ทำนายฝัน 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นกอยู่ในรัง ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประตูกำลังถูกไฟไหม ให้หวีคนอื่น ถอด รักคนต่างชาติ เจอเงิน ขุดดิน ฟ้าที่สดใส เฆี่ยนตีผู้อื่น ไฟไหม้ ติดเกาะ สูบ ส่องกระจก ลับ พระอาทิตย์ ค้นหา เล่นเกมส์ ถั่วงอก ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ บวช เสื่อไม้ไผ่ อุ้มลูกหมา นอนโรงพยาบาล ภาชนะ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ พริกไทย งานฉลอง กินพริก ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ตักน้ำ การผ่าตัด ทะเลาะกับคนรัก เครื่องบินตก พิมเสน เครื่องร่อน จับ เป่าแตร สร้อยทอง ปล่อยนกกระเรียน กลืนเมฆ สีฟ้า ขอโทษ กระต่ายหลายตัววิ่ง บิดามารดา เห็นประตูเมือง ปีนป่ายภูเขา ผ้าม่าน ซื้อไม้กระดาน อดทน เดินตากแดด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด กลางคืน ยกทรง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน เฒ่าหัวงู สุนัขหอน มาเฟีย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กะเหรี่ยงคอยาว กัดคน ศิลปิน เครือญาติ ได้ยินเสียงระฆัง ตกใจเพราะเห็นผี ถูกปีศาจไล่ เชือกรัดคอ ของเล่น เล่นฟองสบู่ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา แม่ชี โพธิ์ ญาติตาย ชัยชนะ น้ำพริก ซักผ้า หมอก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กระท่อมริมทะเล นั่งบนเตียง ระย้า ผนังบ้าน กำแพงโบราณ กุฏิพระ งมของในลำคลอง เห็นกองไม้กระดาน แต่งตัว กำแพง จิ้งหรีด ลิ้นแข็ง เลื่อยไม้กระดาน กระดาษเช็ดมือ คนอื่นทำพลาด ซุกซ่อนตัว กางเขน (นก) ว่ายน้ำ เรือแล่น สีดำ ฝาแฝด คันศรหรือคันธนู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM