ทำนายฝัน 'นอนกับสาวสวย'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนกับสาวสวย ฝันว่าได้นอนกับสาวสวย คุณจะมีความสุข ความสบาย พบโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนกับสาวสวย'

ฝันว่าได้นอนกับสาวสวย คุณจะมีความสุข ความสบาย พบโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำแพงเมือง เดินร่วมทางกับโจร ไฟฟ้า ทำน้ำหก เดินขึ้นที่สูง ตาย ท่องเที่ยวต่างประเทศ ผลไม้ ตกต้นไม้ ต้นกก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ หุ่นโชว์เสื้อ จิ้งจก ผู้หญิงโพกผ้า ปฏิกูล พัชรกิติยาภา รังนก เก็บองุ่นรับประทาน เงิน หญิงแต่งชุดสีดำ คอมพิวเตอร์ กินรีหรือกินนร เด็กผู้ชายสู้กัน ปลิงดูดเลือด นุ่งผ้าสีชมพู ดัดผม สบู่ หญิงแต่งชุดสีเขียว พัด ตำหนัก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง แผ่นดิน รังไก่ โต๊ะรับประทานอาหาร ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ดื่มสุรา ช่างปั้น แชมพู งูเหลือม จอมปลวก ปล้น บัตรเครดิต ได้รับของมีค่า นำอุจจาระกลับบ้าน นุ่งผ้าสีแดง ต้องโทษ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เป็นแม่ยาย รถพยาบาล ถือกรรไกร แทะกระดูก ตัวเองมีชื่อเสียง อาเจียนเป็นหนอง เชื้อเชิญ ไว้หนวดยาว ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ผึ้งบินรอบรังของมัน กะละมัง เสียจริต เมฆหมอก กระดาษเช็ดมือ ตีคนอื่นด้วยเชือก ช้อนเงิน ศพ ได้ยินเสียงกลอง ยกทรง จับสุกร ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง คนฆ่าสัตว์ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ยอดโดม ขนตา ฟัก มัจฉา ฆ่าควาย ติดเกาะ ตีเหล็ก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ท่องเที่ยวในสวน ปอกเปลือกไข่ กัดลิ้นตัวเองขาด เห็นรองเท้าเก่า ชายชู้ จิ้งหรีด ฝนครึ้ม องคมนตรี เด็กผู้ชาย สวมเสื้อสีดำ สะพายย่าม การผ่าตัด บาดแผล ปล่องไฟ รถไฟ ทรมานคนอื่น กระโดดลงจากต้นไม้ ฤดูร้อน หิ้วกระเป๋า เห็นปีศาจกินคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM