ทำนายฝัน 'นกอินทรี'

ฝันเห็น ฝันว่า นกอินทรี ฝันเห็นนกอินทรี ทำนายว่าหากรับราชการก็จะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งสูงขึ้น มีอำนาจวาสนาดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ การค้า มีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกอินทรี'

ฝันเห็นนกอินทรี ทำนายว่าหากรับราชการก็จะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งสูงขึ้น มีอำนาจวาสนาดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ การค้า มีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล่าวคำอำลากับใครบางคน นักแสดง งูใหญ่ โคลน อดตาย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ทำลายโซ่ตรวน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน โดนดึงผม ส่งจดหมายพร้อมเช็ค นิล กงเต๊ก พระสังฆราช พญาอินทรี คบไฟ นุ่งผ้าสีม่วง ทำนาได้ผลผลิตดี อ่าง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ทาก ตะกร้าหวาย ดอกซ่อนกลิ่น อาบน้ำในมหาสมุทร สุนัข เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ จอมปลวกกลางถนน นุ่งชุดขาว หนู เตาไฟ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เครื่องชั่ง เทวดา นอนในเรือ มุ้งขาด เม่น ปลิงหลายตัว นุ่งชุดแดง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ คนเมา รถเมล์ หมากฝรั่ง เช็คเด้ง เดินขึ้นภูเขา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กระดาษทิชชู ขุดถ่านหิน เก็บมุ้ง ด้วง ปล่อยสัตว์ เป็นคนปรุงอาหาร ประหารคนรัก เดินชนผนัง มังกร โกนขนหน้าแข้ง เสื้อผ้า ประกายไฟ จดหมาย แหวน วิมาน กินโรตี ทีปังกรรัศมีโชติ จูบคนรัก ภรรยาตาย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด อุ้มลูกสุนัข ตุ้มหูหาย แช่ง ถูกน้ำร้อนลวก ชอล์ก ถั่วลิสง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ศีรษะ งูเหลือม ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ธูปเทียน ผ้าเช็ดหน้า ปล่อยเต่า รากไม้ ตัดต้นไม้ งานมงคล ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กล้วยแฝด ผึ้งมากมาย จับปลาตะเพียน แคร่หาม ปอก ไข่ไก่ ข้าวเปลือก ล้มเหลว ขวาน บาดแผล เมาสุรา ชกคนที่จมูก เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กองดิน ปีนรั้ว เด็ก เจ้าเมือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM