ทำนายฝัน 'นอนกลับหัว'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนกลับหัว ฝันว่า นอนกลับหัว คือการนอนที่เอาเท้าไปไว้ทางหมอน ชีวิตช่วงนี้ลุ่มๆ ดอนๆ เอา แน่นอนยังไม่ได้ เดี๋ยวดี เดี๋ยว ภัย ช่วงนี้ไม่นำเสี่ยงโชค หรือลงทุนเพิ่ม เพราะอย่างดีก็แค่เสมอตัว สิ่งควรกระทำในช่วงนี้ ดูแลเรื่องน้ำสะอาดที่ห้องพระ หิ้งพระ ว่าพร่องไปมากน้อยแค่ไหน ยังสะอาดดีอยู่หรือเปล่า เพราะน้ำเปรียบเสมือการไหลเวียนของเงินในธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนกลับหัว'

ฝันว่า นอนกลับหัว คือการนอนที่เอาเท้าไปไว้ทางหมอน ชีวิตช่วงนี้ลุ่มๆ ดอนๆ เอา แน่นอนยังไม่ได้ เดี๋ยวดี เดี๋ยว ภัย ช่วงนี้ไม่นำเสี่ยงโชค หรือลงทุนเพิ่ม เพราะอย่างดีก็แค่เสมอตัว สิ่งควรกระทำในช่วงนี้ ดูแลเรื่องน้ำสะอาดที่ห้องพระ หิ้งพระ ว่าพร่องไปมากน้อยแค่ไหน ยังสะอาดดีอยู่หรือเปล่า เพราะน้ำเปรียบเสมือการไหลเวียนของเงินในธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วิ่ง ไซเรน เอามือตบต้นขาตัวเอง เป็ดว่ายน้ำ พลับพลา เหาะเหิน ดิน กล่าวหา กรวดทราย เพื่อนที่จากไปไกล ภรรยาตาย คู คลอง ทะเลที่เงียบสงบ เดินทางก่อนกำหนด คูคลอง ทำขวดแตก ดอกไม้ ปล้น รถเมล์ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า อาคันตุกะ ชายชู้ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ภรรยาสวมเสื้อแพร นอนบนฟูก ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ บุคคลที่เป็นคนร้าย นางกวัก สุสาน ตลาด ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน เห็นคนเดินละเมอ หัวเราะ จรเข้กัด ตกทุกข์ได้ยาก แสงนีออน ปลูกบ้านต้นไม้ แม่หม้าย ร่องน้ำ ลุยไฟ เหาะ โคกินหญ้า ถอดเครื่องประดับ ปอกเปลือกไข่ บันไดเลื่อน กิ๊บติดผม แมงป่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศีรษะล้าน ฉาบ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ถูกด่าทอ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ไข่เป็ด ชนกระบือ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ภรรยาเสียชีวิต การทำผิดพลาด งานแต่งงาน เจ้านาย เครื่องแบบตำรวจ กระต่ายวิ่ง พระสงฆ์ ฆ่าศัตรู แลบลิ้น เป่าลูกโป่ง กุ้งยักษ์ คนรับใช้ หายใจอึดอัด รักตัวเอง ราชา นํ้าพุขนาดใหญ่ ธงชัย มงคล สีดำ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผักกาด ขนมปัง ถูกโจรชิงทรัพย์ เกลียดคนต่างชาติ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) บัวหลวง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง นั่งใต้ต้นไทร พรม ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เม่น ปัสสาวะรดที่นอน ฟ้าที่สดใส ช่างปั้น เชื้อเชิญ ทั่ง ผู้ชายผมยาว สุกร ซาวข้าว ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ตลับแป้งทาหน้า ปีศาจหลายตน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM