ทำนายฝัน 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นกอยู่ในรัง ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โดนดึงผม วัด เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ให้มีดแก่คนอื่น ลับ เครื่องแบบทหาร เงี่ยง เอามือตบต้นขาตัวเอง เบ็ดตกปลา ประกาศข่าวดี ปลิงดูดเลือด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ถูกตัดมือ ฝนครึ้ม ฝันว่าส่งพัสดุ ดำน้ำ เดินตากแดด เลิกกับแฟน มือตัวเอง เหยียบขี้ น้ำแข็ง ซื้อผ้าขาว ทะเลาะกับแม่ยาย กองกระดูก ม้านั่ง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เกวียน ตุ้มหู ระเบิด ผ้าสีขาว ได้รับของมีค่า กระต่ายวิ่ง กระโปรงใหม่ งา ญาตินํ้าตาตก ร่างกายตัวเอง เสียจริต การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ น้อยหน่า ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ถูกผีหลอก ดูหนัง สถานีขนส่ง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผ้าพันคอ ปลาฉลาม ฆาตกรรม พระวิหาร แท่น พ่อตาย เป็นคนปรุงอาหาร ลูกประคำ จาน กินขนม ปลาเงินปลาทอง คนป่วยอยู่บนรถ ไหล่ เสือตาย ช่างไม้ ไอศกรีม กระต่ายหลายตัววิ่ง งมหอย ลุยไฟ ตุ๊กแก ตัวเองกลายเป็นนก ตกหน้าผา จอก บ้านไฟไหม้ เก็บของมีค่าได้ ขอบคุณ เป็ด หีบปิดอยู่ หม้อ ว่าว ถูกต่อต่อย ศาล รดน้ำต้นไม้ ปากเน่า ทับทิม ทำขวดแตก คู คลอง ตัวเองถูกธรณีสูบ ฉ้อโกง ภาชนะ กุ้งมังกร นุ่งชุดแดง บ่อน้ำ ปีนข้ามกำแพง แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน กล่าวคำอำลากับใครบางคน เฒ่าแก่ เหยี่ยว ถือกรรไกร ไฟไหม้ป่า พญานาค ยอดตึกสูงทรงกลม พระ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ซุบซิบนินทา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM