ทำนายฝัน 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นกอยู่ในรัง ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เงินหาย รางรถไฟ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ถูกโจรชิงทรัพย์ อีเมล ( Email ) สวะ ประเทียบ กระโปรงใหม่ ตู้อาหาร ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ปัดกวาดฝุ่น สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปล่อยนก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ร่างกายตัวเอง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ถูกคู่รักกักตัว โทรศัพท์ ช้อนเปื้อน ฝั่ง ผ้าพันคอ ตาบอด ศาล โครงกระดูก มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เทียนไข พนัน ชุดว่ายน้ำ ก้างปลา รวงข้าว แมวข่วน แม่นํ้า เงินกู้ เดือน ปราสาทเก่าแก่ พรม ปอด เปื้อน แสงสว่าง เรือแล่น ร้องเพลง ถ้วยรางวัล ภาชนะ ตำหนัก ม้านั่ง ข้าวติดคอ เดินเร็วๆ นกกางเขน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ผิวพรรณ ขโมย ตัวเองกลายเป็นนก บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กินลิ้น ไก่แจ้ งวงช้างรัดตัว ทิชชู ถวายของแด่พระสงฆ์ นั่งบนแคร่หาม ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กินดิน เดินไปตามท้องถนน สละราชสมบัติ วิ่ง สตรี เดินเรือ ขุด นอน ไหว้เจ้า แก้ผ้า ลูกเต๋า ว่ายน้ำในมหาสมุทร สุริยคราส เขียนหนังสือ คอกหมู นำฟองน้ำมาล้างจาน คำนับ ตกทุกข์ได้ยาก อาเจียนเป็นหนอง ปีนป่ายภูเขา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ขุดหาทรัพย์สมบัติ เทศน์ หมากฝรั่ง รถไฟ ต้นกัลปพฤกษ์ คนบ้า หุ่นโชว์เสื้อ ลายมือ แขก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ งานฉลอง อาบน้ำฝน กระถางสามขา นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ตรอกซอกซอย รถบรรทุกศพ นรก สายนาฬิกาข้อมือขาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM