ทำนายฝัน 'นอนเล่นกลางดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนเล่นกลางดิน การลงทุนจะได้ผลกำไร ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม เป็นช่วงที่ลงทุนเพิ่มเติมได้ ขยายกิจการได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนเล่นกลางดิน'

การลงทุนจะได้ผลกำไร ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม เป็นช่วงที่ลงทุนเพิ่มเติมได้ ขยายกิจการได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุดดอกไม้ไฟ เพื่อนที่ตายไปแล้ว เครื่องบินบังคับ พระปรางค์ ถวาย ดำน้ำ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง กาน้ำร้อน กินถั่วต้ม ตุ้มหู เงินปากผี ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน น้ำผึ้ง วิ่งออกกำลังกาย เรือ อาบน้ำฝน กินพริก ก่อกองทราย ทหารยิงปืนใหญ่ กวาง บรรพบุรุษ ปราสาท สุนัขเข้ามาเลีย เครื่องดนตรี บิณฑบาต ขับรถ ให้หวีคนอื่น เสื้อผ้า แช่ง กินข้าวบนใบบัว มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ที่พึ่ง เคี้ยวดิน ปล่อยเต่า เก็บดอกบัว จิ้งหรีด เศษอาหาร แสตมป์ ลูกเต๋า เชี่ยนหมาก มือตัวเอง ผลักประตู ล่าสัตว์ เจ้านาย ถอนฟัน ชายชู้ ดอกราตรี แผ่นดินแยกออกจากกัน โถส้วม ธารน้ำ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กุมารทอง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ดารา กินเนื้อหมู ฆ่าเสือ ไก่ออกไข่ คดีฟ้องร้องกัน เมฆกลางแดด เปื้อน กระดาษข่อย ขวดแก้ว ขี้เถ้า กล้องยาสูบ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เลื่อย แคร่หาม ตบแต่ง งานศพ ประกาศข่าวดี ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ถูกตัดใบหู ผ้าแพร เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ช้อน เชือดคอสุกร ตาลปัตร ข้าวติดคอ ยิงปืน โคมไฟหรือโคมตะเกียง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ลม มาลัยดอกไม้ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หนู ปลูก จูบเด็กเล็ก บิน (สูงขึ้น) ฤดูหนาว สายนาฬิกาข้อมือขาด ฉีกจดหมายรัก เกวียน คุก ตะราง แหวน ลูกจัน บอลลูนตก หิ่งห้อย ไฟไหม้ปราสาท นางฟ้า ตะเกียงที่จุดแล้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM