ทำนายฝัน 'นอนโรงพยาบาล'

ฝันเห็น ฝันว่า นอนโรงพยาบาล คุณจะพันทุกข์โศกโรคภัย และมีโชควาสนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นอนโรงพยาบาล'

คุณจะพันทุกข์โศกโรคภัย และมีโชควาสนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้างหวี ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ถูกทรมาน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ลูกจัน ทหารเข้าบ้าน เลิกกับแฟน สัปเหร่อ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ราชสีห์ จราจรที่สับสนวุ่นวาย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ นอนโรงพยาบาล มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ นั่งอยู่ในกองขี้ หน้า ฝุ่นเข้าตา อาเจียนเป็นหนอง ถ่านไฟ ขนมปัง นักประพันธ์ แร้งกินซากศพ จันทร์ทรงกลด ให้รางวัล ต้องโทษ แก่นจันทร์ ชกคนที่จมูก รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ นกต่อสู้กัน ผู้หญิงตบผู้ชาย เซียมซี ปอ อาบน้ำ เป็นบ้า กลืนเมฆ ฟาง เห็นประตูเมือง ไถนา นักบุญ สู้กับเสือ แล้วชนะ ตราสัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เห็นบ่อร้าง ซื้อกระดุม เหาะ ปลาเงินปลาทอง นางพยาบาล มิตรสหาย ประหารคนรัก ญาติตาย โขลงช้าง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ฝนครึ้ม ธุลี ม้าเตะ ฮัจญ์ เชื้อเชิญ แจกันคู่ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ของที่ระลึก หวีงา หาบอุจจาระกลับบ้าน อสนีบาต ทิชชู ปอด หญิง ผลักของหนัก กระดูกแตก รักตัวเอง ดวงอาทิตย์ทรงกลด กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เขียนหนังสือ วิ่งหนีผู้ร้าย ซองจดหมายสีแดง ตกปลา ภิกษุณี ต่อ เดินทางไกล วันเกิด รับประทานอาหาร ฟ้าร้อง ตกหน้าผา นุ่งผ้าสีม่วง ปม ขวัญ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น โครงกระดูกสัตว์ กระถางหลุดมือแตก นางฟ้า ธารน้ำ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ บิลเลียด แกะเปลือกหอยรับประทาน ตะกร้อ กินเป็ด ถูกตี จำนอง ตาย กระดิ่ง ได้ใบสั่งจากตำรวจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM