ทำนายฝัน 'นกพิราบ'

ฝันเห็น ฝันว่า นกพิราบ ฝันเห็นนกพิราบ ทำนายว่าจะมีความสุขสงบในครอบครัว ฐานะ การเงินดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกพิราบ'

ฝันเห็นนกพิราบ ทำนายว่าจะมีความสุขสงบในครอบครัว ฐานะ การเงินดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาชนะ พี่น้องทุบตีกัน รองเท้า มุดรั้วลวดหนาม พวงมาลัย ถาดดอกไม้ นกอยู่ในรัง จอมปลวกกลางถนน โคเข้าบ้าน ระย้า บุคคลที่เป็นคนร้าย ขี่ม้า ท่าเรือ ไม้กวาด ตกหลังม้า ได้ยินเสียงกบ ตกใจจนสะดุ้ง ตกทะเล ขี้เกียจ ขนมเข่ง จอบหรือเสียม ทาส แสงบนท้องฟ้า สามีตาย ไล่จับผีเสื้อ ดอกไม้ไฟ เฮลิคอปเตอร์ งานมงคล ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กิ่งก่าวิ่งไปมา ดราฟต์ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นั่งบนอาสนะสงฆ์ ทำโรตี ฆ่าเป็ด การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ถูกตำหนิ พระสงฆ์ ตัวเองตายไปแล้ว หอยที่มีเนื้อเต็ม ฝ่าเท้า นุ่น ศพถูกมัดตราสัง พวงมาลัยดอกไม้สด ภรรยา ตัวเองแก่ ปัดกวาดฝุ่น เหาะดั้นเมฆ ถูก แตน-ต่อ ต่อย นํ้าวน ยื้อแย่ง นุ่งผ้าใหม่ ได้เสื่อใหม่ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง คนแต่งชุดสีดำล้วน ลูกแก้ว เกลียดคนอื่น หมอดูดูลายมือ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ผู้หญิงโพกผ้า ถูกเสือกัด ไม้ขีดไฟ บ่อน้ำพุแห้งขอด ถูกปีศาจไล่ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ชุดว่ายน้ำ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขนมอร่อย จันทรคราส ภาษา งูเขียว ตุ๊กแก สัตว์เลี้ยงตาย แตกร้าว นกกางเขน ตกบ่ออุจจาระ เล่นเกมส์ ทูต เจ็บปวด ไหว้พระ มัคคุเทศก์ ประตูที่ปิดตาย แก้ว ทำแท้ง จับ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน มวยผม มีดตกน้ำ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ต่อสู้ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง คอมพิวเตอร์ เชิงเทียน ตาย บูชา อู่เรือ ตกกระ ตัวเองมีชื่อเสียง มงกุฎ ข่าวดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM