ทำนายฝัน 'นอนบนเตียง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนบนเตียง จะมีเพื่อนของคุณเดินทางมาหาจากทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนบนเตียง'

จะมีเพื่อนของคุณเดินทางมาหาจากทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป แมลงสาบ ข้าวสาร นกเค้าแมวหรือนกฮูก ฉาบแตก ถ่านไฟ เครื่องบินตก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สายรุ้ง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) กินน้ำผึ้ง กอดผู้หญิง ถูกยิงด้วยธนู ประกาศข่าวการเกิด สลัก ยิ้ม ทำให้คนอื่นตื่น ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ผัก ทารกดูดนมคุณ บ้านตัวเอง ได้ยินเสียงกระซิบ โต๊ะทำงาน พระพุทธรูป ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กัดคน ได้สวมแว่นตาดำ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ข่าวดีจากลูก ลูกปัด ไข่เป็ด ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ประตูกำลังถูกไฟไหม ฉมวก กวาด เมาเหล้า น้ำพุ แสงนีออน ปัดกวาดฝุ่น ก้อนหิน นุ่งชุดแดง มดกัด ธงชัย สติ อีกา โค่นต้นไม้แก่ กินผลไม้แฝด เมือง ซ่อนหา มีหลายหู มีปากเสียงภายในครอบครัว ขบวนแห่ศพ ตรอกซอกซอย หน้าไม้ หีบเปิดอยู่ ถูกสวมกุญแจมือ กลองโบราณ หวีผม ตัวเองเป็นคนวิกลจริต วอ จับกัง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง หวีเสนียด หิมะตกถูกตัว หีบปิดอยู่ แขนขาด ธารน้ำ จำนอง กองดิน ใบไม้ เรือ อิฐ ดับเทียนชัย ถูกกักตัว ประกาศนียบัตร แว่นตาเลนส์สีดำ ซื้อปลาทอง ดูละคร เบาะ แขนหัก ไซเรน แมวออกลูก เพชรรัตนราชสุดา ตะเกียงที่จุดแล้ว เห็นปีศาจกินคน เศร้าโศก พระสังฆราช ซื้อเต่า ฆ่างู แล่นเรือผ่านเกาะ วงล้อกำลังหมุน ตาลปัตร งมของในแม่น้ำ แฝด เอสเอ็มเอส ( SMS ) เห็นบ่อร้าง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM