ทำนายฝัน 'นอนเล่นกลางดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนเล่นกลางดิน การลงทุนจะได้ผลกำไร ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม เป็นช่วงที่ลงทุนเพิ่มเติมได้ ขยายกิจการได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนเล่นกลางดิน'

การลงทุนจะได้ผลกำไร ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม เป็นช่วงที่ลงทุนเพิ่มเติมได้ ขยายกิจการได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กระสือ ฮ่อยจ๊อ ปล้น ช้างไล่กวด มุดใต้ถุน เศรษฐี ซื้อไม้กระดาน ยมทูต เผาขยะ ใบลาน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฉีกจดหมายรัก นางเงือก โทรศัพท์มือถือหาย ผู้ชายผมยาว ต่อสู้ จรเข้กัด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ตลับแป้งทาหน้า คนตกน้ำกำลังจะจม จิ้งหรีด หัวไก่ พลักก้อนหิน บัว กินเนื้อเป็ด เดินทางไปมหาสมุทร ดวงแก้ว ถูกกักตัว โคเข้าบ้าน เกลียดคนต่างชาติ ครอบครัว ได้ฟังเรื่องตลก คำนับ ฟ้าร้อง ให้รางวัล เครื่องขยายเสียง โถแป้ง แคร่ ฆ่าควาย ฆ่าผึ้ง ฆ่าตัวตาย ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ศาลเจ้า ผึ้งบินรอบรังของมัน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน อสนีบาต ของขวัญ เปื้อน หม้อข้าว ขายของ ขวานหัก งมของในลำคลอง ถูกฟันคอขาด ล้างหน้าตัวเอง คนมีเขา สตางค์ เหรียญ ความผิด ยาพิษ ล้างหวี นกแร้ง โฆษณา ไล่จับผีเสื้อ กลด จำปีหรือจำปา หิมะตกถูกตัว หญิงแต่งชุดสีดำ ยุง ทับทิม ไฟไหม้ต้นไม้ ก่อสร้าง ท่องเที่ยวต่างประเทศ กระดาษเปื้อนหมึก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เปลือย ญาติเสียชีวิต สุนัขคาบหม้อ ฟัก ดึงเชือก ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ดำน้ำ ญาติตาย คนรักนอกใจ ถอนฟัน ท่องเที่ยวในสวน เดินกะโผลกกะเผลก ใต้ถุน ตกบ่อมีหนอน กาน้ำ กำไลข้อเท้า ถาดดอกไม้ ร้องรำทำเพลง ห้อง ภูเขาไฟ กุ้งมังกร อ่าง โต๊ะหมู่บูชา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM