ทำนายฝัน 'นอนบนกองฟาง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนบนกองฟาง การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือได้ผู้ใหญ่ให้ ความสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนบนกองฟาง'

การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือได้ผู้ใหญ่ให้ ความสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประตูบ้านคนอื่น นกกำลังจิกกัน เป่าแตร ตัวเองมีผมหงอก กินลิ้น ฤกษ์ดี ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ขนตา ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ตะกร้าพลาสติก ไลน์ ( LINE ) ดวงจันทร์ สวมแหวน ขโมยขึ้นบ้าน กินเนื้อคนอื่น กระถาง คนเกี่ยวข้าว ฟันโยก นกกระจิบ กระจาบ กลอง นั่งเรือ มีหลายหู ฆ่าหมี นุ่งผ้าขาว พวงกุญแจ กระดาษสี โต๊ะรับประทานอาหาร ถูกเปลื้องผ้า อยากตาย ธงบนเรือ ขบวนแห่ ลิฟต์ ฮูก (นกฮูก) ฟ้าผ่า บัตรเชิญ อุปกรณ์ทำครัว คนกำลังถ่ายรูป ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ หมี สร้อย ถูกฝังทั้งเป็น บั้งไฟ ยิงธนู ความรังเกียจ ผ้าสีขาว เมฆสีดำ ปีนข้ามกำแพง ซาวข้าว ทหารเข้าบ้าน ญาติตาย กางเกง ตกปลากับญาติ ถูกตะปูตำเท้า ฤดูฝน คนตายในบ้าน ธงชัย เครา เดินช้าๆ คนรักนอกใจ ดอกซ่อนกลิ่น เดินอยู่ในป่าช้า สวมรองเท้าใหม่ กินเนื้อมนุษย์ แข่งวิ่ง เฆี่ยนตีผู้อื่น ฮา บุคคล สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) งู เดินเล่นบนหาดทราย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฆ่านกกระจิบ บิน (ตกลง) จับกุ้ง กางมุ้ง นั่งอยู่ในกองขี้ พูดสนทนา กางร่ม ทรงกลด ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เซรุ่ม พระบรมรูป ตีเหล็ก หนอน ผิวพรรณ เลี่ยมฟันทอง ขับรถยนต์ เงาะป่า หญิงชู้ ฆ้อง ฮองเฮา (ราชินี) ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ถีบจักรเย็บผ้า จุดไฟแล้วดับ ตั้งท้อง ผดุงครรภ์ เห็นรองเท้าเก่า องค์กฐิน ดูละคร แก้บน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM