลังจะได้เดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อ่างล้างหน้า ข้อมือหัก เป็นไข้ ปีนข้ามกำแพง กาบินเข้ามาในบ้าน ตั๊กแตน ให้ความกรุณา ดับเทียน ล้มลงไปในหลุมลึก ปากเปื่อย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ตู้ไปรษณีย์ หายใจอึดอัด นํ้าพุที่พุ่งสูง ดักนก ความมืด เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ตะกร้าพลาสติก สวมเสื้อสีเขียว ตู้รับจดหมาย มองนํ้าตกกับคนรัก ไลน์ ( LINE ) นองเลือด เจ้าบ่าว ขัง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ตีฆ้อง สัปเหร่อ พระพุทธเจ้า แมว วัด สวมรองเท้าใหม่ กกไข่ บันไดสูง เหยียบขี้ สวมชุดเจ้าสาว กวาด ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เพื่อน หาบขี้กลับบ้าน ฮัจญ์ คนตกน้ำกำลังจะจม เห็นบ่อร้าง ฟองสบู่ ไหว้พระ ยกโทษให้ใครบางคน ดวงอาทิตย์ตก เดินเร็วๆ นอนกรน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี หมู พญานาค ป่วยลงท้อง ฆ่าเสือ ถูกทรมาน สายนาฬิกาข้อมือขาด เข้ารับการผ่าตัด ถูกข่มขืน เรือล่ม ตู้เย็น ใช้กระเทียมทำอาหาร ปลาหลีฮื้อ ต่างหู คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ คิดถึง เท้าเจ็บ น้ำตา ไพ่ ดื่มนม แขกขายโรตี ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เด็กพิการ จับลูกเสือ ของขวัญ ผึ้งมากมาย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ คนป่วยอยู่บนรถ เพชรรัตนราชสุดา ซองจดหมายสีชมพู ขี่คอคน สลัก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ตาชั่ง มนต์ ปราสาทเก่าแก่ ฟ้าแลบ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ถวายของแด่พระสงฆ์ แป้ง ปลาเงินปลาทอง ขนมเข่ง ช้อนทอง ไฟไหม้บ้าน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง นอนกับนางงาม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตบแต่ง แก้บน เลื่อยไม้กระดาน เจ็บป่วย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM