ทำนายฝัน 'นกร้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า นกร้อง คุณจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกร้อง'

คุณจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระต่ายหลายตัววิ่ง ขวดยา ฝุ่นเข้าตา เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ดมกลิ่นดอกไม้ ผู้หญิงหัวล้าน แทง ยกโทษ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ผนัง เจดีย์ เตียง สุรา กล้วยเน่า เผาไม้กระดาน ขอโทษ บวงสรวง ผ้าพันคอ ก้น กะละมัง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ฝักดาบ ร่มหัก ด่า หมีกัด เศรษฐี ล้างภาชนะเครื่องใช้ กองไฟ กินผลมะม่วงเปรี้ยว บิณฑบาต ขัน วิวาท ถ้วยรางวัล โรงพยาบาล ตัวเองถูกธรณีสูบ เล่นฟองสบู่ กำไลข้อเท้า น้ำพริก ฟันดาบ ตกงาน ผลไม้ รังไก่ โสมสวลี จันทร์ทรงกลด ช่างเหล็ก รากไม้ แม่ชี ฆ่าเต่า ไฟ ฟัน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน คนเมา ปะชุน สวดมนต์ เถ้าแก่ นั่งบนแคร่หาม สตรี กินปลาหมึก กอดรัด โล่รางวัล องคมนตรี อยู่ในอาการเร่งรีบ พระแก้วมรกต พรม กุ้งยักษ์ เรือกำลังจม กำลังเล่นเฟสบุค สงคราม นักร้อง กาน้ำ เหี้ย มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เจดีย์ทรุดโทรม เต้าฮวย เป็นแผลที่คอ ขี่โคเข้าเมือง อวัยวะเพศ ฆาตกร ราวตากผ้า อาบน้ำฝน สมอเรือ มรกต ตัวเงินตัวทอง งานวัด เครื่องร่อน คางคก ชาวประมง ค้นหา นอนบนเสื่อ ถวายกุฏิ ปัสสาวะรดที่นอน ตะกร้าหวาย ทะเล ย่าง ผ้าเช็ดหน้า ทะเลาะกับเพื่อน มือ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ฟันล่างหัก มวย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM