ทำนายฝัน 'นอนบนกองฟาง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนบนกองฟาง การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือได้ผู้ใหญ่ให้ ความสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนบนกองฟาง'

การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือได้ผู้ใหญ่ให้ ความสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยมทูต ขนมปังกรอบ ตะเกียง บวชพระ นอนโรงพยาบาล พระจันทร์ อ่างล้างหน้า ผู้หญิงหัวล้าน หอก ช่างเหล็ก ตัดนิ้วมือตัวเอง โคมไฟหรือโคมตะเกียง นั่งบนหลังนกกระเรียน พวงกุญแจ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ร้องเพลง เป็นคนปรุงอาหาร พระราชินี ศาลพระภูมิ ทรัพย์สมบัติ กรรมกร โฉนดที่ดิน งมปู บัวสีขาว นกแร้ง กระเทย คนกำลังเปลื้องผ้า ไส้เดือน กินหัวสุกร นกกระจิบ กระจาบ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า กลองโบราณ สะอึก ขึ้นต้นไม้ เรียก อทิตยาทรกิติคุณ แขกขายโรตี มวย จูบคนที่อายุมากกว่า จันทรคราส นาฬิกา กินข้าวบนใบบัว ฟันปลอม รังนก ราชา บัญชี รถศพ พระนาคปรก เดินเล่นบนหาดทราย ฆ่าโค กะเหรี่ยงคอยาว กระดุมหาย พ่อตาย เรือกำลังจม วิทยุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ดื่มยาพิษ ปีศาจที่มีเขาและหาง ตัดผมสั้น วัง วงเวียน สายสนตะพาย เดินบนฟ้า เดินกะโผลกกะเผลก ร่องน้ำ แขน พืชผัก หวีหัก ไม้ขีดไฟ ตกบ่อมีหนอน คนแต่งชุดสีดำล้วน นอนกับนางงาม ซักผ้า ไม้กวาด กระสอบข้าวสาร กระบอกไม้ไผ่ จิ้งหรีด พายเรือ กรงสัตว์ น้ำพุ กรวยกรอกน้ำ ฝีขึ้นตามร่างกาย มู่ลี่ ขอโทษ ถัง ไข่มุก ภรรยาทิ้ง ถวาย กระดิ่ง ข้าว พระวรราชาทินัดดามาตุ ซุกซ่อนตัว กรงนก รวงข้าว ลักขโมย กระสุนปืน ติดเกาะ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ต้องโทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM