ทำนายฝัน 'นรก'

ฝันเห็น ฝันว่า นรก ฝันเห็นขุมนรก ได้เดินทางไปในเมืองนรก เห็นเหล่าสัตว์ในนรก ทำนายว่าเป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายหรือดีขึ้น มีโชคลาภอย่างคาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นรก'

ฝันเห็นขุมนรก ได้เดินทางไปในเมืองนรก เห็นเหล่าสัตว์ในนรก ทำนายว่าเป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายหรือดีขึ้น มีโชคลาภอย่างคาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ด่า นักบวช ตัวเองถูกฉีดยา สลัก ขนนกสีดำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ บวชชี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ญาติเสียชีวิต พิมเสน กรงสัตว์ ตะเพียน โลงศพ นอนกรน ขา สิริวัณณวรีนารีรัตน์ กระท่อมริมทะเล ฝังทั้งเป็น เห็นประตูเมือง คอมพิวเตอร์ หีบปิดอยู่ ทหาร ไม้กวาด ช่วย ไม้พลอง ผึ้งมากมาย ตัวเองมีชื่อเสียง ซองจดหมายสีแดง แมว กินยา กินเลี้ยง เหยียบขี้ กะเหรี่ยงคอยาว พูดคุยกับเจ้านาย เครื่องชั่ง พู่กัน โยคี สูบบุหรี่ ทำนบ ยารักษาโรค เลี่ยมฟันทอง ฝังศพ ลา ( สัตว์ ) เรียก นุ่งผ้าสีแดง เครื่องบินบังคับ เศษอาหาร นกพิราบ ตกกองไฟ ธนาคาร เลี้ยง จักรเย็บผ้า ซองจดหมายสีฟ้า ศพถูกมัดตราสัง ปีนรั้ว ภรรยาหนี โกรธ ตกจากดาดฟ้า หมอดูดูลายมือ แบกหาม ถูกหวายรัด มรดก หว่านข้าวในนา หน้าอก กรอบรูป ย่าง กะเหรี่ยง เลิกมุ้งขึ้น ตัดผมใหม่ พระสงฆ์ ปืน ตะขาบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยคน รากไม้ หมาคาบหม้อ ญาตินํ้าตาตก แสงสว่าง ทันตแพทย์ ถูกด่าทอ ตัวเองเจ็บป่วย ถวายข้าวพระ บันไดกว้างๆ ถูกล็อตเตอรี่ แข็งแรง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม งูเผือก ทารก ผ้าเช็ดตัว ย้ายบ้าน แผ่นดิน อีกา กินกล้วย มาลัยดอกไม้ ฟ้อนรำ เห็นบ่อร้าง ผัก น้ำพุ บ้านพัง จอบหรือเสียม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM