ทำนายฝัน 'นกพิราบ'

ฝันเห็น ฝันว่า นกพิราบ ฝันเห็นนกพิราบ ทำนายว่าจะมีความสุขสงบในครอบครัว ฐานะ การเงินดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกพิราบ'

ฝันเห็นนกพิราบ ทำนายว่าจะมีความสุขสงบในครอบครัว ฐานะ การเงินดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มนม แว่นตาเลนส์ใส ขึ้นบันได ขึ้นเขา หวีหัก ญาตินํ้าตาตก อทิตยาทรกิติคุณ ศพ ตัดหนวดตัวเอง ทอดผ้าป่า เดินทางไปวัด สร้าง เวทีมวย ดื่มน้ำฝน ซักผ้าขี้ริ้ว กินข้าว ตกหน้าผา ถังขยะ ตกจากเครื่องบิน หิมะตกถูกตัว นํ้าพุที่พุ่งสูง ผมถูกตัดให้สั้น ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ก้ามกุ้ง ตกกองไฟ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กินอาหารเจ ประกาศข่าวการตาย วิดน้ำ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ซ่อน น้ำพุสวยงาม เงา ถูกหวายรัด เก็บดอกบัว ขนมชั้น ถูกคู่รักกักตัว ตะกร้าพลาสติก ท้องฟ้าสดใส หน้าต่างพัง ทะเลาะกับแม่ยาย โอ่ง ฆาตกรรม เด็กผู้ชาย ธนบัตร ถาดดอกไม้ หุ่นโชว์เสื้อ ตีงู เกลียดคนอื่น ปริญญาบัตร ผ้าไตรจีวร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ โต๊ะหมู่บูชา จันทร์ทรงกลด เปลือย ปล่อยนก ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน งวงช้างรัดตัว นางกวัก ขายตู้ ขายโต๊ะ ประหาร ขี้เถ้าในเตาไฟ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ยางรถ เงิน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย หลงรักสามีคนอื่น ช่างปั้น ขนมปังกรอบ ขุด ระดู ซื้อเต่า กระโดด ปลิงหลายตัว ตะขาบกัด ฝั่ง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ไข่ แข่งวิ่ง กอดรัด เห็นคนเดินละเมอ เท้าด้วน นักบิน เช็ค ( Cheque ) แต่งตัว ฤดูร้อน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กรงสัตว์ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ฮองเฮา (ราชินี) ฟังเทศน์ฟังธรรม บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ทำแว่นตาแตก ดาวตกที่หลังคาบ้าน เพศสัมพันธ์ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หลุมอสรพิษ แห่กฐิน ล่าสัตว์ ข้อมือหัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM