ทำนายฝัน 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็น ฝันว่า นกอยู่ในรัง ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกอยู่ในรัง'

ฝันเห็นนกอยู่ในรัง ครอบครัวของคุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นถนนที่ขรุขระ ขื่อคา กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว รูปภาพของเครือญาติ กังหัน ขี้ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ภรรยานอกใจ จับสุกร ทำกับข้าว ตัวเองมีปีก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฆ่างู ฝนตั้งเค้า ขี่สุกร เอทีเอ็ม โครงกระดูกมนุษย์ ฟังเทศน์ฟังธรรม ธุลี งานฉลอง ทรมานคนอื่น มีความปรารถนา ญาติเสียชีวิต เพชรรัตนราชสุดา เชือกรัดคอ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ จมูกหาย ไม้ไผ่ กระดาษเช็ดมือ ต้นกัลปพฤกษ์ แมงป่อง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กรรมกร โครงกระดูก โบสถ์ คนตายในบ้าน ลักขโมย ร่มหัก สวมเสื้อสีเหลือง เอสเอ็มเอส ( SMS ) ขวดยา เล่าเรื่องตลก สุกรตายเอง กล้วยแฝด กระจาด ชักว่าว ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เศร้าโศก คดข้าวเย็นกิน ให้รางวัล ใช้ผ้าคลุมหัว ป่า ชกคนที่จมูก ทะเลาะกับเพื่อน เจ็บป่วย ปลิง พระราชวัง นางเงือก ฝุ่น ตุ้มหูหาย หญิงทุบตีกัน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ภิกษุณี นั่งใต้ต้นไทร ถูกทำโทษ เศรษฐี ของหวาน เลือดไหล พลอยหลากสีสัน เห็นปีศาจกินคน มีขาเดียว ตับไต ประกาศข่าวดี พ่อหม้าย ขับรถ ลำคานเสียงฉาบ ฉีกกระดาษ เดินขึ้นภูเขา ผู้หญิงพายเรือ ทวิตเตอร์ ฝ้าย พาน ร้องรำทำเพลง กอดอก เปื้อน หน้า กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ประกาศนียบัตร ปลูกต้นไม้ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว เบี้ย ดื่มกาแฟ งูกินสัตว์ เป็นคนปรุงอาหาร กำไลข้อมือ ค่ำคืน ปลูกบ้านต้นไม้ กลางคืน หลงทาง นอนอยู่บนแผ่นดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM