ทำนายฝัน 'นอนเล่นกลางดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนเล่นกลางดิน การลงทุนจะได้ผลกำไร ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม เป็นช่วงที่ลงทุนเพิ่มเติมได้ ขยายกิจการได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนเล่นกลางดิน'

การลงทุนจะได้ผลกำไร ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม เป็นช่วงที่ลงทุนเพิ่มเติมได้ ขยายกิจการได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานมงคล คบบัณฑิต ต่อ หิ่งห้อย เลือกตั้ง กิ้งก่า เมายา ลูกไก่ ไฟไหม้ กรวยจราจร ฆาตกรรม เสื่อขาด วิ่งจนเหนื่อยหอบ ถูกผีหลอก ครอบครัว น้ำหอม ถั่วฝักยาว โกนขนหน้าแข้ง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ว่าว อาบน้ำฝน กล่าวหา ดวงตรา เพื่อนตาย ขี่ม้า ลำคานเสียงฉาบ ไก่ออกไข่ อ่าง งูเหลือม โลงศพ ตกกล้า กำลังเล่นเฟสบุค พญานาค นกแร้ง การสร้างโบสถ์ เด็กอุ้มปลา คนขี้โม้ เขี้ยวสัตว์ เก้าอี้ ฟองสบู่ มดกัด แสดงละคร ประแจ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แสงนีออน พูดโทรศัพท์มือถือ แมวสีขาว ลมพายุ ประกาศข่าวการตาย ใบไม้ กระต๊อบ พระโพธิสัตว์ ถูกเฉือนเนื้อ กล้วย อักษรย่อ ล่องแพ เถ้าแก่ จับกุ้ง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ หมาหอน ปอด กินผัก เข็มแทง หญิงชรา ไม้เท้า ย่าง ทำนาไม่ได้ผลดี ไฟไหม้ปราสาท ใบมีดโกน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นักบวช หางไก่ จูบคนที่อายุมากกว่า ป่วย กล้องถ่ายรูป ญาติตาย ขี่นางโค อาคันตุกะ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ลม เดินทางไปทิศตะวันออก ขาหัก ถวายของแด่พระสงฆ์ เครื่องชั่ง เล่นน้ำฝน ย้ายบ้าน คิ้วตัวเองดกดำ นางกวัก ฝุ่นเข้าตา ญาติ นอนเล่นกลางดิน แป้ง ไข่เป็ด โดนดึงผม นํ้าพุที่พุ่งสูง ล้างภาชนะเครื่องใช้ ใช้ผ้าโพกศีรษะ จับปลาตะเพียน ฉีกกระดาษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM