ทำนายฝัน 'นกอินทรี'

ฝันเห็น ฝันว่า นกอินทรี ฝันเห็นนกอินทรี ทำนายว่าหากรับราชการก็จะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งสูงขึ้น มีอำนาจวาสนาดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ การค้า มีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกอินทรี'

ฝันเห็นนกอินทรี ทำนายว่าหากรับราชการก็จะได้เลื่อนยศ ตำแหน่งสูงขึ้น มีอำนาจวาสนาดี มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ การค้า มีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกาหัว ทอผ้า ศัตรู จับกุ้ง ได้ยินเสียงระฆัง ไก่ฟ้า แคร่หาม ชะนี บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม หิมะเกาะบนกิ่งไม้ หลงทาง เป็นแผลที่คอ พายุ ธงสามเหลี่ยม เซิ้งบั้งไฟ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป สีบรอนซ์ ทำขวัญ จูบสัตว์เลี้ยง ตู้รับจดหมาย ปราสาทเล็กๆ ผักกาด ตกปลากับญาติ ม่าน ขี่ราชสีห์ พระจันทร์เดือนหงาย แปรงฟัน ฉีกจดหมายรัก ปากเหม็น คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง แข่งวิ่ง คัมภีร์ ชายชรา ระฆัง แหวนแต่งงาน ตกหน้าผา กรวยจราจร รักชาติ เทียนชัย ใบมีดโกน รังผึ้ง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ โต๊ะ เขาวงกต แสง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ตลาด กะโหลก ปีก ตัวเองมีผมหงอก สิริภาจุกาภรณ์ บิน (สูงขึ้น) ต้นโพธิ์ กบ พายเรือตามลำพัง ความดีความชอบ กินเนื้อคนอื่น ค่ำคืน ซองจดหมายสีชมพู ยิ้ม สัตว์เลี้ยง พูดคุยกับโจร นกกระจิบ กระจาบ ครุฑ ตกเขา เดินหลงไปในป่าละเมาะ เลิกมุ้งขึ้น โอ่ง แก้ม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ท้องเดิน กินกระต่าย ถั่วลิสง กางมุ้ง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ข้าวติดคอ ฉางข้าว นุ่งชุดแดง ท่อนซุง สาดน้ำ กรรไกร จรวด พระพุทธรูป ถ้วยชาม คนป่วยอยู่บนรถ หมาเลียขา อดตาย ครกสาก องค์พระ ฮ่อยจ๊อ ขับรถ ทรมานคนอื่น สบู่ ม้า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ฟันดาบ โบดำผูกคอตนเอง ซองจดหมายสีขาว ถูกจี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM