ทำนายฝัน 'นอนบนเตียง'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนบนเตียง จะมีเพื่อนของคุณเดินทางมาหาจากทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'นอนบนเตียง'

จะมีเพื่อนของคุณเดินทางมาหาจากทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บุพการี แจกันคู่ วิ่ง อีเมล ( Email ) ถ่านไฟ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กระสอบข้าวสาร พระราชินี ฝังศพ ไม้ขีดไฟ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ให้หวีคนอื่น นักบุญ แม่ชี ลูกจัน นั่งบนอาสนะสงฆ์ เงี่ยง ปลูกต้นไม้ ลายนิ้วมือ เชี่ยนหมาก ปลาหลีฮื้อ เตียง ยกทรง คลอดลูกก่อนกำหนด โบดำผูกคอตนเอง กินเนื้อไก่ หมี เห็นปีศาจกินคน โจร แมวสีสวาท เล่นฟองสบู่ ถูกกลั่นแกล้ง กระบี่ ผ้าใบ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ให้มีดแก่คนอื่น บุคคลที่เป็นคนร้าย ผัดหน้า ฤกษ์ดี ปีก ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ฉมวก ดื่มสุรา อาบน้ำในอ่าง น้ำเต้า หนี้สิน ซ่อน ประตูกำลังถูกไฟไหม กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ขโมย นั่งบนเตียง พวงมาลา เห็นตัวเองในกระจก จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด บิดามารดา สร้อยข้อมีชำรุด ถือกรรไกร ร้องตะโกน รัฐประหาร ปากกา นำเที่ยว ก้างปลาติดคอ มีขาเดียว กลด คนตายมาหา ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ขวดยา เครื่องจักรทำงานได้ดี ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เณรหน้าไฟ หมีทำร้าย โคลน มาเฟีย เครื่องแบบทหาร กำไลแตกหัก บานไม่รู้โรย กกไข่ ดอกกุหลาบ ศีล ถอยหลัง น้ำมัน บัวสีขาว หญิงแปลกหน้า ญาติกำลังจะตาย สวะ จรเข้ ขวาน เข้าไปในโรงพยาบาล แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) กาบินเข้ามาในบ้าน ซองจดหมายสีฟ้า สามีตาย กะเหรี่ยงคอยาว ถั่วงอก แก้ม กิ้งก่า ก้อนหิน เสี่ยงเซียมซี ฆ่านกกระจิบ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น