ทำนายฝัน 'นกนางแอ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า นกนางแอ่น ฝันเห็นนกนางแอ่น หรือนกนางแอ่นมาทำรัง ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชคลาภ และญาติมิตรที่อยู่ต่างแดนจะติดต่อมา หรือนำข่าวดีมาบอก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกนางแอ่น'

ฝันเห็นนกนางแอ่น หรือนกนางแอ่นมาทำรัง ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโชคลาภ และญาติมิตรที่อยู่ต่างแดนจะติดต่อมา หรือนำข่าวดีมาบอก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หูแหว่ง ไส้เดือน ดูละคร ฟันปลอม ยิงปืน ราชสีห์ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ค่ำมืด นาเกลือ เลี้ยงกระต่าย พืชผัก เข้ารับการผ่าตัด คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกตีหู ทารกแรกเกิด คนป่วยอยู่บนรถ เดินทางก่อนกำหนด กางเกง แป้ง ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา แข็งแรง กวนอิม มีโชคลาภ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) บ้านคนอื่น รถไฟ บันไดเลื่อน ตกลงไปในบ่อ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ซุกซ่อนของมีค่า เขากวาง งูรัด ชักลาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกาศข่าวการตาย หน้าไม้ เจ็บปวด หมา ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เต่าทอง ตกใจเพราะเห็นผี เล่นน้ำสงกรานต์ สังกะสี มองดูเหว กรงสัตว์ ตะไกร ขอบฟ้า เหาะดั้นเมฆ พระจันทร์ ขี่ราชสีห์ เข้าไปในโรงพยาบาล กินสายบัว เรือนแพ โกรธ สวะ รังนก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ พระสงฆ์ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ตะกร้าไม้ ที่พึ่ง ถ่ายขี้ ดื่มน้ำหวาน กุฏิพระ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เมฆสีแดง ถูก แตน-ต่อ ต่อย สติ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ตัดต้นไม้ เหยียบอุจจาระ แก่นจันทร์ ธำมรงค์ ที่ฝังศพ ตะกร้าหวาย ผู้คุมนักโทษ ตกปลากับคนรัก กอดผู้ชาย ตะกวดขึ้นบ้าน ตะกร้าพลาสติก ผนังบ้าน ขวด เจดีย์ทรุดโทรม สุรา กองไฟ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ชฎา ทาสี เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ของลับ ที่นอน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ บ่อน้ำ ฤกษ์ไม่ดี ท่องเที่ยวต่างประเทศ เบ็ดตกปลา เหยียบขี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM