ทำนายฝัน 'นอนกับนางงาม'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนกับนางงาม ฝันว่าได้นอนกับนางงาม คุณจะมีความสุข ความสบาย พบโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นอนกับนางงาม'

ฝันว่าได้นอนกับนางงาม คุณจะมีความสุข ความสบาย พบโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองมีปีก พระวรราชาทินัดดามาตุ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ลูกกระพรวน ได้เป็นเจ้าบ่าว ของที่ระลึก เทียนไข มีคนขอโทษ เลือกตั้ง นกกระจอก จักจั่น มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า นกต่อสู้กัน อาจารย์ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ฟาก เซิ้งบั้งไฟ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เดินเล่นในสวนสวย งานฉลอง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เรือ ดอกกุหลาบ งูขดเป็นวงกลม แก้ว กระท่อมร้าง อดตาย คอกหมู เชี่ยนหมาก ป่าไผ่ รวงข้าว ยันต์ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) กินน้ำผึ้ง ดื่มนม กรงสัตว์ ปลิงหลายตัว มู่ลี่ น้ำเหลือง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย คนกำลังถ่ายรูป ตำรา เสี่ยงเซียมซี เครื่องศาสตราวุธ ขบวนแห่ศพ ปล่อยออกจากคุก โฉนดที่ดิน ปลิง ดื่มกาแฟ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฆ่าศัตรู กองกระดูก พานเงิน กระถางหลุดมือแตก เลิกมุ้งขึ้น เด็กพิการ ควันไฟ จันทรคราส ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ กินก้อนดิน บิณฑบาต คนอื่นทำพลาด ตะไคร้ ฆ่าตัวตาย ทอดผ้าป่า ล้างหวี รังนก ช่วยคน ได้ยินเสียงระฆัง ร้านค้า เกลือ โยคี ฆ่าผีเสื้อ ฮูก (นกฮูก) ถั่วลิสง อสนีบาต หญิงทุบตีกัน โดนดึงผม วงกต ไม้กวาด ทอดทิ้งภริยา สร้อยข้อมีชำรุด น้ำพุขนาดใหญ่ ขอบฟ้า คัมภีร์ เชือกรัดคอ ขอบคุณ ซ่อน กินไก่ โทษ ยกโทษ ฟันดาบ ไพ่ จานแตก พระพิฆเณศ ได้ยินเสียงดนตรีไทย นกกางเขน กินอาหารเจ อยู่ในอาการผิดหวัง หมาหอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น