ทำนายฝัน 'นกพิราบ'

ฝันเห็น ฝันว่า นกพิราบ ฝันเห็นนกพิราบ ทำนายว่าจะมีความสุขสงบในครอบครัว ฐานะ การเงินดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกพิราบ'

ฝันเห็นนกพิราบ ทำนายว่าจะมีความสุขสงบในครอบครัว ฐานะ การเงินดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อนเงิน ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ไม้ขีดไฟ น้ำฝน จุดไฟแล้วดับ งม เดินรอดราวผ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถุงเงิน ถุงทอง บิณฑบาต เพื่อนตาย หนอน พานเงิน ขี้เถ้าในเตาไฟ น้ำพุ ศีล ทำบุญ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ถูกแทง บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ทำน้ำหก ไต่เขา ดื่มน้ำหวาน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ นอน มีคนขอโทษ กินข้าว วิทยา บิลเลียด แกะ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ไหว้พระราหู ลอย แขนขาด ปฏิเสธการดื่มเหล้า ป่วย ขวดเหล้า ทอผ้า กระดาษสีขาว จับก้อนกรวด ก้อนทราย หิมะตกถูกตัว เดินถอยหลัง ผู้หญิงหัวล้าน เส้นด้าย ปลูกกล้วย ไปยังเมืองนรก กินสายบัว ทำนาได้ผลผลิตดี ใช้ผ้าคลุมหัว ทหารยิงปืนใหญ่ นั่งอยู่ในกองขี้ ตับไต ตะไคร้ ภรรยาเสียชีวิต กลืนเมฆ น้ำพริก ฟักแฟง นั่งนับลูกประคำ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ขี่สุกร ห่านฟ้า ฝักดาบ คนรับใช้ เล่นเกมส์ แมลงสาบ ของลับ ท้องฟ้าสดใส ได้ยินเสียงกระซิบ ท้องฟ้าสีแดง ควันไฟ กินโดนัท ควาย นกเค้าแมวหรือนกฮูก เถ้าแก่ ฤดูฝน โลกแตก หญิง นกยูง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กาน้ำร้อน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปลิง ถางหญ้า ข่าวดีจากลูก ขี่กระบือ นกนางนวลโผบิน ภรรยาทิ้ง แฉลบ เหงื่อ เครื่องแบบตำรวจ เทียนไข ขับรถยนต์ การทำผิดพลาด ภิกษุ โพธิ์ ชกต่อย งมปู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM