ทำนายฝัน 'นอกใจแฟน'

ฝันเห็น ฝันว่า นอกใจแฟน หากคุณกำลังฝันว่านอกใจแฟน แปลว่า เบื่อหน่ายในชีวิตปัจจุบัน คุณกำลังมีเรื่องวิตกกังวลที่ยังแก้ไขไม่ได้ ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรัก คุณกำลังตกอยู่ในภาวะจิตตกอยู่นั่นเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอกใจแฟน'

หากคุณกำลังฝันว่านอกใจแฟน แปลว่า เบื่อหน่ายในชีวิตปัจจุบัน คุณกำลังมีเรื่องวิตกกังวลที่ยังแก้ไขไม่ได้ ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรัก คุณกำลังตกอยู่ในภาวะจิตตกอยู่นั่นเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดมกลิ่นดอกไม้ ทอดทิ้งภริยา ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ตราสัง หอยที่มีเนื้อเต็ม ไฟไหม้ ทหารเข้าบ้าน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ฮก ลก ซิ่ว หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ขวานหัก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กินปลาหมึก ขลุ่ย เห็นบ่อร้าง ซี่โครงหัก คอมพิวเตอร์ ขโมยทรัพย์สมบัติ ก่อสร้าง คนบ้า ขวด เมา บ้านมีช่องโหว่ มีหลายหู จุฬามณี กัดลิ้นตัวเองขาด กางมุ้ง จน ถูกหวายรัด ดีใจ ขาหัก ดับเทียน ใช้กระเทียมทำอาหาร ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ มหาสมุทร ตะขาบ งูกินสัตว์ พวงมาลัยดอกไม้สด งาช้าง น้ำพริก เชือก มีดหาย ถูกมัดมือมัดเท้า โทรศัพท์มือถือหาย ตัวเองมีผมหงอก เลิกกับแฟน เล่นน้ำฝน บุตร ถูกทรมาน มองนํ้าตกกับคนรัก มรดก วันเกิด หอก หลุม เสื้อผ้า ซื้อปลาทอง ยารักษาโรค เดินรอดราวผ้า แร้งเกาะหลังคาบ้าน เดินตากแดด ตะกร้าพลาสติก โลงศพ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ สงฆ์ ม้าสีขาว ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงกระดูกสัตว์ ปริญญาบัตร เด็ก นาก ตอไม้ ปีก ทุบตีภรรยา ถากไม้ เจ็บปวดตามร่างกาย ถูกข่มขืน คนกำลังจะตาย ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน เมฆสีเลือด เหยี่ยว งมปู เห็นตากระจกสีขาว บุคคล กลืนดวงอาทิตย์ ดอกไม้ งานสังสรรค์ กินผลไม้ เมฆลอยนิ่ง ภรรยานอกใจ เด็กอุ้มปลา ไอ ซื้อเต่า จองจำ ซุง ฝนตกระหว่างเดินทาง เด็กกำลังดูดนม ฉี่ นอนในมุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM