ทำนายฝัน 'นอนบนกองฟาง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนบนกองฟาง การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือได้ผู้ใหญ่ให้ ความสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนบนกองฟาง'

การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือได้ผู้ใหญ่ให้ ความสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ บัวสีขาว ข้าวเปลือก ขนมจีน ทำนาเกี่ยวข้าว นํ้าพุขนาดใหญ่ นกแสก ไฝ จิ้งจก ฟันหลุด สวะ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง แสตมป์ กรวยกรอกน้ำมัน เลือดออกทางทวาร ถวายข้าวพระ ปู ลากเกวียน ต้นไม้แห้ง เปรต ผ้าสีดำ อาบน้ำในมหาสมุทร ฉากกั้น ส้วม ได้กลิ่นเครื่องเทศ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง วิชา คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ปลวกขึ้นบ้าน มู่ลี่ สัตว์เลี้ยง ผลไม้ ขนตาร่วง สร้อยข้อมีชำรุด ดอกมะลิ ราวตากผ้า อวัยวะเพศ กินปลาหมึก เครื่องบูชา ฆ่าหมี ขี้เถ้าในเตาไฟ บุญ ตุ้มหู พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า สายสะพาย เงาตัวเองในกระจก อีเมล ( Email ) งานศพ นั่งจับเจ่า ดม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เหยียบอุจจาระ ซ่อนหา สังกะสี เจดีย์ทรุดโทรม ร่องน้ำ ฟันบนหัก ศพถูกมัดตราสัง เจ้านาย ฮองเฮา (ราชินี) โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) รับประทานเครื่องเทศ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นกคุ่ม ภรรยาเปลือยกาย ฆ่างู หัวเราะ ก้อนหินตก นุ่งชุดแดง หมาก ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน หวีหัก ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ แต่งตัว สิริวัณณวรีนารีรัตน์ จูบคนรัก หงอนไก่ กินดิน เครื่องจักรไม่ทำงาน ตัดผมสั้น ทาก หม้าย ถวายกุฏิ พลอยหลากสีสัน กินกล้วย นุ่งโจงกระเบน อิฐ กุ้งมังกร ถูกเปลื้องผ้า ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ไก่ออกไข่ ผู้คุมนักโทษ ฌาน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ตู้หนังสือ ครอบครัว ประตูกำลังถูกไฟไหม ขนตา คลอดบุตร คนหามวอผ่านหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM