ทำนายฝัน 'นกเกาะหลังงู'

ฝันเห็น ฝันว่า นกเกาะหลังงู คุณจะมีคนมาชักจูงท่านให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นกเกาะหลังงู'

คุณจะมีคนมาชักจูงท่านให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รังดุม ตั้งครรภ์ กองดิน เรือน โต้เถียง มีคนเกลียด ท่อนซุง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปล่อยเต่า ถูกขัง มโหรี ลายนิ้วมือ เผาขยะ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ถวายของแด่พระสงฆ์ ชักลาก ไก่ ทะเลาะกับภรรยา ให้ความกรุณา เหาะดั้นเมฆ ผลจันทร์ ( พืช ) ญาติมิตร ข้อเท้าเจ็บ ยกยอ ฝนตั้งเค้า คนรักหรือคู่รัก รังผึ้ง โกนผม ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ บานไม่รู้โรย ซุบซิบนินทา เสื้อใหม่ ลากสัตว์ เห็นกระดุม บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ขวดยา ได้สวมแว่นตาดำ เดินอยู่กลางทุ่งนา เด็ก ฉาบ หูขาด บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ผึ้งบินรอบรังของมัน ประกาศข่าวดี ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ถ้วยชาม ลับ เศร้าโศก ฮวงซุ้ย งูใหญ่ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น มีผู้นำม้ามาให้ รวงข้าว จอก พระพรหม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ผดุงครรภ์ ตกบ่ออุจจาระ จันทร์ทรงกลด เล่นฟุตบอล คนขี้โม้ โทษ เปรต ได้ยินเสียงปืน รักคนต่างชาติ เซียมซี ซองจดหมายสีขาว ความมืด ผลไม้ เครื่องปั้นดินเผา โคลน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กินผลไม้แฝด จิ้งเหลน สวมรองเท้าใหม่ ลุยไฟ หัวหมู เตาไฟ จูบ เต้าหู้ ว่าว เก็บดอกบัว ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ยารักษาโรค กินเนื้อเป็ด กระสือ ไหล่ โต๊ะทำงาน บุคคลที่เป็นคนร้าย เท้าเจ็บ กุหลาบ กระทะ มงกุฎ ร้องรำทำเพลง ฮัจญ์ ลายแทง จูบสัตว์เลี้ยง อุ้มลูกหมา ห่มผ้า ลา ( สัตว์ )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM