ทำนายฝัน 'นอนบนที่นอน'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนบนที่นอน คุณจะล้มหมอน นอนเสื่อ เจ็บไข้ไม่สบายป่วย ให้ระวังรักษาสุขภาพ ช่วงนี้ควรไปทำบุญบริจาคค่ายาแต่ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด และยังไม่ควรเสียงโชคในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนบนที่นอน'

คุณจะล้มหมอน นอนเสื่อ เจ็บไข้ไม่สบายป่วย ให้ระวังรักษาสุขภาพ ช่วงนี้ควรไปทำบุญบริจาคค่ายาแต่ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด และยังไม่ควรเสียงโชคในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลวก กินปลาหมึก งวงช้างรัดตัว แข็งแรง กลอง กะโหลก เปลื้องผ้าตัวเอง นั่งเล่น กินเนื้อย่าง ทวด โพธิ์ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ มะนาว กระบอกไม้ไผ่ เดินสะดุดหกล้ม ขนสัตว์ รดน้ำ งมหาของ ลับมีด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ มารดา เสี่ยงเซียมซี หลงทาง ต้นกก บ้านตัวเอง ได้ตีกลอง ข่าวร้าย เห็นเหรียญสตางค์ เกือก งานศพ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เจ็บฝ่าเท้า ขุดหาทรัพย์สมบัติ เฮลิคอปเตอร์ องคมนตรี ฉัตรเงิน ฉัตรทอง งูจงอางไล่ เศษอาหาร ถูกจับ คิ้วตัวเองดกดำ ทอดผ้าป่า เดินเล่นบนหาดทราย ปล่อยออกจากคุก ทะเลสาบ ปม พระพรหม ฉิ่งฉาบ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) คนหามวอผ่านหน้า ถูกต่อต่อย นอนโรงพยาบาล รถเมล์ เจ็บป่วย พระสถูป ทำโรตี นาฬิกาข้อมือ ดัดผม ทองคำก้อน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ชายหนุ่ม ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ผ้าแพร ถูกตำหนิ เข็มเย็บผ้า กฐิน งาช้าง คนกำลังจะตาย โจร แมลงปอ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ควันไฟ ถูกสุนัขเห่า ค้นหา ตกกล้า เห็นไม้กระดาน ฝังทั้งเป็น รอยเท้าของตัวเอง ขวดเหล้า ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กระท่อมริมทะเล เจดีย์ ผูกปมเชือก ประเทียบ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง สังข์ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ขนตา ฉิ่ง ถอดเสื้อ กริช ผ้าม่าน สกปรก ถอนผมหงอก เกลือ ตลับแป้งทาหน้า ตัวเองร่ำรวย โซ่ ฤดูร้อน ไม้ไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM